Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Onderzoek Vitality Connected: werkend Nederland heeft lage vitaliteit

Thema: Vitaliteit en stress
Rubriek
Nieuws
Datum
9 november 2015
2 minuten leestijd

Er valt nog veel te winnen op vitaliteit van werkend Nederland. Slechts 12% scoort hoog op vitaliteit, blijkt uit het onderzoek Vitality Connected van Schouten & Nelissen, met medewerking van Intermediair. In 29% van de gevallen blijken werkenden laag tot zeer laag te scoren. Deze groep meldt zich 3,5 x vaker per jaar ziek en heeft een hoge kans op een burnout. Zo’n 57% ervaart daarnaast een hoge werkdruk. Vitaliteit kan worden verhoogd door te werken aan werk-privé balans, ontplooiingsmogelijkheden, prestatie feedback, ondersteuningsmogelijkheden en job crafting. Het onderzoek onder ruim 1.750 respondenten laat zien dat voor werkgevers veel winst valt te behalen op het verhogen van vitaliteit.

Aandacht voor vitaliteit

Vitaliteit is een heet hangijzer. Zowel de overheid, het bedrijfsleven als individuen zien het belang van vitaliteit. Vitaliteit staat voor levenskracht, dat je krachtig in je leven en je werk staat. Dat je energiek bent, je prettig voelt, betrokken bent. Vitaliteit maakt dat je met energie een bijdrage kunt leveren vanuit je talenten. Vitaliteit bevat zowel een mentale als een fysieke component. Als je vitaal bent, sta je open voor iets nieuws. Je verandert mee. Je neemt initiatief. Vitaliteit maakt dat je veel zaken aan kunt, je presteert en ook plezier hebt. Vitaliteit heeft ook een belofte in zich. Het zegt niet alleen dat je op dit moment energiek en krachtig bent, maar ook dat je nog even door kunt.

Belemmerende factoren

Jessica van Wingerden, voormalig directeur Schouten Research: ‘Hoge werkdruk, pesten op het werk, gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden en onvoldoende feedback van collega’s en leidinggevenden belemmeren de vitaliteit van medewerkers. Medewerkers die zich niet kunnen ontwikkelen op het werk scoren een 4,4 op vitaliteit. Medewerkers die zich wel kunnen ontwikkelen scoren een 7,5 op vitaliteit. Opvallend is dat slechts 10% van de respondenten de leidinggevende om feedback vraagt. ’

Ontwikkelingsmogelijkheden en job crafting

Het vergroten van de energie waarmee men naar het werk gaat, wordt grotendeels beïnvloed door de mate waarin medewerkers zelf hun werk en werkomgeving aanpassen (job crafting), de mate waarin zij mogelijkheden ervaren om zichzelf te ontwikkelen en de mate van een goede werk-privé balans die zij ervaren. Medewerkers die job craften zijn 50% vitaler dan medewerkers die dat niet doen. Ook leidinggevenden hebben een belangrijke rol. Leidinggevenden die medewerkers stimuleren in ontwikkeling en het nemen van eigen regie hebben 36% vitalere medewerkers.

Vitaliteitversterkers

De regie nemen op de balans tussen wat energie geeft en wat energie vraagt in het werk is volgens Van Wingerden een belangrijk thema: ‘ Vitale medewerkers die vanuit een goede balans met passie en energie werken, maken het verschil. De vitaliteit van mensen heeft immers niet alleen een directe invloed op duurzame inzetbaarheid en gezondheid maar ook op creativiteit en innovatie. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor organisaties en hun leidinggevenden.’

Meer weten?

Download dan hier het complete Vitality Connected rapport.

VITALITY CONNECTED RAPPORT

Gerelateerde artikelen