Integrated learning

Integrated learning

Onderzoek toont aan dat 70 procent van het leren plaatsvindt op de werkplek. Daarom is de medewerker in zijn werkcontext dé basis voor onze visie op leren. In onze aanpak brengen we formeel en informeel leren samen in Integrated learning. Dit geeft het meeste rendement uit opleidingsinspanningen, zowel voor maatwerktrajecten als voor individuele leervragen.

De kracht van Integrated learning

Sterker dan bij het klassieke leren is Integrated learning afgestemd op het individu en de vragen die zich voordoen op de werkplek. Maar wel altijd met de organisatiedoelstellingen als uitgangspunt. De kracht van Integrated learning is het versterken van het leerproces in de eigen werkomgeving.

We versterken het leerproces door

  • De individuele leervraag centraal te stellen
  • In elke (praktijk)opdracht de link te leggen tussen leren en de eigen praktijk
  • Het meer continu en minder plaats- en tijdgebonden te maken
  • Het inzetten van een mentor op de werkplek
Play
Play

Integrated learning, onze aanpak

Bij Integrated learning geeft je zelf vorm aan het leerproces en de leerdoelen. Dit wordt ondersteund door online opdrachten en de kick-off met de trainer. Wij zorgen voor een veilig en uitdagend leerklimaat en creëren krachtige leersituaties die toepasbaar, relevant én verleidelijk zijn. Zo sluit het leerproces precies aan bij je leermotivatie.

Leren met hulp van een mentor

Als deelnemer zoek je zelf een mentor in je werkomgeving, bijvoorbeeld een leidinggevende of senior collega. Samen maak je een leerplan om het leren in de werksituatie mogelijk te maken. De mentor speelt een belangrijke rol in de vertaling van leerinzichten naar je eigen werkplek. 

Direct gekoppeld aan de praktijk

In de bijeenkomst met de trainer oefen je net zo lang tot je de gewenste vaardigheden beheerst en kan toepassen. We ondersteunen dit met actieve werkvormen zoals Video Response Training. Je koppelt wat je leert direct aan de praktijk en je bepaalt samen met de mentor in welke situaties je de nieuwe vaardigheden gaat oefenen. Daarnaast maak je een verdiepingsslag via online opdrachten en heb je onderling contact met andere deelnemers.

Trainer wordt regisseur van leertraject

De rol van de trainer verschuift van de expert in de bijeenkomst naar regisseur van het leertraject. Hij geeft betekenis aan de leerervaringen. Als e-coach houdt hij je scherp op je werkcontext en daagt je uit om een stap extra te zetten.

Ontwikkeling en rendemen

Leren stopt niet na dit leertraject. Je maakt zelf een plan om het geleerde te borgen en te blijven leren. Onze effectmeting brengt de ontwikkeling in kaart. Zo maken we het rendement inzichtelijk, zowel op individueel als op organisatieniveau.


Meer weten?

Wil je meer weten over Integrated learning en hoe we dat gebruiken in onze trainingen? Onze opleidingsadviseurs helpen u graag verder.