Learning Services

Je opleidingsafdeling als professionele leverancier van succesvolle opleidingen en opleidingsprogramma’s. Een afdeling die het juiste aanbod uit de markt haalt, inhouse trainingen organiseert en foutloos en snel levert. Het is een mooi beeld, maar het staat vaak ver af van de werkelijkheid. Toch is het mogelijk. Met Learning Services (LS) helpen wij je graag met een integrale aanpak.

Meer weten? Bel 0418 - 688 674

Leerportals, leerdesk, leveranciersmanagement en consultancy

Opleidingsafdelingen kunnen alleen toegevoegde waarde bieden wanneer alles op zijn plaats valt: de juiste mensen op de juiste plek, een goed georganiseerd proces en de juiste ondersteunende ICT-oplossingen. Helaas hapert het hier nog wel eens.

Vaak ontbreekt het aan controle op gekozen leeroplossingen en de effectiviteit van het aanbod en is er weinig of geen inzicht in de vaste kosten van de operatie die, met haar pieken en dalen, per definitie dynamisch is. Oftewel, medewerkers die meer met administratie en logistiek bezig zijn dan met de echte L&D taken. Het geïnvesteerde kapitaal is dan niet in lijn met de gerealiseerde waarde. Het is tijd voor meer rendement. Maak jouw opleidingsafdeling ondersteunend aan de bedrijfsdoelstellingen.

Learning Services organiseert het leren binnen een organisatie en verzorgt daarin alle onderdelen; opleidingsadvies, administratie, logistiek, automatisering, inkoop, leveranciersmanagement en managementinformatie. Samen met jou bepalen wij op basis van de strategie de leerdoelstellingen van de organisatie, teams en individuele medewerkers.

Learning Services is opgebouwd uit de 5 onderdelen die in de afbeelding worden weergegeven en hieronder worden toegelicht.

Demand management

Demand Management

Demand management is het onderdeel van onze dienstverlening dat jou en je learning adviseurs ondersteunt bij het ophalen en vertalen van de leerbehoefte uit de business van je organisatie. Deze leerbehoefte wordt gebundeld en gestandaardiseerd om niet alleen kosten- en efficiëntieslagen te maken, maar ook om de kwaliteit van de leeroplossingen te verbeteren. Het bundelen van individuele leervragen naar Incompany-trajecten is naast het realiseren van een hoger bezettingsgraad een belangrijk doel. Op die manier geven wij invulling aan de actuele en toekomstige ontwikkelbehoeften van jouw organisatie. Deze gezamenlijke acties leiden tot een lagere gemiddelde prijs per inschrijving en een lagere totale uitgave voor je organisatie. Hiernaast publiceren wij een specifieke jaarplanning en stemmen deze af op jouw organisatie. Deze leeroplossingen zullen zoveel mogelijk gestandaardiseerd zijn.

Event management

Event management

Event management is het onderdeel waarbij de leerdesk van LS de inschrijvingen voor Open Lijn en Incompany opleidingen organiseert. Daarnaast verzorgt zij de planning en uitvoering van Incompany-trajecten. Dit deel behoort tot de basis dienstverlening van LS. De leerdesk biedt jou en je medewerkers één aanspreekpunt voor alle vragen en voert de gehele opleidingsadministratie uit. Wij hebben het bedrijfsproces zo ingericht dat het in één oogopslag duidelijk is wat een inschrijving kost. Om een zo hoog mogelijk rendement te leveren hebben wij onze dienstverlening zo ingericht dat alle bedongen inkoopkortingen vanuit opleidingsleveranciers één op één aan je worden doorgegeven.

Billing management

Billing management

Billing management is het gehele administratieve proces rondom de facturatie en brengt veel werk met zich mee. De uitvoering van deze processen wordt vaak onbewust belegd bij de HR Learning & Development organisatie. Hierdoor ontstaat een onbalans in de kern en niet-kern activiteiten van deze afdeling. LS biedt de mogelijkheid deze werkzaamheden over te nemen en namens jou zorg te dragen voor de gehele facturatie, administratie, controle en betalingsprocessen. Dit creëert minder werkzaamheden waardoor jij en je medewerkers zich kunnen richten op de werkelijk HR taken.

Vendor management

Vendor management

Met Vendor management realiseren wij het hoogste rendement op leveranciers, die wij namens jou hebben geselecteerd en voor je beheren. Hiervoor hebben wij een aantal instrumenten geïmplementeerd, die er voor zorgen dat op vooraf afgesproken prestatie indicatoren gemeten wordt hoe de leveranciers scoren. Wij streven naar zoveel mogelijk transparantie en rapporteren daarom aan jou op afgesproken momenten.

Quality management

Quality management

Quality management realiseert de waarborging en verankering van de kwaliteit van onze dienstverlening door een meting te doen na ieder gevolgde opleiding van en door de medewerkers. Doormiddel van een evaluatie vragen wij iedere medewerker niet alleen om onze service verlening te beoordelen, maar ook die van de opleidingsleveranciers. Omdat wij een standaard evaluatie hanteren is het analyseren en benchmarken van de opleidingsleveranciers eenvoudig. Indien een opleidingsleverancier niet voldoet aan onze gezamenlijk vastgestelde norm nemen wij de aansturing en verbetering van de dienstverlening op ons. De resultaten vanuit de uitgevoerde analyse maken wij inzichtelijk door middel het analytics dashboard. Hiermee borgen wij de kwaliteit van zowel de service van de opleidingsleveranciers als die van onze eigen dienstverlening.


Sparren met een adviseur?

Weten wat de mogelijkheden zijn voor Learning Services in jouw organisatie? Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan met een van onze adviseurs.

Zo kunnen we op verzoek een benchmark onderzoek uitvoeren en adviseren we je graag op welke manier je de leerdoelen het beste kunt behalen. Vraag voor meer informatie de brochure aan of bel 0418 - 688 674 .


Daarom Learning Services:

  • Gerenommeerde marktpartij met kennis van binnenuit
  • Uitbesteding op maat
  • Eigen leerdesk en leerportal
  • Profiteren van inkoopvolume
  • Maakt jouw organisatie schaalbaar