Medezeggenschap

Geef betekenis aan medezeggenschap, als gewoon lid, als secretaris/voorzitter of als directeur/adviseur. Ken je rechten en plichten, verantwoordelijkheden en bevoegdheden – en benut ze maximaal. Richt je op de arbeidsomstandigheden of krijg grip op de financiële stukken.

Cruciale rol van medezeggenschap

Streef je naar een gezonde en succesvolle onderneming? Dan is het zaak om zorgvuldig om te gaan met de belangen van alle mensen binnen je organisatie. Bij een evenwichtige besluitvorming speelt medezeggenschap een cruciale rol. Hoe bereik je een volwassen, constructieve en efficiënte overlegcultuur? Daar helpt Schouten & Nelissen jouw organisatie graag bij.

Wij maken van jouw OR een stevige en onafhankelijke gesprekspartner en betrekken daar ook bestuurders en HR bij. Je kunt bij ons terecht voor gerichte OR trainingen. Maar ook voor (juridisch) advies, ondersteuning en coaching bij complexe vraagstukken en het beoordelen van beleidsvoornemens en voorgenomen besluiten. Bovendien kunnen wij met mediation een bijdrage leveren aan het oplossen van eventuele conflicten.Vraag dan een gratis adviesgesprek aan.

Als bestuurder zie je het belang van medezeggenschap. Maar wat vraagt het van jou en hoe zorg je ervoor dat het bijdraagt aan het succes van je organisatie? Schouten & Nelissen adviseert je graag over de inrichting van de medezeggenschap en biedt je ondersteuning bij implementatie. Weten hoe je bij fusies, reorganisaties en overnames constructief samen werkt met je OR? Ook daarover geven wij (juridisch) advies. Verder dragen wij met mediation bij aan het voorkomen of oplossen van conflicten. Ook bieden wij trainingen voor WOR bestuurders. Hierin leer je meer over de wettelijke kaders en is intervisie met collega WOR-bestuurders mogelijk. 

Meer weten? Vraag dan een gratis adviesgesprek aan.

In je dagelijks werk krijg je als ondernemingsraad of bestuurder regelmatig te maken met juridische kwesties. Het gaat dan bijvoorbeeld om uitleg of toepassing van de Wet op de Ondernemingsraden of vraagstukken op het gebied van het arbeidsrecht, ambtenarenrecht of ondernemingsrecht.

Soms kom je er zelf even niet uit en heb je behoefte aan juridisch advies. Onze juristen kunnen je dan ondersteunen bij het maken van een juiste keuze die optimaal aansluit bij jou en jouw organisatie. Omdat wij zowel ondernemingsraden als bestuurders adviseren, hebben we heldere procedures en afspraken om belangenverstrengeling te vermijden; er is in principe steeds sprake van één opdrachtgever. Deze kennis over de denk- en handelswijze van jouw overlegpartner draagt bij aan effectieve oplossingen.

Bij besluitvorming speelt de ondernemingsraad een belangrijke rol. Het is in het belang van je organisatie dat de OR een stevige en onafhankelijke gesprekspartner is. Schouten & Nelissen versterkt de kennis en vaardigheden van je OR-leden. Bovendien kan je OR bij ons terecht voor (juridisch) advies over een constructieve samenwerking met de achterban, vakbonden, bestuurder en HR bij reorganisaties, overnames en fusies.

Wij helpen jouw ondernemingsraad bij:

  • het functioneren als team
  • het effectief invloed uitoefenen en het behalen van resultaten
  • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden om optimaal te functioneren

Meer weten? Vraag dan een gratis adviesgesprek aan.