Mentor zijn. Zo werkt dat!

Wil je graag een belangrijke bijdrage leveren in de ontwikkeling en het leerproces van je collega's? Ga dan aan de slag als mentor. Op deze pagina lees je allerlei handvatten die in jouw rol als mentor tijdens het gehele traject van belang zijn.

Aan de slag met het mentorschap

Wij zijn van mening dat jouw rol belangrijk is voor het leerproces van jouw collega op de werkvloer. 
Jouw rol is belangrijk voor het integreren van leren op de werkplek, volgens de visie van Schouten & Nelissen op leren. Nieuwsgierig naar die visie? Lees hier meer. 


Je collega in de lead

De belangrijkste persoon in het leerproces is de lerende zelf. Je collega is daardoor zelf in de lead tijdens het leren. Natuurlijk geeft Schouten & Nelissen wel die handreikingen aan je collega om deze rol te pakken. Je collega zal dus het initiatief nemen om de gesprekken met jou te plannen en te voeren. Er kunnen echter altijd redenen zijn waarom je collega (nog) niet het initiatief neemt. Wacht zo’n moment niet af en vraag ernaar. 


Leerdoelen- en situaties

De deelnemer formuleert persoonlijke doelstellingen. Help hem/haar om dit zo concreet mogelijk te krijgen: wat doet je collega anders/beter na deze training? 

Het verbeteren van de prestaties op de werkplek vraagt om de mogelijkheid om de nieuwe kennis en vaardigheden in te zetten. Dit kan bijvoorbeeld in een vergadering, door het geven van een presentatie, het draaien van een project of door het voeren van een gesprek met een collega. Feit is dat er meer oefensituaties zijn dan dat we ons bewust zijn. 


De kracht van herhaling

Afhankelijk van de duur van het begeleidingstraject vragen we van de mentor minimaal een uur begeleidingstijd per twee weken. 

Het duurt ongeveer 40 dagen om nieuwe kennis en vaardigheden echt in te laten slijten. Het is dus belangrijk om in die periode de nieuw opgedane kennis en vaardigheden te herhalen. Een simpele vraag als 'Wat heb je in de bijeenkomst geleerd en hoe pas je dat nu toe?' helpt al om de kennis en vaardigheden te verstevigen. 


Het rendement

Tijdens het leertraject heb je met je collega afspraken gemaakt over de vervolgstappen. Natuurlijk kan je naast deze afspraken ook nog een aantal handreikingen doen om het leerrendement te verhogen:

o   Reminders
Vraag af en toe aan je collega hoe het met de geleerde vaardigheden gaat. Dit helpt om het geleerde te borgen. Dit kan persoonlijk in de wandelgang maar uiteraard ook per e-mail. Help jezelf door de reminders in je agenda tot ongeveer een half jaar na de training. 


o  Voorbeeldgedrag
Ook na de training blijft je collega van je leren. Blijf je daarom bewust van je voorbeeldrol richting je collega.

o  Situaties
Soms doet zich een situatie voor die perfect is voor je collega om zich op door te ontwikkelen. Wees hier alert op en geef een extra zetje in de rug om de situatie met beide handen aan te grijpen. 


Oefenen in de praktijk

Na iedere bijeenkomst plant jouw collega een afspraak met jou in. Samen blikken jullie terug op de afgelopen week waarin jouw collega met vaardigheden heeft geoefend. Wat gaat goed en wat kan beter?


Blijven leren

Ook na de training vervul jij nog een rol in de ontwikkeling van jouw collega. Samen kijk je naar de mogelijkheden om de geleerde vaardigheden te blijven toepassen op de werkvloer. Een enthousiaste en inspirerende houding kan daarbij al volstaan.

Veel succes met het mentorschap!