Mentor: Visie op leren

Als mentor heb je een belangrijke rol in het leerproces van je collega. De mentorrol komt voort uit de visie van Schouten & Nelissen over leren.

In het leren maken we onderscheid tussen informeel leren en formeel leren. Informeel leren gaat over het al doende leren in de praktijk. Bijvoorbeeld doordat je kennis en ervaring uitwisselt met collega's, zelf feedback vraagt of een uitdagende nieuwe klus oppakt. In deze context betekent informeel leren dat de medewerker niet bewust de intentie heeft om te leren, er ontbreekt een gedefinieerd leerdoel.

Onderzoek laat zien dat 80% van het leren in organisaties al informeel plaatsvindt, en slechts 20% formeel (dus bijvoorbeeld in de vorm van een training).

Schouten & Nelissen is van mening dat informeel leren en formeel leren elkaar kunnen versterken waardoor je het rendement van het informeel leren vergroot en organisaties versterkt. Schouten en Nelissen doet dit door formeel en informeel samen te brengen in geïntegreerd leren.

Sterker dan bij het klassieke leren is geïntegreerd leren afgestemd op het individu en de vragen die bij hem rijzen in zijn werk. Maar wel altijd met de organisatiedoelstellingen als uitgangspunt. De kracht van geïntegreerd leren is vooral de continuïteit van het leerproces in de eigen werkomgeving.

 


Dit doen we door:

- De individuele leervraag centraal te stellen.
- De link tussen leren en de eigen praktijk in elke opdracht te maken.
- Het leerproces meer continu en minder plaats en tijd gebonden te maken.
- Toevoeging van de mentor op de werkplek. Hij speelt een belangrijke rol in de reflectie en vertaling van leerinzichten naar de eigen werkplek.


Beschikbaarheid

Afhankelijk van de duur van het traject van vragen we van de mentor minimaal 1 uur per 2 weken tijd voor de begeleiding.


Het belang van jouw rol

Als je een training volgt, wil je daar het resultaat van ervaren en terugzien op je werkplek. Onderzoeken over de vertaling van leren naar de werkplek tonen het grote effect van ondersteuning in de werkomgeving door de leidinggevende en de collega’s (bron: Learning Transfer System Inventory). Jouw rol is dus belangrijk bij het daadwerkelijk verbeteren van de prestaties van uw collega. Dit doet je door de leerdoelen met jouw collega te bespreken, feedback te geven, te stimuleren tot oefenen en jouw hulp aan te bieden als het even niet lekker gaat.