Nieuws

Voordelig lenen voor een master van Schouten University

Iedereen tussen 30 en 55 jaar kan tegen gunstige voorwaarden geld lenen bij de overheid om studiekosten te betalen. Dit wordt het levenlanglerenkrediet genoemd. Je kunt het levenlanglerenkrediet gebruiken voor elke wettelijk erkende opleiding in het hoger onderwijs. Dus ook voor de masters of mastermodules van Schouten University of Applied Sciences, die in januari 2018 weer van start gaan.

Hoeveel kun je lenen?

Je kunt per jaar een bedrag lenen ter hoogte van het lesgeld, ofwel de onderwijsgebonden studiekosten. Voor arrangementskosten en boekengeld kun je geen beroep doen op het levenlanglerenkrediet.

Terugbetalen

De aflossing van je lening start op de eerstvolgende 1 januari na het afronden of beëindigen van je opleiding. Je hebt dan 15 jaar de tijd om je levenlanglerenkrediet terug te betalen, inclusief rente. Hoeveel je per maand moet aflossen hangt af van je inkomen.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden om voor het levenlanglerenkrediet in aanmerking te komen.

  • Je neemt deel aan een wettelijk erkende hbo- of masteropleiding.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit. Ook met een verblijfsvergunning type II, III of IV kun je het levenlanglerenkrediet krijgen.
  • Je hebt geen recht (meer) op studiefinanciering.
  • Jouw collegegeld of lesgeld wordt niet volledig vergoed door een andere instantie of persoon, bijvoorbeeld jouw werkgever of ouders.
  • Je bent op het moment dat het krediet ingaat ouder dan 30 jaar en jonger dan 55 jaar.

Goed om te weten

Wordt het collegegeld of lesgeld gedeeltelijk voor je betaald? Dan kunt je het levenlanglerenkrediet aanvragen voor het resterende deel.

Als je jonger bent dan 30 jaar kun je het krediet aanvragen als je een deeltijdopleiding gaat doen aan het hbo of wo. Of als je een hbo-bachelor of een universitaire master hebt en een 2e opleiding gaat doen. Schouten University of Applied Sciences biedt alleen deeltijdopleidingen aan. Je kunt voor onze opleidingen dus ook als je jonger bent dan 30 jaar het levenlanglerenkrediet aanvragen.

Aanvragen

Je kunt het levenlanglerenkrediet aanvragen via DUO. Wil je meer informatie, dan kun je bellen met DUO via 050-5999828 of contact met ons opnemen via masters@sn.nl.

Benieuwd naar de masters en modules?

Ga voor een verdieping van je carrière met een masteropleiding of –module op het gebied van Human Development en Kwaliteitsmanagement.

 

 

Lees verder

In Memoriam Rebecca Brock

Op 26 oktober 2017 is Rebecca Brock, teammanager Online van Schouten & Nelissen, samen met haar ongeboren dochter Elin geheel onverwachts overleden. Wij hebben Rebecca in de afgelopen 2,5 jaar leren kennen als een energieke en gedreven collega. Ze was de drijvende kracht van het Online marketing team en gaf richting aan de digitale transformatie van Schouten & Nelissen.

In 2015 kwam Rebecca bij ons binnen op het moment dat er een compleet nieuwe website gebouwd moest worden. Die kar moest zij trekken en dat was een flinke klus. Maar het was haar toevertrouwd. Een vrouw met verstand van zaken, ontzettend gedreven, heel erg betrokken en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ze stond sterk in haar schoenen. Bovendien was Rebecca erg gemakkelijk en fijn in de omgang en dat maakte het dat het voor alle partijen oprecht heel prettig was om met haar samen te werken.

Als leidinggevende was Rebecca heel begaan en betrokken bij haar team en iedere collega binnen dat team. Ze gebruikte niet zo graag het woord ‘manager’. Liever was ze een ‘meewerkend voorvrouw’ waarbij ze dus ook nog actief was in de uitvoering. Tussen haar collega’s staan en niet boven haar collega’s. Dat was Rebecca. Ze had aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en wilde dat iedereen deed waar hij gelukkig van werd. Dat stimuleerde ze enorm. Ze was blij en trots als we met elkaar mooie resultaten of mooie campagnes neerzetten en iedereen daarin zijn bijdrage had kunnen leveren.

Lieve Rebecca, namens alle collega’s van Schouten & Nelissen willen we je bedanken voor wat je voor ons betekend hebt. Je was voor velen veel meer dan een goede collega. Wat hadden we jou een mooie toekomst gegund met je gezin. We zullen je nooit vergeten.

Het kan niet, het mag niet
Een nieuw hoofdstuk werd een abrupt einde
Jou zien, spreken, horen doen we niet meer
Onze herinneringen koesteren we, laten we voortbestaan
Voor altijd in ons hart, net als jij

Lees verder

Maak kennis met ons nieuwste initiatief Burn inn

Burn-out is een van de hardst groeiende beroepsziekten. Het terugvinden van de balans is vaak een moeizaam en ongrijpbaar proces. Dat kan en moet anders. Met trots introduceert Schouten & Nelissen daarom de nieuwe organisatie Burn inn.

Burn-out de wereld uit!

Burn-out de wereld uit. Dat is de missie van Burn inn. Deze missie sluit naadloos aan bij de expertise van Schouten & Nelissen: mensen in hun kracht zetten. Gaat het toch mis? Dan zijn wij er voortaan ook.

Burn inn biedt de beste behandeling voor burn-out. Met een wetenschappelijke onderbouwde aanpak, diagnose op basis van mentale én fysieke gegevens staat Burn inn garant voor permanent herstel.

Vooraanstaande experts

Burn inn werkt samen met twee vooraanstaande experts: Albert Sonnevelt (auteur, psycholoog en ervaringsdeskundige) en dr. Jessica van Wingerden MBA MCC (onderzoeker en wetenschapper). 

Lees verder

Bevlogenheid en vitaliteit werknemer openbaar bestuur zorgelijk

Werknemers bij gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk zijn minder vitaal en bevlogen dan medewerkers in de private sector. Van de ambtenaren is slechts 20% bevlogen in het werk en voelt maar 16% zich vitaal ten opzichte van 25% landelijk. Wel ervaart 64% van de ambtenaren veel mogelijkheden om regie te nemen in hun werk. Toch neemt slechts 37% daarvan ook daadwerkelijk de regie. Dit blijkt uit onderzoek van Schouten & Nelissen en Stichting IKPOB naar vitaliteit en bevlogenheid onder ruim 3858 respondenten in het openbaar bestuur.

Structureel stress          

Jessica van Wingerden, directeur Schouten Research: ‘Decentralisaties en digitalisering binnen het openbaar bestuur zorgen voor veranderende werkzaamheden en veel rolonduidelijkheid. Deze rolonduidelijkheid heeft negatieve gevolgen voor de bevlogenheid en het nemen van de eigen regie door medewerkers. Het aantal medewerkers dat in het werk de regie neemt om in alle veranderingen een goede aansluiting op het werk te houden, blijft achter. Terwijl dat juist belangrijk is voor de vitaliteit en inzetbaarheid van de professionals’

Bezuiniging, decentralisatie en digitalisering vragen perspectief         

Henk Wesseling, directeur IKPOB: ‘De jarenlange druk op de ambtelijke organisatie door bezuinigen, reorganisatie en ontwikkelingen als de decentralisatie en digitalisering is groot. Medewerkers in het openbaar bestuur hebben daarom meer moeite met het vinden van een goede werkbalans. Door hun betrokkenheid hebben ze moeite om het werk thuis van zich af te zetten. Juist door die betrokkenheid zijn er volop kansen om de bevlogenheid van de ambtenaren in de komende jaren te verhogen. Dit is van belang om goed om te kunnen gaan met de complexe opgaven waar het openbaar bestuur voor staat. Een cruciale rol ligt hier weggelegd voor de leidinggevende. Hij moet de dialoog aangaan en laten zien hoe digitalisering en decentralisatie kansen bieden. Maak gebruik van de professionaliteit van medewerkers én stimuleer deze.’

Dichter bij de burger en jezelf

Volgens Van Wingerden tonen de uitkomsten van het onderzoek aan dat er nog veel te winnen valt in het vergroten van de vitaliteit van medewerkers in het openbaar bestuur. ‘Medewerkers moeten juist de decentralisatie aangrijpen om niet alleen dichter bij de burger te komen, maar ook dichter bij de betekenis van het werk voor henzelf. Dit zal ook voelbaar zijn voor de burger. Daarvoor is het belangrijk dat zij zelf actie ondernemen en nagaan waarvoor zij iedere dag opstaan en hoe zij van betekenis willen zijn voor anderen. Het is zaak dat leidinggevenden dit stimuleren en faciliteren, bijvoorbeeld door medewerkers duidelijk te laten zien hoe zij individueel bijdragen aan het behalen van de doelen van de organisatie. Dit start met een actieve dialoog tussen medewerkers en leidinggevenden, maar ook met voorbeeldgedrag. Een goede balans en meer bevlogenheid in het werk dragen niet alleen bij aan duurzame inzetbaarheid en de gezondheid van medewerkers, maar verbeteren ook de creativiteit, innovatiekracht en prestaties van het openbaar bestuur.’

De onderzoeksresultaten vind je in de infographic en in het onderzoeksrapport.

Download infographic

Download onderzoeksrapport

Lees verder

Training ‘Coachen van collega's’ opnieuw geaccrediteerd

De training Coachen van collega's is glansrijk geaccrediteerd door NOBCO-EMCC. Ook de komende 5 jaar kunnen deelnemers via deze opleiding het door NOBCO/EMCC erkende getuigschrift op Foundation niveau behalen.

“Het is bewonderingswaardig om te zien hoeveel inspanning Schouten & Nelissen heeft geleverd in het continu vernieuwen van het programma door actief samen te werken met verschillende stakeholders. Daarbij is optimaal ingespeeld op trends en ontwikkelingen. We hopen dat Schouten & Nelissen het programma ook in de toekomst blijft vernieuwen, zoals zij dat de afgelopen jaren ook al heeft gedaan,” luidde de aanbeveling van NOBCO-EMCC.

Tijdens de opleiding Coachen van collega’s stappen deelnemers uit de rol van mentor, expert of adviseur en in de rol van coach. Tijdens het leertraject leren deelnemers op gestructureerde wijze coachingsgesprekken vorm te geven en in elke situatie de juiste coachingsvaardigheden toe te passen. Deelnemers worden zelf ook gecoacht.

Lees meer over de training Coachen van collega's.

Lees verder

In Memoriam Boris Nelissen

Op 13 juli 2017 is medeoprichter van Schouten & Nelissen, Boris Nelissen, overleden. Samen met Jan Schouten stond Boris in 1980 aan de wieg van wat Schouten & Nelissen nu is. Na zijn vertrek in 1985 bleef zijn naam verbonden aan de organisatie. Wij danken Boris voor zijn steun en wensen zijn dierbaren veel kracht toe.

Boris Nelissen ontmoette Jan Schouten op de Technische Hogeschool in Eindhoven. Als lid van de door Jan Schouten opgerichte Organisatie Ontwikkeling en Gedragsverandering (OOG) benadrukte Boris samen met de andere leden het belang van de menselijke factor in bedrijven. Een uitvloeisel daarvan was de groepsgewijze assertiviteitstraining. Een compleet nieuw concept in Nederland. Hieruit ontstond Schouten & Nelissen.

Na een aantal jaren stond Boris Nelissen voor een moeilijke keuze. Hij was een trainer pur sang en ontdekte dat zijn hart niet bij managen lag. In 1985 verliet hij daarom de organisatie om als zelfstandige trainer door te gaan. Het contact met Schouten & Nelissen is altijd gebleven. Zijn naam leeft voort in de naam van Schouten & Nelissen.

Lees verder

Schouten & Nelissen lanceert inspiratiemagazine Mens@Org

Op 27 juni verscheen het geheel vernieuwde magazine Mens@Org van Schouten & Nelissen. Het magazine biedt inspiratie om je jezelf en je organisatie naar een succesvolle toekomst te loodsen. Je kunt het magazine gratis aanvragen.

Er gebeurt een hoop in de wereld. Hoe ga je om met technologische vernieuwingen wat vraagt dit van jouw medewerkers? Andere skills en talenten worden belangrijk. Om succes te blijven boeken moet je continu ontwikkelen, aanpassen en innoveren.

Zijn jouw medewerkers en teams wel uitgerust met de juiste skills? En het juiste gedrag om optimaal te blijven presteren?

Wezenlijke vragen om bij stil te staan. Ter inspiratie biedt Schouten & Nelissen het magazine Mens@Org aan. Boordevol artikelen die je helpen om het beste uit jezelf, je medewerkers en organisatie te halen. Nu en in de toekomst. Met onder andere:

Ontwikkelcultuur

Als partner in strategisch HRD geeft Schouten & Nelissen met organisaties vorm aan leren en ontwikkelen. Samen zorgen we voor een ontwikkelcultuur waarmee mensen en teams het beste uit zichzelf halen. Organisaties boeken pas succes als human capital optimaal presteert!

Benieuwd naar het magazine?

Vraag het magazine gratis aan

Lees verder

Overheid introduceert levenlanglerenkrediet om jezelf te blijven ontwikkelen

Door de veranderende wereld is er behoefte aan voortdurende bij- en omscholing. Daarom biedt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) vanaf 8 juni het levenlanglerenkrediet aan. Dit is een aantrekkelijke lening voor iedereen tot 55 jaar om college- of lesgeld te betalen in het mbo of hoger onderwijs. Het krediet maakt het mogelijk om jezelf te blijven ontwikkelen.

Minister Bussemaker vindt het belangrijk dat bij- en omscholing voor iedereen is weggelegd. 'Het is van groot belang dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen om zo de veranderingen in hun eigen baan bij te houden of om makkelijker van de ene baan naar de andere baan te kunnen overstappen. Met het levenlanglerenkrediet is dit voor iedereen mogelijk.'

Hoe werkt het levenlanglerenkrediet?

Het levenlanglerenkrediet is voor iedereen tot 55 jaar die geen recht meer heeft op studiefinanciering. Hoeveel je kan lenen met het levenlanglerenkrediet hangt af van de hoogte van het college- of lesgeld. Je kan het krediet aanvragen voor de duur van een opleiding. Je leent tegen dezelfde rente die studenten met recht op studiefinanciering krijgen. Als je recht op het krediet stopt, begin je op 1 januari van het daaropvolgende jaar met terugbetalen. Je betaalt de lening in 15 jaar terug, waarbij de rente steeds voor 5 jaar vaststaat. Hoeveel je per maand terugbetaalt hangt af van je inkomen.

Het levenlanglerenkrediet vraag je aan bij DUO.

Zoek je verdieping in je vak?

Heb je al een aantal jaren werkervaring en ben je in het bezit van een hbo-diploma of hoger? Volg dan een van onze geaccrediteerde masters: Human Development of Kwaliteitsmanagement. Hiermee werk je aan zowel je persoonlijke- als je professionele ontwikkeling én lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van je organisatie.

Lees verder

PEP-talk finalist in ‘Positive Organizational Intervention Challenge’

Jessica van Wingerden, Directeur Research bij Schouten & Nelissen, is een van de finalisten in de ‘Positive Organizational Intervention Challenge’ in Montreal op 16 juli. Jessica is genomineerd met de PEP-talk interventie. De Challenge wordt georganiseerd door de International Positive Psychology Association (IPPA).

PEP-talk staat voor ‘Passie, Energie, Prestatie werkt!’ Veel mensen starten hun loopbaan met energie en enthousiasme. Maar na verloop van tijd ervaren zij vaak dat hun werkomgeving veel van hun vraagt en dat bevlogenheid niet vanzelfsprekend is. Organisaties zoeken naar manieren om de betrokkenheid en prestaties van hun medewerkers te vergroten.

De PEP-talk interventie biedt organisaties een effectief activatieprogramma om ‘employee engagement’ te stimuleren. De methode biedt waardevolle inzichten, creëert bewustwording en stimuleert reflectie. Maar bovenal draait de methode om leren en activeren op de werkvloer.

Meer weten?
Lees het boek PEP-talk van Jessica waarop de interventie is gebaseerd. Of ga met ons in gesprek over de mogelijkheden van een PEP-talk interventie voor jouw organisatie. Bel 0418 688 581 of vul het Schouten Research adviesformulier in en wij nemen contact met jou op.

Lees verder

Leergang Coach opgenomen in het Schoolleidersregister PO

De Leergang Coach van Schouten & Nelissen University is door de Commissie Certificering opgenomen in het Schoolleidersregister PO (Primair Onderwijs).

Deze leergang bestaat twee delen: het Opleidingstraject en het Verdiepingstraject. Beide onderdelen zijn afzonderlijk van elkaar opgenomen in het register onder het professionaliseringsthema ‘Persoonlijk Leiderschap’.

Eigen coachingstijl
In de NOBCO/EMC geaccrediteerde Leergang Coach ontwikkelen deelnemers professionele coachingsvaardigheden en een eigen coachingstijl. Zo brengen zij mensen nóg sneller in en krachtiger in beweging. Tijdens het opleidingstraject leren deelnemers hun kracht als coach kennen, waardoor zij met lef, creativiteit en speelsheid op kunnen treden. In het verdiepingstraject worden coachingsvaardigheden verder aangescherpt en worden deelnemers voorbereid op de Proeve van Bekwaamheid.

Alle profesionaliseringsthema’s
Vorig jaar werden de mastermodules ‘Psychologie en verandermanagement’, ‘Basis van kwaliteitsmanagement’, Teamcoaching en groepsinterventies’ en ‘Onderzoek in organisaties’ al opgenomen in het Schoolleidersregister PO en in februari zijn de modules ‘Leren en innoveren’, ‘Psychologie van mensen in organisaties’ en ‘Organisatietheorie en strategisch HRM’ aan dit register toegevoegd. Schoolleiders PO kunnen dankzij de toevoeging van de Leergang Coach nu voor alle professionaliseringsthema’s bij Schouten & Nelissen terecht!

Over het Schoolleidersregister PO
De Stichting Schoolleidersregister PO is opgericht om het beroep van schoolleider in het primair onderwijs te versterken, verder te professionaliseren en om schoolleiders daarbij op verschillende manieren te faciliteren.

Lees verder