Leergang leiderschap eerste NLQF gekwalificeerde soft skills leergang

De Leergang leiderschap van Schouten & Nelissen is door het Nederlands Kwalificatiekader (NLQF) ingeschaald op niveau 6. Schouten & Nelissen is hiermee de eerste aanbieder van een nationaal en internationaal erkende soft skills leergang in leiderschap. Deelnemers die de leergang doorlopen en het bijbehorende assessment succesvol afronden, ontvangen de titel Certified Leader Excellent Level. Hiermee kunnen deelnemers aantonen dat zij op minimaal bachelorniveau zijn gekwalificeerd, zowel in Nederland als Europa.

Ronald de Vries, managing director bij Schouten & Nelissen: Wij zijn er trots op dat we de eerste aanbieder zijn die een soft skills leergang heeft die is ingeschaald op niveau 6 door het NLQF. Hierdoor worden nu ook soft skills kwalificeerbaar. In het geval van onze leergang kunnen we nu melden dat deze minimaal voldoet aan bachelor niveau.’ De Leergang Leiderschap is bedoeld om continu te blijven groeien: van startend manager tot ervaren leider. Hierbij staat ondernemerschap, visie en authenticiteit centraal. Het programma is opgebouwd uit twee programma’s: Essentials en Advanced. In totaal bestaat de leergang uit vijf leiderschapstrainingen die leidinggevenden ook los kunnen volgen.

Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF is opgezet ter ondersteuning van een leven lang leren en heeft als doel een bijdrage te leveren aan de arbeidsmobiliteit. Het raamwerk telt acht niveaus, van basiseducatie tot universiteit, en beschrijft per niveau de bijbehorende kennis en vaardigheden en de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Dat is handig voor werkgevers, zodat zij extern bewijs hebben voor het niveau van de opleiding en zo weten wat een (potentiële) werknemer weet en kan.

De Vries: ‘Door toenemende internationalisering ontstaat steeds meer behoefte aan erkende diploma’s. We zien nu al dat professionals in de grensregio’s die kansen zien over de grens veel hinder ondervinden als hun diploma niet Europees is ingeschaald. Het kost veel tijd om een diploma individueel te laten beoordelen. De inschaling van NLQF zorgt ervoor dat professionals met internationale ambities hun Certified Leadership Excellent Level ook internationaal kunnen overleggen.’

Bekijk hier de volledige leergang leiderschap van Schouten & Nelissen en de bijbehorende leiderschapstrainingen.