Schouten & Nelissen maakt zich sterk voor de toekomst

Als topspeler wil Schouten & Nelissen continu waarde toevoegen in de professionele ontwikkeling van mensen en organisaties. Snel blijven inspelen op marktontwikkelingen en veranderende behoeften van de klant vraagt om een flexibele en wendbare organisatie. Daarom is besloten om afdelingen samen te voegen en in te zetten op verdere digitalisering.

Personele veranderingen
Schouten & Nelissen betreurt het dat met deze veranderingen functies en arbeidsplaatsen komen te vervallen. Het betreft 15% van de populatie. Momenteel worden gesprekken gevoerd met de betreffende medewerkers over een alternatieve functie of een passende vertrekregeling. Uiteraard heeft een en ander plaatsgevonden in samenspraak met de Ondernemingsraad.

Door een verschil van inzicht met het bestuur wordt afscheid genomen van CEO Jos van Kessel. Zijn taken worden de komende periode waargenomen door voorzitter van de Raad van Bestuur Marcel van Bronswijk, bestuurslid Jan-Hein Schouten en operationeel directeur Vera van Beek. Schouten & Nelissen bedankt Jos van Kessel voor zijn inzet de afgelopen periode. Op dit moment wordt niet actief gezocht naar een vervanger.

Investeren
De laatste jaren is geïnvesteerd in nieuwe technologische leermiddelen, nieuwe doelgroepen (YOUNG by SN) en de internationale groei. Dit heeft onder andere geresulteerd in een nieuw online leerbedrijf New Heroes. Ook in de toekomst blijft innovatie een belangrijk speerpunt. Schouten & Nelissen blijft investeren in geïntegreerde leeroplossingen voor individuen, teams en organisaties.

Schouten & Nelissen is er van overtuigd met deze transitie het verschil te kunnen blijven maken in de professionele ontwikkeling van mensen en organisaties.