Omgaan met emotie en agressie

De gevolgen van agressie voor werkgevers en werknemers zijn groot. Het verhoogt stress, verlaagt werkplezier en kan zelfs leiden tot uitval. Schouten & Nelissen kan jouw organisatie helpen zodat jouw medewerkers plezier houden in hun werk. Wij hebben een ruim aanbod in agressietrainingen.

Voorkomen van en omgaan met agressie

Heb jij of een van je medewerkers weleens te maken met agressie in het werk? En als dit je overkomt, kun je er dan goed mee omgaan? Agressie kan leiden tot veel stress in je werk. Werkstress is beroepsziekte nummer één. Veel organisaties hebben een duidelijk agressiebeleid en trainen hun medewerkers regelmatig. Toch doen zich regelmatig incidenten voor. Hoe kan dit? 


Is jouw organisatie agressie-proof?

  • Is jouw organisatie optimaal ‘ingericht’ op het voorkomen van agressie?
  • Weten jouw medewerkers wat ze  moeten doen als ze te maken hebben met agressie?
  • Hoe gaan jouw medewerkers om met ‘geschreven’ agressie via e-mail of Social media?
  • Hoe gaan jullie om met zakelijke dreigementen zoals het inschakelen van de media of het nemen van juridische stappen?
  • Welke vorm van leiderschap vertoon jij als manager na een agressie- incident?

"Deelnemers ervaren na de training meer houvast. De oefeningen in het herkennen en het ombuigen van bepaald gedrag sterken hen in het dagelijks werk." 

Wouter Groothengel, Adviseur Arbeidsomstandigheden en veiligheidskundige, Gemeente Enschede

GAIA-analyse

De mate waarin agressie-incidenten zich voordoen kan te maken hebben met de organisatiestructuur, de samenhang van organisatiedoelen, de uitvoering van procedures en de fysieke omgeving waarin jouw medewerkers hun werk doen.

Via een GAIA-analyse (Geweld Analyse, een Integrale Aanpak) maken wij dit voor jouw organisatie inzichtelijk. Met GAIA analyseren we op systematische wijze één of meerdere ‘typische’ agressie-incidenten, die zich binnen jouw organisatie hebben voorgedaan. Stap voor stap werken we van de ‘voorgeschiedenis van de cliënt’, via het incident zelf naar de afhandeling en nazorg. 


Onze aanpak

Wij geloven in het intensief oefenen van concrete praktijksituaties. In de waarde van het opdoen van succeservaringen, in een veilige leeromgeving, met een professioneel en betrokken trainingsacteur. Wij hechten waarde aan een goede borging in de praktijk. Deze uitgangspunten komen samen in onze aanpak: High Impact Training. Deze bestaat uit drie stappen:


Praktisch en innovatief

Sinds 2012 is Cirquest onderdeel van onze organisatie. Cirquest is specialist in trainingen en andere oplossingen in het omgaan met emotionele en agressieve klanten. Kenmerk van onze trainingen is de praktische en innovatieve aanpak, ondersteund met vernieuwende leermiddelen. Samen helpen we o.a. banken, gemeenten, woningbouwverenigingen, ziekenhuizen, winkelketens, telecombedrijven en het Coa bij het oplossen van hun vraagstukken rond emotie en agressie. Wat ooit begon met het trainen van medewerkers met klantcontact en het opleiden van leidinggevenden in het verlenen van goede nazorg gaan we steeds meer naar nieuwe vraagstukken. Zoals agressie via Social Media. Hoe ga je als organisatie daarmee om?