Beïnvloeden in één dag Incompany

 • Ontdek de kracht van beïnvloeden
 • Vergroot de overtuigingskracht van medewerkers door praktische tools en handvatten
 • Anderen enthousiast maken voor eigen ideeën

Wat kun je verwachten?

Overzicht

Voor medewerkers die hun overtuigingskracht door beïnvloeden willen vergroten

Op het werk ondervinden medewerkers regelmatig situaties waarin ze anderen mee moeten krijgen. Daarvoor willen ze inzicht in beïnvloedingsvaardigheden of eerder opgedane kennis opfrissen. Zo kunnen ze hun overtuigingskracht vergroten en anderen in een gesprek effectief beïnvloeden.

Download brochure - PDF

Je resultaten na Beïnvloeden in één dag Incompany

De deelnemer sluit deze Incompany training af met het volgende resultaat:

 • Inzicht in de verschillende beïnvloedingsstrategieën
 • Weten hoe je je invloed kunt vergroten
 • Beïnvloedingsvaardigheden aangescherpt
 • Bewustwording van je eigen kracht en verbeterpunten
Programma

Dit ga je leren in Beïnvloeden in één dag Incompany

In deze training maakt de medewerker kennis met de kracht van beïnvloeden. Hij ontdekt hoe beïnvloeding werkt en wanneer welke strategie ingezet kan worden. Door te ervaren waardoor je zelf wordt beïnvloed, ontstaat inzicht in de manier waarop je anderen kunt beïnvloeden. De medewerker ontdekt zijn eigen manier, die enerzijds past bij zijn persoonlijkheid en anderzijds goed aansluit bij zijn gesprekspartner.

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Beïnvloeden en beïnvloed worden
 • Hoe ontwikkel je machtsbronnen en hoe zet je ze in
 • Welke verschillende beïnvloedingsstrategieën zijn er
 • Verbale en non-verbale aspecten van beïnvloeden die je effectiviteit vergroten

Blijven ontwikkelen met New Heroes

Na afloop van de training ontvangen alle deelnemers 6 maanden toegang tot het online platform New Heroes, waar ze verder kunnen werken aan vaardigheden op het gebied van persoonlijke kracht, communicatie en leiderschap. Alles in eigen tempo, waar en wanneer zij het willen. Kijk op www.sn.nl/new-heroes voor meer informatie.

Programma

Programma

Trainingsdag

Beïnvloeden in één dag Incompany bestaat uit 1 bijeenkomst van 1 trainingsdag.

Bijeenkomst 1:

 • 1 dag van 09.30 tot 17.00 uur
Onderwerpen

4 Beïnvloedingsstrategieën

Dit is een oefening waarin de medewerkers kennismaken met de 4 hoofd-beïnvloedingsstrategieën, te weten: Aansporen, Argumenteren, Onderzoeken en Inspireren. Aan de hand van filmfragmenten gaan de medewerkers aan de slag met het herkennen van deze stijlen en het leren zien wat het effect er van is. Ook wordt nadrukkelijk het onderscheid gemaakt tussen beïnvloeden en manipuleren. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Verbale- en non-verbale gedragskenmerken van de diverse beïnvloedingsstijlen
 • Persoonlijke ervaringen met bepaalde stijlen: wat werkt bij jezelf en wat niet
 • Wat is je eigen voorkeursstrategie
 • Welke stijl gebruik je zelf niet of nauwelijks en waarom

Praktijk oefening: schakelen

Omdat in de praktijk de medewerker in één gesprek altijd meerdere beïnvloedingsstrategieën inzet, leren zij in deze oefening te schakelen tussen de verschillende stijlen. Dat doen ze met een beïnvloedingsspel waarin ze worden uitgedaagd om telkens te wisselen van stijl en dan te ervaren wat het verschil in effect is. Zo leert de medewerker de signalen te herkennen die er op wijzen dat je moet gaan schakelen naar een andere stijl. In de nabespreking van de oefening wordt teruggekeken op:

 • Welke strategieën werkten goed in deze situatie
 • Welke werden het meest toe toegepast én was dat effectief
 • Welke stijlen kunnen in de eigen werkpraktijk effectief worden ingezet

Reflectie macht en invloed

Via een zelfanalyse krijgen de deelnemers inzicht in welke persoonlijke machtsbronnen ze nu inzetten om zaken gedaan te krijgen. Daarna wordt in subgroepen bekeken welke machtsbronnen nog meer ingezet kunnen worden of hoe bestaande bronnen beter benut kunnen worden. Deze inzichten worden omgezet in actiepunten voor de praktijk.

Beïnvloeden in een groep

In deze 'grande finale' van de trainingsdag spelen deelnemers een game waarin ze een grote groep moeten meekrijgen voor hun eigen ideeën. Daarbij zetten ze alle geleerde technieken van deze dag in om zo resultaat te boeken. Na afloop wordt teruggekeken op de volgende punten:

 • Welke beïnvloedingsstrategie werd het meest gebruikt
 • In hoeverre was dit effectief
 • Wat vond je de meest effectieve aanpak van de andere groep
 • Wat zou je een volgende keer anders aanpakken

Praktijk en evaluatie

Als laatste wordt met de deelnemers vooruit gekeken naar het toepassen van de geleerde vaardigheden in de eigen werkpraktijk:

 • Wat kunnen ze al goed en kunnen ze meer inzetten op het werk
 • Waaraan moeten ze nog aandacht geven
 • Hoe zorgen ze ervoor dat ze blijven oefenen, ondanks de dagelijkse hectiek

Aansluitend wordt de training mondeling geëvalueerd met de deelnemers. Daarna kunnen ze op een evaluatieformulier aangeven hoe ze de training waarderen. Deze informatie wordt samengevat en toegestuurd aan de opdrachtgever bij de organisatie.

Borgingsgesprek

De trainer neemt na afloop telefonisch of via skype contact op met de opdrachtgever om de evaluaties van de training door te nemen, de ervaringen na afloop te horen en te adviseren over de borging van de resultaten in de praktijk.

Groepsgrootte

Deelnemers

De maximale groepsgrootte van deze training is 14 deelnemers. Het didactisch minimum dat we hanteren is 4 deelnemers.

Afronding

Certificaat

Na afronding van de training ontvangt de individuele deelnemer, op basis van voldoende aanwezigheid en actieve deelname, een certificaat van Schouten & Nelissen. Hiermee heeft de medewerker een door het bedrijfsleven kwalitatief hoog gewaardeerd certificaat in huis.

Investering

Investering

Trainingskosten

Je betaalt voor Beïnvloeden in één dag Incompany met een maximum van 14 deelnemers € 2.500,00 (exclusief 21% btw).

Dit bedrag is inclusief:

 • Voorbereidingstijd trainer
 • Reiskosten trainer
 • Certificaat deelnemers
 • Borgingsgesprek met de opdrachtgever (skype/telefonisch)

Btw

Indien jouw organisatie geen btw kan verrekenen, bieden wij de mogelijkheid om deze training vrijgesteld van het hoge btw-tarief te offreren. In dat geval hanteren wij een prijstoeslag van 10%. Omdat je de btw niet hoeft op te voeren betekent dit feitelijk een korting van 11%. Voor deze training komt de prijs dan op € 2.750,00, vrijgesteld van btw.

Literatuur en trainingsmateriaal

Tijdens Beïnvloeden in één dag Incompany wordt gebruik gemaakt van literatuur en trainingsmateriaal. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt hiervoor per deelnemer een bedrag in rekening gebracht.

Voor literatuur wordt € 16,03 (exclusief 6% btw) per deelnemer berekend en bestaat uit:

 • Toolbox beïnvloeden (waaier)

Het pakket trainingsmateriaal bevat specifiek materiaal dat door deelnemers in deze training wordt gebruikt, zoals: syllabus, handouts en, indien van toepassing, een persoonlijke licentie voor de leercommunity en online tests/scans. Tevens ontvangt de deelnemer na afloop van de training 6 maanden toegang tot het online platform van New Heroes. Voor dit materiaal wordt een bedrag van € 40,00 per deelnemer berekend. De prijs volgt het gekozen btw-regime van de training.

Trainingslocatie

Is de organisatie in het bezit van een geschikte trainingslocatie? Dan bestaat de mogelijkheid om de uitvoering daar te laten plaatsvinden. Gaat de voorkeur uit naar een externe locatie en wil je de operationele organisatie daarvan aan ons uitbesteden? Wij rekenen voor maximaal 14 deelnemers een bedrag van € 980,00 (exclusief 21% btw).

Facturatie

De factuurverzending vindt plaats maximaal 4 weken voor aanvang van het trainingstraject. We kunnen van start gaan met de training met een formeel akkoord van een tekenbevoegd persoon.

Factuurvereisten

Indien je wenst dat wij een kenmerk op de factuur plaatsen, zoals een kostenplaats of bestelnummer, kun je dit via het online formulier bij ons kenbaar maken. Daarnaast is er de mogelijkheid om dit aan het einde van het te downloaden document, bij ondertekening voor akkoord, te noteren.

Ervaringen

Ervaringen

Schrijf jouw beoordeling

Beoordeling

Vul je volledige naam in
Vul een correct emailadres in

Locatie

Wat zijn je ervaringen

Advies? 0418-683440
Susan Verburg
TWIJFEL OVER DEZE INCOMPANY TRAINING?

Erkende kwaliteit

 • Erkenningen en lidmaatschappen
 • Erkenningen en lidmaatschappen
 • Erkenningen en lidmaatschappen

Vergelijkbare trainingen