Effectief projectmatig werken Incompany

 • Leer de uitgangspunten van projectmatig werken kennen
 • Pas de basismethodieken en -technieken van projectmanagement toe
 • Effectiever omgaan met de dynamiek van projectmatig werken

Wat kun je verwachten?

Overzicht

Voor medewerkers die projecten succesvol willen afronden

Je medewerker is steeds vaker betrokken bij projecten en nieuwsgierig naar de ins en outs van projectmatig werken. Wat zijn de spelregels en procedures? Hoe start je bijvoorbeeld een project op en hoe richt je het in? Je wilt bovendien dat de medewerker effectief om kan gaan met de dynamiek die deze manier van werken met zich meebrengt.

Download brochure - PDF

Je resultaten na Effectief projectmatig werken Incompany

De deelnemer sluit deze Incompany training af met het volgende resultaat:

 • De basismethodieken van projectmanagement in de praktijk kunnen toepassen
 • De spelregels en de dynamiek van projectmatig werken kennen
 • Weten welke verantwoordelijkheden en taken in een project bestaan
 • Als projectmedewerker concrete resultaten afleveren
 • Beter samenwerken en beter plannen en organiseren
Programma

Dit ga je leren in Effectief projectmatig werken Incompany

Je medewerker gaat actief aan de slag met projecten die hijzelf en de andere deelnemers inbrengen. Hij leert hoe je een project kunt structureren, bijvoorbeeld door het te splitsen in deelresultaten. Verder wordt hij zich bewust van zijn eigen rol in het project. Hij wisselt oefeningen af met theorie, evaluaties en ervaringsuitwisseling. Na de training kan hij zelf een voortgangsrapport schrijven.

Blijven ontwikkelen met New Heroes

Na afloop van de training ontvangen alle deelnemers 6 maanden toegang tot het online platform New Heroes, waar ze verder kunnen werken aan vaardigheden op het gebied van persoonlijke kracht, communicatie en leiderschap. Alles in eigen tempo, waar en wanneer zij het willen. Kijk op www.sn.nl/new-heroes voor meer informatie.

Programma

Programma

Trainingsdagen

Effectief projectmatig werken Incompany bestaat uit 1 bijeenkomst van 2 aaneengesloten trainingsdagen.

Bijeenkomst 1:

 • dag 1 van 10.00 tot 20.00 uur
 • dag 2 van 09.30 tot 17.00 uur
Onderwerpen

Voorbereiding

De voorbereiding op de training start op ons eigen online leerplatform MijnSN. Elke deelnemer krijgt vooraf een eigen inlogcode en kan zich zo optimaal op de training voorbereiden.

Online intake vragenlijst

We streven naar een blijvend effect, een borging van de training. Voorwaarde hiervoor is dat de deelnemer voor zichzelf vooraf bepaalt wat hij concreet wil leren. Hiervoor wordt je aan het denken gezet door de intake vragenlijst.

Competentiescan

De online competentiescan geeft een zelfbeeld op de 5 meest relevante competenties die de deelnemer in deze training gaat ontwikkelen. Ook is er de mogelijkheid om feedback van anderen te vragen op deze competenties en deze in de competentiescan te integreren.

Bijeenkomst dag 1

Effectief Projectmatig werken start met een goede analyse om van daaruit een projectplan op te stellen. In deze training worden alle benodigde stappen doorlopen aan de hand van een voorbeeldproject. Daarin werken de deelnemers samen in kleine teams en worden op diverse momenten rollespellen gespeeld met een opdrachtgever. Op de eerste trainingsdag komen de volgende stappen aan de orde:

 • Wat is een project
 • Rollen, taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Analysefase: deelnemers voeren een rollenspel uit en gaan in gesprek met een opdrachtgever over een vraagstelling
 • Start notitie opstellen: hierin worden de belangrijkste uitgangspunten van het project vastgelegd op basis van de beschikbare documentatie en het gesprek met de opdrachtgever
 • Planning opstellen: een projectplanning wordt op hoofdlijnen opgesteld, die weer wordt voorgelegd aan de opdrachtgever ter goedkeuring

Bijeenkomst dag 2

Op de tweede dag bouwen we verder aan het projectplan. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Project beheersing
 • Activiteitenplanning
 • Evalueren
 • Risicoanalyse
 • Stakeholder analyse
 • Actieplan schrijven

Ook wordt na elke stap in het proces gekeken naar de samenwerking binnen het projectteam. Het werken aan deze opdrachten is immers en project op zichzelf! Hoe zat iedereen in zijn/haar rol? Hoe verliep de onderlinge communicatie? Waar zit nog ruimte voor verbeteringen? Deze aspecten krijgen minstens zo veel aandacht in de training als het 'technische' projectplan opstellen.

Effectscan

Een aantal weken na afloop van de training vult de deelnemer een online effectscan in. Daarmee wordt inzichtelijk wat is geleerd en hoe dat toegepast werd in de praktijk.

Praktijk en evaluatie

Als laatste wordt met de deelnemers vooruit gekeken naar het toepassen van de geleerde vaardigheden in de eigen werkpraktijk:

 • Wat kunnen ze al goed en kunnen ze meer inzetten op het werk
 • Waaraan moeten ze nog aandacht geven
 • Hoe zorgen ze ervoor dat ze blijven oefenen, ondanks de dagelijkse hectiek

Aansluitend wordt de training mondeling geëvalueerd met de deelnemers. Daarna kunnen ze op een evaluatieformulier aangeven hoe ze de training waarderen. Deze informatie wordt samengevat en toegestuurd aan de opdrachtgever bij de organisatie.

Borgingsgesprek

De trainer neemt na afloop telefonisch of via skype contact op met de opdrachtgever om de evaluaties van de training door te nemen, de ervaringen na afloop te horen en te adviseren over de borging van de resultaten in de praktijk.

Praktijkbegeleiding

Mentor

Je leert pas echt als je het geleerde toepast in de praktijk. De deelnemer gaat binnen zijn eigen organisatie aan de slag met diverse praktijkopdrachten en kiest een mentor die hem begeleidt en stimuleert bij zijn leerproces. Dit kan de leidinggevende of een (senior) collega zijn. Op www.sn.nl/mentor vind je meer informatie over de rol van de mentor.

Groepsgrootte

Deelnemers

De maximale groepsgrootte van deze training is 12 deelnemers. Het didactisch minimum dat we hanteren is 4 deelnemers.

Afronding

Certificaat

Na afronding van de training ontvangt de individuele deelnemer, op basis van voldoende aanwezigheid en actieve deelname, een certificaat van Schouten & Nelissen. Hiermee heeft de medewerker een door het bedrijfsleven kwalitatief hoog gewaardeerd certificaat in huis.

Investering

Investering

Trainingskosten

Je betaalt voor Effectief projectmatig werken Incompany met een maximum van 12 deelnemers € 6.775,00 (exclusief 21% btw).

Dit bedrag is inclusief:

 • Voorbereidingstijd trainer
 • Reiskosten trainer
 • Certificaat deelnemers
 • Borgingsgesprek met de opdrachtgever (skype/telefonisch)

Btw

Indien jouw organisatie geen btw kan verrekenen, bieden wij de mogelijkheid om deze training vrijgesteld van het hoge btw-tarief te offreren. In dat geval hanteren wij een prijstoeslag van 10%. Omdat je de btw niet hoeft op te voeren betekent dit feitelijk een korting van 11%. Voor deze training komt de prijs dan op € 7.452,50, vrijgesteld van btw.

Literatuur en trainingsmateriaal

Tijdens Effectief projectmatig werken Incompany wordt gebruik gemaakt van literatuur en trainingsmateriaal. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt hiervoor per deelnemer een bedrag in rekening gebracht.

Voor literatuur wordt € 42,40 (exclusief 6% btw) per deelnemer berekend en bestaat uit:

 • Projectmatig werken. Hoe doe je dat?
 • Je project op de rails (waaier)
 • Het projectdossier

Het pakket trainingsmateriaal bevat specifiek materiaal dat door deelnemers in deze training wordt gebruikt, zoals: syllabus, handouts en, indien van toepassing, een persoonlijke licentie voor de leercommunity en online tests/scans. Tevens ontvangt de deelnemer na afloop van de training 6 maanden toegang tot het online platform van New Heroes. Voor het materiaal wordt een bedrag van € 45,00 per deelnemer berekend. De prijs volgt het gekozen btw-regime van de training.

Trainingslocatie

Is de organisatie in het bezit van een geschikte trainingslocatie? Dan bestaat de mogelijkheid om de uitvoering daar te laten plaatsvinden. Gaat de voorkeur uit naar een externe locatie en wil je de operationele organisatie van 2 trainingsdagen aan ons uitbesteden? Wij rekenen voor maximaal 12 deelnemers een bedrag van € 1.680,00 (exclusief 21% btw).

Facturatie

De factuurverzending vindt plaats maximaal 4 weken voor aanvang van het trainingstraject. We kunnen van start gaan met de training met een formeel akkoord van een tekenbevoegd persoon.

Factuurvereisten

Indien je wenst dat wij een kenmerk op de factuur plaatsen, zoals een kostenplaats of bestelnummer, kun je dit via het online formulier bij ons kenbaar maken. Daarnaast is er de mogelijkheid om dit aan het einde van het te downloaden document, bij ondertekening voor akkoord, te noteren.

Ervaringen

Ervaringen

Schrijf jouw beoordeling

Beoordeling

Vul je volledige naam in
Vul een correct emailadres in

Locatie

Wat zijn je ervaringen

Advies? 0418-683440
Susan Verburg
TWIJFEL OVER DEZE INCOMPANY TRAINING?

Erkende kwaliteit

 • Erkenningen en lidmaatschappen
 • Erkenningen en lidmaatschappen
 • Erkenningen en lidmaatschappen

Vergelijkbare trainingen