Feedback geven en ontvangen Incompany

 • Effectiever feedback geven en ontvangen
 • Met goede feedback meer invloed en betere relaties
 • Jouw boodschap duidelijk en respectvol verwoord

Wat kun je verwachten?

Overzicht

Voor medewerkers die op een goede manier feedback willen geven

Een compliment geven lukt wel, maar het benoemen van wat je niet prettig vindt is een stuk lastiger. De medewerker wil werk maken van zijn communicatieve vaardigheden en door praktische oefeningen aantoonbare resultaten boeken.

Download brochure - PDF

Je resultaten na Feedback geven en ontvangen Incompany

De deelnemer sluit deze Incompany training af met het volgende resultaat:

 • De communicatie van je medewerker is effectiever door goed feedback geven en ontvangen
 • In gesprek benoemt hij op passende wijze wat hij vindt en ervaart
 • De medewerker kan de boodschap duidelijk en respectvol verwoorden
 • Feedback wordt door anderen geaccepteerd
 • Hij kan in gesprekken invloed uitoefenen op anderen
Programma

Dit ga je leren in Feedback geven en ontvangen Incompany

In de training gaat de medewerker vooral leren door doen. De theorie vormt de basis voor oefeningen en rollenspellen. Met praktijkcases worden tips en gereedschappen verzameld die helpen om feedback te geven en te ontvangen.

In de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Waarnemen, interpreteren, luisteren, samenvatten en doorvragen
 • Experimenteren met feedback geven volgens de ik-ik-jij methode
 • Inzicht krijgen in de do's en don'ts bij het ontvangen van feedback
 • Ontdekken hoe invloed uit te oefenen op lastige situaties

Blijven ontwikkelen met New Heroes

Na afloop van de training ontvangen alle deelnemers 6 maanden toegang tot het online platform New Heroes, waar ze verder kunnen werken aan vaardigheden op het gebied van persoonlijke kracht, communicatie en leiderschap. Alles in eigen tempo, waar en wanneer zij het willen. Kijk op www.sn.nl/new-heroes voor meer informatie.

Programma

Programma

Trainingsdag

Feedback geven en ontvangen Incompany bestaat uit 1 bijeenkomst van 1 trainingsdag.

Bijeenkomst 1:

 • 1 dag van 09.30 tot 17.00 uur
Onderwerpen

Wat is feedback

In een interactieve oefening worden de deelnemers uitgenodigd om te delen wat zij verstaan onder effectieve feedback. Het gaat hierbij nog niet om de basisregels, maar om hoe iedereen feedback geven en ontvangen zelf ervaart. Ook wordt de link gelegd met de bedrijfscultuur, wat mag en kan hier wel en niet?

Waarnemen in interpreteren

In dit gedeelte ervaren de deelnemers wat het verschil is tussen feedback krijgen op basis van feiten (bijvoorbeeld: 'je hebt het werk nog niet af') of op interpretatie (bijvoorbeeld: 'je hebt niet hard genoeg doorgewerkt') of evaluatie (bijvoorbeeld: 'je bent een echte luiwammes'). Deelnemers observeren elkaar in tweetallen. Daarna worden de observaties gedeeld en vastgesteld wat de feiten zijn en wat interpretaties. In de nabespreking worden de ervaringen geborgd en waar nodig door de trainer van theorie voorzien.

Feedback regels

De deelnemers krijgen de theorie van de ik-ik-jij regel voor het correct geven van feedback en oefenen met een aantal standaard cases. Daarna is er gelegenheid te oefenen met eigen cases en situaties. Er wordt zowel geoefend met het geven van positieve en opbouwende, als met kritische feedback.

Feedback ontvangen

Het vervolg op het vorige onderdeel is dat de deelnemers uiteindelijk ook ècht feedback op elkaar gaan geven, over echte situaties die zich op de trainingsdag zelf hebben voorgedaan. Het gaat er nu om, om te ervaren wat het met je doet als je feedback krijgt. Hierbij gaat het met name om:

 • Ervaar je feedback als uitnodiging of als kritiek
 • Wat doet het met je emoties
 • Hoe kun je het beste reageren op feedback
 • Moet je er altijd iets mee doen

Praktijk en evaluatie

Als laatste wordt met de deelnemers vooruit gekeken naar het toepassen van de geleerde vaardigheden in de eigen werkpraktijk:

 • Wat kunnen ze al goed en kunnen ze meer inzetten op het werk
 • Waaraan moeten ze nog aandacht geven
 • Hoe zorgen ze ervoor dat ze blijven oefenen, ondanks de dagelijkse hectiek

Aansluitend wordt de training mondeling geëvalueerd met de deelnemers. Daarna kunnen ze op een evaluatieformulier aangeven hoe ze de training waarderen. Deze informatie wordt samengevat en toegestuurd aan de opdrachtgever bij de organisatie.

Borgingsgesprek

De trainer neemt na afloop telefonisch of via skype contact op met de opdrachtgever om de evaluaties van de training door te nemen, de ervaringen na afloop te horen en te adviseren over de borging van de resultaten in de praktijk.

Praktijkbegeleiding

Mentor

Je leert pas echt als je het geleerde toepast in de praktijk. De deelnemer gaat binnen zijn eigen organisatie aan de slag met diverse praktijkopdrachten en kiest een mentor die hem begeleidt en stimuleert bij zijn leerproces. Dit kan de leidinggevende of een (senior) collega zijn. Op www.sn.nl/mentor vind je meer informatie over de rol van de mentor.

Groepsgrootte

Deelnemers

De maximale groepsgrootte van deze training is 12 deelnemers. Het didactisch minimum dat we hanteren is 4 deelnemers.

Afronding

Certificaat

Na afronding van de training ontvangt de individuele deelnemer, op basis van voldoende aanwezigheid en actieve deelname, een certificaat van Schouten & Nelissen. Hiermee heeft de medewerker een door het bedrijfsleven kwalitatief hoog gewaardeerd certificaat in huis.

Investering

Investering

Trainingskosten

Je betaalt voor Feedback geven en ontvangen Incompany met een maximum van 12 deelnemers € 2.500,00 (exclusief 21% btw).

Dit bedrag is inclusief:

 • Voorbereidingstijd trainer
 • Reiskosten trainer
 • Certificaat deelnemers
 • Borgingsgesprek met de opdrachtgever (skype/telefonisch)

Btw

Indien jouw organisatie geen btw kan verrekenen, bieden wij de mogelijkheid om deze training vrijgesteld van het hoge btw-tarief te offreren. In dat geval hanteren wij een prijstoeslag van 10%. Omdat je de btw niet hoeft op te voeren betekent dit feitelijk een korting van 11%. Voor deze training komt de prijs dan op € 2.750,00, vrijgesteld van btw.

Literatuur en trainingsmateriaal

Tijdens Feedback geven en ontvangen Incompany wordt gebruik gemaakt van literatuur en trainingsmateriaal. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt hiervoor per deelnemer een bedrag in rekening gebracht.

Voor literatuur wordt € 14,14 (exclusief 6% btw) per deelnemer berekend en bestaat uit:

 • Feedback (waaier)

Het pakket trainingsmateriaal bevat specifiek materiaal dat door deelnemers in deze training wordt gebruikt, zoals: syllabus, handouts en, indien van toepassing, een persoonlijke licentie voor de leercommunity en online tests/scans. Tevens ontvangt de deelnemer na afloop van de training 6 maanden toegang tot het online platform van New Heroes. Voor het materiaal wordt een bedrag van € 45,00 per deelnemer berekend. De prijs van het materiaal volgt het gekozen btw-regime van de training.

Trainingslocatie

Is de organisatie in het bezit van een geschikte trainingslocatie? Dan bestaat de mogelijkheid om de uitvoering daar te laten plaatsvinden. Gaat de voorkeur uit naar een externe locatie en wil je de operationele organisatie daarvan aan ons uitbesteden? Wij rekenen voor maximaal 12 deelnemers een bedrag van € 840,00 (exclusief 21% btw).

Facturatie

De factuurverzending vindt plaats maximaal 4 weken voor aanvang van het trainingstraject. We kunnen van start gaan met de training met een formeel akkoord van een tekenbevoegd persoon.

Factuurvereisten

Indien je wenst dat wij een kenmerk op de factuur plaatsen, zoals een kostenplaats of bestelnummer, kun je dit via het online formulier bij ons kenbaar maken. Daarnaast is er de mogelijkheid om dit aan het einde van het te downloaden document, bij ondertekening voor akkoord, te noteren.

Ervaringen

Ervaringen

Schrijf jouw beoordeling

Beoordeling

Vul je volledige naam in
Vul een correct emailadres in

Locatie

Wat zijn je ervaringen

Advies? 0418-683440
Susan Verburg
TWIJFEL OVER DEZE INCOMPANY TRAINING?

Erkende kwaliteit

 • Erkenningen en lidmaatschappen
 • Erkenningen en lidmaatschappen
 • Erkenningen en lidmaatschappen

Vergelijkbare trainingen