Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Voor wie wetenschappelijk gefundeerd wil coachen

 • Je weet niet alleen hoe coachen werkt, maar ook waarom
 • Je kent de recente ontwikkelingen op het gebied van coachingsinterventies
 • Geef je vertrouwen doordat je inzicht hebt in belangrijke aspecten van de coachingsrelatie

Voor wie?

Coaching is er in alle soorten en maten. Niet alleen als professioneel coach, maar ook als bijvoorbeeld leidinggevende, trainer of adviseur heb je vaak een coachende rol. Om die succesvol te kunnen vervullen wil je onderbouwde keuzes maken. Zowel in het soort coaching, als in je interventies en de coachingsrelatie. Daarom zoek je een wetenschappelijke basis voor jouw dagelijkse praktijk.

Wij zorgen voor een veilige leeromgeving 

Met duidelijke hygiëneregels en -faciliteiten. Al onze locaties zijn ingericht op 1,5 meter afstand. We volgen altijd de richtlijnen van de Rijksoverheid en het NRTO brancheprotocol. Je kan je dus met een gerust hart inschrijven. Lees alle veiligheidsmaatregelen www.sn.nl/over-ons/corona-maatregelen/klassikaal-volgens-de-anderhalve-meter-regels en check voor de laatste corona maatregelen altijd nog even www.sn.nl/over-ons/corona-maatregelen. Heb je vragen? Je mag ons altijd bellen (0418 688 510) of mailen (voorlichting@sn.nl). We zitten voor je klaar!

Meer over deze opleiding


Onderwerpen

Voor wie wetenschappelijk gefundeerd wil coachen

Voor wie?

Coaching is er in alle soorten en maten. Niet alleen als professioneel coach, maar ook als bijvoorbeeld leidinggevende, trainer of adviseur heb je vaak een coachende rol. Om die succesvol te kunnen vervullen wil je onderbouwde keuzes maken. Zowel in het soort coaching, als in je interventies en de coachingsrelatie. Daarom zoek je een wetenschappelijke basis voor jouw dagelijkse praktijk.

Wij zorgen voor een veilige leeromgeving 

Met duidelijke hygiëneregels en -faciliteiten. Al onze locaties zijn ingericht op 1,5 meter afstand. We volgen altijd de richtlijnen van de Rijksoverheid en het NRTO brancheprotocol. Je kan je dus met een gerust hart inschrijven. Lees alle veiligheidsmaatregelen www.sn.nl/over-ons/corona-maatregelen/klassikaal-volgens-de-anderhalve-meter-regels en check voor de laatste corona maatregelen altijd nog even www.sn.nl/over-ons/corona-maatregelen. Heb je vragen? Je mag ons altijd bellen (0418 688 510) of mailen (voorlichting@sn.nl). We zitten voor je klaar!

 • Je weet niet alleen hoe coachen werkt, maar ook waarom
 • Je kent de recente ontwikkelingen op het gebied van coachingsinterventies
 • Geef je vertrouwen doordat je inzicht hebt in belangrijke aspecten van de coachingsrelatie

Overzicht

Uitvoering
Mastermodule
Accreditaties
NVAO
Duur
7 dagen (14 weken)

Docenten

 • +2
  Nog 2 anderen

Dit ga je leren in Evidence informed coaching

Veel organisaties zetten coaching in om de ontwikkeling van medewerkers te stimuleren. In deze mastermodule leer je niet alleen hoe coaching werkt, maar ook waarom.

Om te beginnen krijg je inzicht in het wetenschappelijke kader en de achtergronden van coaching als vakgebied. De focus ligt hierbij op de relatief nieuwe wetenschappelijke benaderingen uit de coachingspsychologie en positieve psychologie. Vervolgens ga je aan de slag met wetenschappelijk onderbouwde coachingsinterventies. Zo ervaar je in de praktijk wat wel en niet werkt in coaching. Ook kijken we samen naar de actuele ontwikkelingen en trends op het gebied van coaching en leer je hoe je de relatie met je coachee positief kunt beïnvloeden.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Coaching als vakgebied
 • Wetenschappelijk onderbouwde coachingsinterventies
 • De coachingsrelatie

Resultaten

 • Je weet niet alleen hoe coachen werkt, maar ook waarom
 • Je maakt onderbouwde keuzes in het coachingsproces
 • Je kent recente ontwikkelingen en nieuwe interventiemogelijkheden
 • Je kunt een aantal van deze interventies in de praktijk inzetten
 • Je hebt inzicht in belangrijke aspecten van de coachingsrelatie
 • Je weet hoe je deze aspecten kunt beïnvloeden
 • Je kunt kritisch reflecteren op jouw eigen rol als coach  

Inhoud

Coaching als vakgebied

Om de basis te leggen voor succesvolle coaching, verdiep je je eerst in het vakgebied. We gaan in op de definitie van coaching, de werking van het coachingsproces en de effecten die het teweeg kan brengen. Ook besteden we aandacht aan de werkgever (leidinggevende, HR-professional) als coach. 

Wetenschappelijk onderbouwde coachingsinterventies

Je vergroot je kennis van wetenschappelijk onderbouwde interventiemogelijkheden waarbij het benutten van psychologisch kapitaal centraal staat. Hoe help je iemand zijn eigen kracht optimaal in te zetten en om te zetten in effectief gedrag? Je verdiept je in actuele ontwikkelingen en trends en oefent met de toepassing van verschillende interventies. 

De coachingsrelatie

Coaching verloopt via de relatie tussen jezelf en de coachee. Inzicht in psychologische overdracht en tegenoverdracht is daarom cruciaal. Daarnaast leer je hoe je kunt omgaan met weerstand en angst en welke rol probleemoplossende vermogens en copingstrategieën hierbij spelen. Zo krijg je meer grip op je eigen rol als coach.

Kosten en financiering

Mastermodule

Jouw investering in deze mastermodule bedraagt € 3750,00. Hierover wordt geen btw berekend. Vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Studiemateriaal

De kosten voor het studiemateriaal zijn niet bij de prijs inbegrepen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van je studieboeken (ca. € 125,00 per module). Voor de start van de module ontvang je een modulebeschrijving inclusief literatuurlijst. De kosten voor studiemateriaal staan ook niet vermeld op de factuur. Je kunt ze eventueel apart declareren bij je werkgever. Colleges zijn in het Nederlands. De literatuur kan naast Nederlands ook in het Engels zijn.

Arrangement

De kosten voor het gebruik van de accommodatie, koffie/thee en een uitgebreid lunchbuffet tijdens de collegedagen, zijn bij de prijs inbegrepen.

Docenten

Docenten

Deze module wordt verzorgd door vijf docenten die samen de totale breedte van het vak coaching binnen Human Development vertegenwoordigen.

 • Coaching als vakgebied: Drs. Tim Theeboom  
 • De werkgever als coach: Drs. Suzanne Kietselaer  
 • Benutten van psychologisch kapitaal I en II: Prof. dr. Fred Korthagen  
 • Actuele ontwikkelingen en trends in coaching: Drs. Anje-Marijcke van Boxtel  
 • De coachingsrelatie I - weerstand: Dr. Quin van Dam  
 • De coachingsrelatie II - overdracht en tegenoverdracht: Dr. Mirjam Klein Wassink

Dit worden je docenten

 • dr. Tim Theeboom

  Vrije Universiteit Amsterdam

  Sinds 2009 verzorgt Tim training, coaching, supervisie en intervisie voor onder andere docenten, promovendi, beleidsmedewerkers en studieadviseurs. Onderwerpen waarvoor je bij hem terecht kunt zijn o.a. time-management, presentatievaardigheden, vitaliteit, loopbaanvraagstukken, probleem-gestuurd onderwijs en het samenspel tussen didactiek en onderwijstechnologie. Ook was hij buiten het hoger onderwijs als adviseur betrokken bij het ontwerp, de implementatie en evaluatie van postacademisch onderwijs en interne learning en development programma’s van verschillende commerciële organisaties. Tim is van huis uit psycholoog, volgde (en verzorgde) verschillende coachingopleidingen en promoveerde in 2016 op onderzoek naar de effectiviteit van coaching in organisaties. Van 2008 tot 2018 werkte hij achtereenvolgend als promovendus, universitair docent en track coordinator (mastertrack coaching en vitaliteit) aan de afdeling arbeids- en organisatiepsychologie van de Universiteit van Amsterdam.

 • drs. Josephine van Rie

  Josephine van Rie heeft onder meer Spraak- en Taalpathologie aan de Radboud Universiteit gestudeerd. Haar professionele vorming heeft ze in belangrijke mate genoten als trainer en coach bij training- en adviesbureau Boertiengroep waar ze oneindig veel opleidingen mocht volgen. Daar richtte ze mede een post-HBO academie op om mensen op te leiden tot trainer of coach. Op dit moment werkt ze als sr HRD adviseur voor Randstad Groep Nederland en is ze o.a. verantwoordelijk voor de talentontwikkeling van medewerkers richting management en directie. Rode draad in haar werk is het leren van volwassenen op het raakvlak van organisatieontwikkeling en individuele ontwikkeling, dicht op de business en dicht op de huid. In de master Human Development in de module 'Evidence Informed Coaching' verzorgt zij 'Coaching in de context van organisaties'. Omdat ze zelf lang werkzaam is geweest als coach en trainer en ook al geruime tijd aan de organisatiekant werkt, kan ze op een aansprekende en impactvolle manier de brug slaan tussen theorie en praktijk van de deelnemers. "Zodra ontwikkeling dicht op de huid en dicht op de business plaatsvindt, is groei niet meer te houden. Vanuit kracht en zelfvertrouwen draag je bij óf je besluit je horizon te verleggen. Je gaat altijd beter weg dan je gekomen bent."

 • dr. Mirjam Klein-Wassink

  Klein Wassink & De Bie

  Na mijn studie ontwikkelingspsychologie ben ik gepromoveerd op het gebied van persoonsontwikkeling tijdens de volwassenheid. Vervolgens ben ik het bedrijfsleven ingegaan en ben ik tot op heden werkzaam op het gebied van in-, door- en uitstroom van mensen in organisaties. Eerst als senior consultant bij Deloitte, daarna (sinds 2003) vanuit mijn eigen bedrijf, Klein Wassink & De Bie. Mijn opdrachtgevers zijn zowel profit-organisaties (waaronder financiële dienstverlening, farmaceutische industrie) als non-profitorganisaties (waaronder universiteiten, rijksoverheid, gezondheidszorg, welzijnsorganisaties). Tevens ben ik docent en lid van de examencommissie van de master Human Development van Schouten & Nelissen University. Verder ben ik geregistreerd psycholoog NIP met diagnostische aantekening en heb ik de opleiding Integrale Coaching afgerond. In mijn begeleiding zoek ik steeds weer naar de kern van de vraag. Om van daaruit uit te vinden waar het stagneert en hoe het anders kan. Niet alleen door het te begrijpen, maar ook echt te ervaren hoe het zit. Zodat vaste patronen en overtuigingen jouw blik niet langer belemmeren. Het is mijn ervaring dat pas dan werkelijke verandering plaats vindt en nieuwe oplossingen zich (kunnen) aandienen.

 • dr. Machteld van den Heuvel

  Universiteit van Amsterdam

  I'm interested in how employees stay happy and healthy at work, particularly when faced with change, including the introduction of flexible working practices (Het Nieuwe Werken). In studying this I focus on psychological resources (e.g. self-efficacy, meaning-making), job-related resources (support, leadership, team climate) and proactive behaviors (e.g. job crafting, self-leadership). The aim being to understand how these factors may help to optimize motivation, (adaptive) performance and well-being. I'm also interested in the role of organizational identification and psychological ownership in this process. Key words: work engagement, performance, well-being, job crafting, meaning-making, adaptation to change

 • drs. Richta Ijntema

  Universiteit van Utrecht

  Richta IJntema werkt als universitair docent bij de afdeling Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie. Daarnaast werkt zij als zelfstandig gevestigd psycholoog. Ze is registerpsycholoog NIP/Arbeid en Organisatie, EuroPsy-psycholoog en register docent CRKBO. Haar expertisegebieden zijn: professionele (communicatie)vaardigheden, coachingpsychologie, train-de-trainer programma’s, loopbaanontwikkeling en psychologische veerkracht in organisaties. In het onderwijs loopt Richta voorop als het gaat om blended leren en Leven Lang Leren. Zo was ze onder meer betrokken bij de ontwikkeling van de online tool ‘DialogueTrainer’ en ontwikkelt ze e-learning, bijvoorbeeld op het gebied van gespreksvoering, zelfreflectie, feedback, intervisie en het geven/ontwikkelen van vaardigheidstrainingen. Zowel in 2008 als ook in 2019 ontving ze de Maarten J. M. van Son prijs voor haar verdiensten in het Psychologie onderwijs.

 • Aveline Dijkman

  Coach in Zelfmanagement. (EMCC/NOBCO MasterPractitioner, CPCC, LCP, Integrated Coach, MasterSEN) in het bloeiend eenvrouwsbedrijf: DAT, Dijkman Advies & Training. Mijn metafoor voor coaching is de tulpenbol. Wie zich wil ontwikkelen, bijvoorbeeld zich krachtiger presenteren of effectiever werken, kan uitgaan van een enorm potentieel. Het is al aanwezig, net als bij die bol. Tijd voor wat water en zonlicht. Wat is zelfmanagement? > Hoe ga ik om met mezelf, met de ander, met mijn werk en met mijn tijd? (EN? Is dat zoals u het zou willen?) Wat is de werkwijze? > Creatief en Concreet: Co-Active coach; inzet van RET, Leadership Circle Profile, Mindfulness; met gebruik van de camera. Waar mogelijk werk ik als Integrated Coach

Traject

Toelating

Voor alle mastermodules heb je een hbo-achtergrond nodig, aangevuld met twee jaar relevante werkervaring. Beschik je niet over een hbo-bachelor of wo-diploma, maar heb je wel aantoonbaar minimaal hbo werk- en denkniveau, dan kun je een toelatingsprogramma volgen.

Mocht je ervoor kiezen om de gehele master te gaan volgen, dan volgt er een studiegesprek met jouw studiebegeleider. In dit gesprek bespreek je jouw achtergrond, motivatie, wederzijdse verwachtingen, of de opleiding aansluit bij jouw leerdoelen en stel je samen een voorlopig studiepad samen.

Collegedagen

De mastermodule Evidence informed coaching bestaat uit 7 bijeenkomsten met een doorlooptijd van 14 weken en staat gelijk aan 8 ECTS. Je tijdsinvestering is circa 12 uur zelfstudie per week. Je kunt de modules maximaal 5 jaar combineren tot een complete master. Een complete master bestaat uit 60 ECTS: 48 ECTS voor de modules en 12 ECTS voor de thesis.

Bijeenkomst 1 t/m 7:

 • 1 collegedag van 09.30 tot 17.30 uur

Deelnemers

De maximale groepsgrootte van deze mastermodule is 20 deelnemers.

Diploma

Na succesvolle afronding van deze module ontvang je een deeldiploma van Schouten & Nelissen University of Applied Sciences (8 ECTS). Wanneer je besluit de toets niet te maken of wanneer je de toets onvoldoende afrondt, kun je een bewijs van deelname aanvragen. Hiervoor geldt een aanwezigheidsplicht van 85%.

Incompany trainingsadvies aanvragen

Een groepstraining is de ideale optie als in jouw organisatie meerdere medewerkers voor dezelfde uitdaging staan. We passen de gebruikte oefeningen en voorbeelden aan op de situatie in jouw organisatie.

Pluspunten van Incompany trainingen

 • Efficiënt - Je brengt in één keer de kennis en competenties van complete teams naar een hoger niveau.
 • Hoog rendement - De specifieke leerdoelen en -wensen van jouw collega’s staan centraal.
 • Borging - We maken gebruik van actuele praktijksituaties voor optimale borging van leerdoelen.
 • Altijd - Jij bepaalt het moment waarop we de training organiseren.
 • Overal - We organiseren de training waar jij wil. Binnen of buiten je organisatie.

Advies aanvragen

Nu starten met Evidence informed coaching

Bijvoorbeeld op vr. 16 april in ZALTBOMMEL

Evidence informed coaching

€ 3.750,00 BTW vrijgesteld

Starten op vr 16 april 2021, ZALTBOMMEL


Totaal

€ 3.750,00 BTW vrijgesteld

Volg gratis een online proefcollege

Kom naar het virtuele Inspiratie event Masters en proef de sfeer

Vragen of advies nodig?

Klik op onderstaande links om hulp te ontvangen

Ditty van der Elst

Opleidingsadviseur

Gerelateerde opleidingen

Deze opleidingen zijn misschien ook wat voor jou