Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Masterprogramma (Organisatie)coaching

Er zijn op dit moment geen startmomenten beschikbaar voor deze opleiding..


Haal meer resultaat uit jouw (coach)interventies

 • Benut recente ontwikkelingen op het gebied van coaching interventies
 • Leer welke machtsverhoudingen en teamprocessen spelen bij besluitvorming
 • Ga effectief om met strijdige belangen en bemiddel in (arbeids)conflicten

Voor wie?

Niet alleen als coach, maar ook als leidinggevende, trainer, projectmanager, procesbegeleider of (HR) adviseur heb je vaak een coachende rol. Om die succesvol te vervullen wil je wetenschappelijk onderbouwde keuzes maken. Je wilt meer inzicht in groepsdynamica, slagvaardig kunt ingrijpen in groepsprocessen. Jij wilt diversiteit en conflict ombuigen tot kracht en succesvol omgaan met tegenstrijdige belangen. 

Wij zorgen voor een veilige leeromgeving 

Met duidelijke hygiëneregels en -faciliteiten. Al onze locaties zijn ingericht op 1,5 meter afstand. We volgen altijd de richtlijnen van de Rijksoverheid en het NRTO brancheprotocol. Je kan je dus met een gerust hart inschrijven. Lees alle veiligheidsmaatregelen www.sn.nl/over-ons/corona-maatregelen/klassikaal-volgens-de-anderhalve-meter-regels en check voor de laatste corona maatregelen altijd nog even www.sn.nl/over-ons/corona-maatregelen. Heb je vragen? Je mag ons altijd bellen (0418 688 510) of mailen (voorlichting@sn.nl). We zitten voor je klaar!

Meer over deze opleiding


Onderwerpen

Haal meer resultaat uit jouw (coach)interventies

Voor wie?

Niet alleen als coach, maar ook als leidinggevende, trainer, projectmanager, procesbegeleider of (HR) adviseur heb je vaak een coachende rol. Om die succesvol te vervullen wil je wetenschappelijk onderbouwde keuzes maken. Je wilt meer inzicht in groepsdynamica, slagvaardig kunt ingrijpen in groepsprocessen. Jij wilt diversiteit en conflict ombuigen tot kracht en succesvol omgaan met tegenstrijdige belangen. 

Wij zorgen voor een veilige leeromgeving 

Met duidelijke hygiëneregels en -faciliteiten. Al onze locaties zijn ingericht op 1,5 meter afstand. We volgen altijd de richtlijnen van de Rijksoverheid en het NRTO brancheprotocol. Je kan je dus met een gerust hart inschrijven. Lees alle veiligheidsmaatregelen www.sn.nl/over-ons/corona-maatregelen/klassikaal-volgens-de-anderhalve-meter-regels en check voor de laatste corona maatregelen altijd nog even www.sn.nl/over-ons/corona-maatregelen. Heb je vragen? Je mag ons altijd bellen (0418 688 510) of mailen (voorlichting@sn.nl). We zitten voor je klaar!

 • Benut recente ontwikkelingen op het gebied van coaching interventies
 • Leer welke machtsverhoudingen en teamprocessen spelen bij besluitvorming
 • Ga effectief om met strijdige belangen en bemiddel in (arbeids)conflicten

Overzicht

Uitvoering
Mastermodule
Accreditaties
NVAO
Duur
21 dagen (42 weken)

Docenten

 • +10
  Nog 10 anderen

Dit ga je leren in Masterprogramma (Organisatie)coaching

Het Masterprogramma (Organisatie)coaching bestaat uit drie mastermodules die samen breed inzicht geven in het veranderen en verbeteren van een organisatie. De mastermodules waaruit dit masterprogramma bestaat zijn ‘Evidence informed coaching‘, ‘Teamcoaching en groepsinterventies’ en ‘Conflictmanagement (Mediator 1)’.

Veel organisaties zetten coaching in om de ontwikkeling van medewerkers te stimuleren. Dit masterprogramma geeft je inzicht in het wetenschappelijke kader en de achtergronden van coaching als vakgebied, waarbij de focus ligt hierbij op de wetenschappelijke benaderingen uit de coachingspsychologie en de positieve psychologie. Je gaat aan de slag met wetenschappelijk onderbouwde coaching interventies.

Groepen medewerkers zijn belangrijke bouwstenen voor een succesvolle organisatie. Verschillen in een team kunnen een bron zijn voor conflict. Je wilt meer inzicht in groepsdynamica, zodat je groepsprocessen herkent en slagvaardig kunt ingrijpen. Je ontwikkelt interventies die zorgen voor goede teamprestaties. Resultaat: teams die effectieve besluiten nemen, conflicten kunnen hanteren, diversiteit benutten en zich als groep ontwikkelen.

In het Masterprogramma (Organisatie)coaching komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

 • Coaching als vakgebied 
 • Wetenschappelijk onderbouwde coachingsinterventies 
 • De coaching relatie
 • Groepsinterventies
 • Leren en ontwikkelen
 • Besluitvorming
 • Diversiteit 
 • Conflicttheorie en -analyse
 • Macht en emotie
 • Conflictstijlen en gedrag
 • Onderhandelen

Resultaten

 • Je weet hoe coachen werkt en waarom en je maakt onderbouwde coaching keuzes
 • Je kent recente ontwikkelingen en nieuwe interventiemogelijkheden
 • Je kunt kritisch reflecteren op jouw eigen rol als coach 
 • Je kent de belangrijkste theorieën over groepsdynamica
 • Je weet welke machtsverhoudingen en teamprocessen spelen bij besluitvorming
 • Je begrijpt de dynamiek van conflicten en weet hoe je kunt ingrijpen
 • Je kent de verhouding relatie-situatie-conflictgedrag

Inhoud

Het Masterprogramma (Organisatie)coaching bestaat uit 3 mastermodules:

In de module ‘Evidence informed coaching’ komen de volgende onderwerpen aan bod:

Coaching als vakgebied, Coaching in de context van organisaties, Benutten van psychologisch kapitaal: Goudzoekers, Evidence informed Coaching, De coachingsrelatie – weerstand, De coachingsrelatie - overdracht en tegenoverdracht, Positieve Psychologie en Coaching: PsyCap, Mindfulness & Job Crafting.

Een meer gedetailleerde beschrijving van de onderwerpen die tijdens de lesdagen aan bod komen, staat in de modulebeschrijving.

In de module ‘Teamcoaching en groepsinterventies’ komen de volgende onderwerpen aan bod: 

Ontwikkelruimte in teams, State of the art groepsdynamica en interventies, Teamconfrontatiemethode, Groepsconflict en besluitvorming, Systemische interventies, Communities of practice, Productief maken van diversiteit + synthese.

Een meer gedetailleerde beschrijving van de onderwerpen die tijdens de lesdagen aan bod komen, staat in de modulebeschrijving.

In de module ‘Conflictmanagement (Mediator 1)’ komen de volgende onderwerpen aan bod:

Conflicttheorie, Conflictanalyse, Macht, emotie en escalatie, Vechtkunst en conflictstijlen, Conflicttheorie in de praktijk, Oefenen met eigen conflictgedrag, Onderhandelen.

Een meer gedetailleerde beschrijving van de onderwerpen die tijdens de lesdagen aan bod komen, staat in de modulebeschrijving.

Kosten en financiering

Masterprogramma

Jouw investering in het masterprogramma bedraagt € 10500,00. Hierover wordt geen btw berekend. Vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Studiemateriaal

De kosten voor het studiemateriaal zijn niet bij de prijs inbegrepen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van je studieboeken (ca. € 125,00 per module). Voor de start van de module ontvang je een modulebeschrijving inclusief literatuurlijst. De kosten voor studiemateriaal staan ook niet vermeld op de factuur. Je kunt ze eventueel apart declareren bij je werkgever. Colleges zijn in het Nederlands. De literatuur kan naast Nederlands ook in het Engels zijn.

Arrangement

De kosten voor het gebruik van de accommodatie, koffie/thee en een uitgebreid lunchbuffet tijdens de collegedagen, zijn bij de prijs inbegrepen.

Docenten

Dit worden je docenten

 • prof. dr. Martin Euwema

  KU Leuven

  Dr. Martin C. Euwema is hoogleraar Organisatiepsychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en houdt zich met name bezig met conflicthantering en met de psychologie van organisatieveranderingen. Hij publiceert hierover regelmatig in (inter)nationale vakbladen. Naast onderwijs en onderzoek adviseert hij bij organisatie-ontwikkeling en conflicten in het management en bestuur van organisaties en het invoeren van productieve methoden van conflicthantering. Hij was o.a. betrokken bij de opleiding in conflicthantering voor Nederlandse militairen tijdens vredesoperaties.

 • dr. Katalien Bollen

  Dr. Katalien Bollen werkt als Assistant Professor aan de afdeling Educational Research and Development van de Universiteit van Maastricht. Daarnaast is ze als onderzoekster verbonden aan de onderzoeksgroep ‘Arbeids- en Organisatiepsychologie en Professionele Ontwikkeling’ (KULeuven, België) en het Leuven Centre for Collaborative Management (LCM). Ze promoveerde op onderzoek naar mediation in hiërarchische arbeidsconflicten aan de Universiteit van Leuven, waarbij er specifieke aandacht werd geschonken aan de rol van macht, emoties en online tools in bemiddeling. De onderzoeksthema’s waar zij onderzoek naar verricht zijn conflict management (mediation), leiderschap, informeel leren, innovatief werkgedrag, professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Ze publiceert met regelmaat in internationale en nationale tijdschriften, is zelf een gecertifieerd mediator, en verzorgt regelmatig seminars en workshops rond conflictmanagement, bemiddeling, professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Katalien Bollen geeft les in de module Conflictmanagement. Deze module kan losstaand of geïntegreerd in de master Human Development worden gevolgd.

 • mr. Marion Uitslag

  Hogeschool Utrecht

  Marion Uitslag heeft na de afronding van de hbo-opleidingen Cultureel Werk en Maatschappelijk Werk geruime tijd als maatschappelijk werkster in het Pieter Baan Centrum gewerkt. Gedurende deze periode heeft zij Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2001 is zij werkzaam als MfN-registermediator en rechtbankmediator bij de rechtbanken Midden-Nederland, Overijssel en Gelderland. Marion is gespecialiseerd in bemiddeling, zowel in het bedrijfsleven, de professionele dienstverlening, de (semi-)publieke sector alsook binnen het strafrecht.

 • dr. Meriem Kalter

  Hogeschool van Utrecht

  "Je ziet vaak dat mensen in de slachtofferrol kruipen. Het is heel mooi als je als mediator mensen het gevoel kan geven dat zij er ook mogen zijn, en dat er naar hen wordt geluisterd. Zodra een conflict is opgelost, voelen ze zich sterk en staan ze volledig in hun kracht." Dr. Meriem Kalter is verbonden aan de Hogeschool van Utrecht en de Katholieke Universiteit van Leuven en gepromoveerd in arbeidsmediation. Bij ons is zij verantwoordelijk voor de mastermodules Conflictmanagement en Mediation. Samen vormen zij de MfN erkende mediation opleiding.

 • prof. dr. Tijs Besieux

  University of Leuven

  Prof. Dr. Tijs Besieux studeerde Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Leuven. Hij verdiepte zich in mediation (Harvard University) en bedrijfseconomie (Antwerp Management School). Hij promoveerde op leiderschap, engagement en prestatie in de financiële sector. Daarnaast is hij managing director bij Leuven Center for Collaborative Management (Universiteit Leuven) en fellow bij de Antwerp Management School. Zijn fascinatie betreft leiderschapseffectiviteit, onderhandelen en management consulting. Over deze thema’s publiceert Tijs in wetenschappelijke tijdschriften. In zijn laatste boek “Mama, waarom zijn wij rijk?” laten Tijs en professor Alain Laurent Verbeke een licht schijnen op leiderschap en conflictresolutie binnen vermogende families. Tijs Besieux is inhoudelijk verantwoordelijk van de module Organisatietheorie en strategisch HRM en geeft les in de module Conflictmanagement. Deze modules kunnen losstaand of geïntegreerd in de master Human Development worden gevolgd.

 • dr. Stefan Decuyper

  Dr. Stefan Decuyper is expert in teamleren. Hij bijt zich al twaalf jaar vast in het thema. Sinds 2010 werkt hij als teamcoach bij Unicorn, een Belgisch bedrijf dat individuen, teams en organisaties helpt om de kloof tussen weten en doen te dichten.

 • prof. dr. Bianca Beersma

  Vrije universiteit van Amsterdam

  Prof. Dr. Bianca Beersma studeerde Sociale Psychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Ze promoveerde op onderzoek naar de rol van sociale motivatie bij onderhandelingen in teams. Op dit moment is ze Professor instituties en Identiteiten bij de afdeling Organisatie Wetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op organisatiegedrag en haar specialisaties betreffen het functioneren van teams, onderhandelingsprocessen en –uitkomsten, conflicthanteringcoaching in organisaties, en zelfs roddelen op het werk. Ze heeft meerdere publicaties op haar naam staan, waaronder Does coaching work? (2014) en Who are you calling rude? Honor-related differences in morality and competence evaluations after an insult (2014). Bianca Beersma geeft les in de modules Psychologie van mensen in organisaties en Teamcoaching en groepsinterventies. Deze modules kunnen losstaand of geïntegreerd in de master Human Development worden gevolgd.

 • dr. Peter Zomer

  Dr. Peter Zomer studeerde Arbeid- en Organisatiepsychologie en promoveerde op de team confrontatie methode, een methode voor teams om zichzelf te verbeteren. Hij is werkzaam als trainer en adviseur bij Zomer & Cornelissen met name op het gebied van leidinggeven, teambuilding en verandermanagement. Ook is hij docent bij de Technische Universiteit Eindhoven en afstudeerbegeleider bij de Open Universiteit Nederland. Van zijn hand is o.a. het boek Patronen Doorbreken in Teams (2009) . Peter Zomer geeft les in de module Teamcoaching en Groepsinterventies. Deze module kan losstaand of geïntegreerd in de master Human Development worden gevolgd

 • drs. Siebke Kaat

  Drs. Siebke Kaat studeerde Sociale Psychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hierna bekwaamde ze zich in Gestalttherapie, loopbaancoaching, groepsdynamiek en systeemdynamiek. Sinds 2001 is zij senior consultant en vennoot bij Pragmavision en gelieerd aan het Bert Hellinger Instituut. Haar expertise betreft het begeleiden van veranderingen en het versterken van afdelingen en professionals. In samenwerking met Anton de Kroon publiceerde ze het boek Systemisch Adversieren, de organisatie als levend systeem (2013). Siebke Kaat geeft les in de module Teamcoaching en groepsinterventies. Deze module kan losstaand of geïntegreerd in de master Human Development worden gevolgd.

 • dr. Tim Theeboom

  Vrije Universiteit Amsterdam

  Sinds 2009 verzorgt Tim training, coaching, supervisie en intervisie voor onder andere docenten, promovendi, beleidsmedewerkers en studieadviseurs. Onderwerpen waarvoor je bij hem terecht kunt zijn o.a. time-management, presentatievaardigheden, vitaliteit, loopbaanvraagstukken, probleem-gestuurd onderwijs en het samenspel tussen didactiek en onderwijstechnologie. Ook was hij buiten het hoger onderwijs als adviseur betrokken bij het ontwerp, de implementatie en evaluatie van postacademisch onderwijs en interne learning en development programma’s van verschillende commerciële organisaties. Tim is van huis uit psycholoog, volgde (en verzorgde) verschillende coachingopleidingen en promoveerde in 2016 op onderzoek naar de effectiviteit van coaching in organisaties. Van 2008 tot 2018 werkte hij achtereenvolgend als promovendus, universitair docent en track coordinator (mastertrack coaching en vitaliteit) aan de afdeling arbeids- en organisatiepsychologie van de Universiteit van Amsterdam.

 • drs. Josephine van Rie

  Josephine van Rie heeft onder meer Spraak- en Taalpathologie aan de Radboud Universiteit gestudeerd. Haar professionele vorming heeft ze in belangrijke mate genoten als trainer en coach bij training- en adviesbureau Boertiengroep waar ze oneindig veel opleidingen mocht volgen. Daar richtte ze mede een post-HBO academie op om mensen op te leiden tot trainer of coach. Op dit moment werkt ze als sr HRD adviseur voor Randstad Groep Nederland en is ze o.a. verantwoordelijk voor de talentontwikkeling van medewerkers richting management en directie. Rode draad in haar werk is het leren van volwassenen op het raakvlak van organisatieontwikkeling en individuele ontwikkeling, dicht op de business en dicht op de huid. In de master Human Development in de module 'Evidence Informed Coaching' verzorgt zij 'Coaching in de context van organisaties'. Omdat ze zelf lang werkzaam is geweest als coach en trainer en ook al geruime tijd aan de organisatiekant werkt, kan ze op een aansprekende en impactvolle manier de brug slaan tussen theorie en praktijk van de deelnemers. "Zodra ontwikkeling dicht op de huid en dicht op de business plaatsvindt, is groei niet meer te houden. Vanuit kracht en zelfvertrouwen draag je bij óf je besluit je horizon te verleggen. Je gaat altijd beter weg dan je gekomen bent."

 • dr. Mirjam Klein-Wassink

  Klein Wassink & De Bie

  Na mijn studie ontwikkelingspsychologie ben ik gepromoveerd op het gebied van persoonsontwikkeling tijdens de volwassenheid. Vervolgens ben ik het bedrijfsleven ingegaan en ben ik tot op heden werkzaam op het gebied van in-, door- en uitstroom van mensen in organisaties. Eerst als senior consultant bij Deloitte, daarna (sinds 2003) vanuit mijn eigen bedrijf, Klein Wassink & De Bie. Mijn opdrachtgevers zijn zowel profit-organisaties (waaronder financiële dienstverlening, farmaceutische industrie) als non-profitorganisaties (waaronder universiteiten, rijksoverheid, gezondheidszorg, welzijnsorganisaties). Tevens ben ik docent en lid van de examencommissie van de master Human Development van Schouten & Nelissen University. Verder ben ik geregistreerd psycholoog NIP met diagnostische aantekening en heb ik de opleiding Integrale Coaching afgerond. In mijn begeleiding zoek ik steeds weer naar de kern van de vraag. Om van daaruit uit te vinden waar het stagneert en hoe het anders kan. Niet alleen door het te begrijpen, maar ook echt te ervaren hoe het zit. Zodat vaste patronen en overtuigingen jouw blik niet langer belemmeren. Het is mijn ervaring dat pas dan werkelijke verandering plaats vindt en nieuwe oplossingen zich (kunnen) aandienen.

 • drs. Richta Ijntema

  Universiteit van Utrecht

  Richta IJntema werkt als universitair docent bij de afdeling Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie. Daarnaast werkt zij als zelfstandig gevestigd psycholoog. Ze is registerpsycholoog NIP/Arbeid en Organisatie, EuroPsy-psycholoog en register docent CRKBO. Haar expertisegebieden zijn: professionele (communicatie)vaardigheden, coachingpsychologie, train-de-trainer programma’s, loopbaanontwikkeling en psychologische veerkracht in organisaties. In het onderwijs loopt Richta voorop als het gaat om blended leren en Leven Lang Leren. Zo was ze onder meer betrokken bij de ontwikkeling van de online tool ‘DialogueTrainer’ en ontwikkelt ze e-learning, bijvoorbeeld op het gebied van gespreksvoering, zelfreflectie, feedback, intervisie en het geven/ontwikkelen van vaardigheidstrainingen. Zowel in 2008 als ook in 2019 ontving ze de Maarten J. M. van Son prijs voor haar verdiensten in het Psychologie onderwijs.

 • Aveline Dijkman

  Coach in Zelfmanagement. (EMCC/NOBCO MasterPractitioner, CPCC, LCP, Integrated Coach, MasterSEN) in het bloeiend eenvrouwsbedrijf: DAT, Dijkman Advies & Training. Mijn metafoor voor coaching is de tulpenbol. Wie zich wil ontwikkelen, bijvoorbeeld zich krachtiger presenteren of effectiever werken, kan uitgaan van een enorm potentieel. Het is al aanwezig, net als bij die bol. Tijd voor wat water en zonlicht. Wat is zelfmanagement? > Hoe ga ik om met mezelf, met de ander, met mijn werk en met mijn tijd? (EN? Is dat zoals u het zou willen?) Wat is de werkwijze? > Creatief en Concreet: Co-Active coach; inzet van RET, Leadership Circle Profile, Mindfulness; met gebruik van de camera. Waar mogelijk werk ik als Integrated Coach

Traject

Toelating

Voor alle masterprogramma's heb je een hbo-achtergrond nodig, aangevuld met twee jaar relevante werkervaring. Beschik je niet over een hbo-bachelor of wo-diploma, maar heb je wel aantoonbaar minimaal hbo werk- en denkniveau, dan kun je een toelatingsprogramma volgen.

Mocht je ervoor kiezen om de gehele master te gaan volgen, dan volgt er een studiegesprek met jouw studiebegeleider. In dit gesprek bespreek je jouw achtergrond, motivatie, wederzijdse verwachtingen, of de opleiding aansluit bij jouw leerdoelen en stel je samen een voorlopig studiepad samen.

Collegedagen

Doordat het Masterprogramma (Organisatie)coaching modulair is opgebouwd, kun je zelf jouw studietempo bepalen. De opleiding bestaat uit een persoonlijk doelstellend gesprek, 3 modules met een minimale doorlooptijd van 9 maanden.

Een mastermodule bestaat uit 7 collegedagen met een doorlooptijd van 14 weken. Je tijdsinvestering is circa 16 uur aan zelfstudie per week (inclusief collegedagen). Je kunt drie keer per jaar starten met het masterprogramma: in januari, april en september.

Module 1 t/m 3, colleges 1 t/m 7:

 •  1 collegedag van 09.30 tot 17.30 uur

Deelnemers

De maximale groepsgrootte van het masterprogramma is 20 deelnemers.

Diploma

Na succesvolle afronding van het masterprogramma ontvang je een deeldiploma van Schouten & Nelissen University of Applied Sciences (24 ECTS). Wanneer je besluit de toets niet te maken of wanneer je de toets onvoldoende afrondt, kun je een bewijs van deelname aanvragen. Hiervoor geldt een aanwezigheidsplicht van 85%.

Incompany trainingsadvies aanvragen

Een groepstraining is de ideale optie als in jouw organisatie meerdere medewerkers voor dezelfde uitdaging staan. We passen de gebruikte oefeningen en voorbeelden aan op de situatie in jouw organisatie.

Pluspunten van Incompany trainingen

 • Efficiënt - Je brengt in één keer de kennis en competenties van complete teams naar een hoger niveau.
 • Hoog rendement - De specifieke leerdoelen en -wensen van jouw collega’s staan centraal.
 • Borging - We maken gebruik van actuele praktijksituaties voor optimale borging van leerdoelen.
 • Altijd - Jij bepaalt het moment waarop we de training organiseren.
 • Overal - We organiseren de training waar jij wil. Binnen of buiten je organisatie.

Advies aanvragen

Nu starten met Masterprogramma (Organisatie)coaching

Er zijn op dit moment geen startmomenten beschikbaar voor deze opleiding.

Masterprogramma (Organisatie)coaching

€ 10.500,00 BTW vrijgesteld

Startmoment wordt met je afgestemd


Totaal

€ 10.500,00 BTW vrijgesteld

Volg gratis een online proefcollege

Kom naar het virtuele Inspiratie event Masters en proef de sfeer

Vragen of advies nodig?

Klik op onderstaande links om hulp te ontvangen

Thalja Lurz

Opleidingsadviseur

Gerelateerde opleidingen

Deze opleidingen zijn misschien ook wat voor jou