Teambuilding | impactvol Incompany

 • Verbeter de performance en samenwerking in je team
 • Krijg helder waar winst te halen valt en formuleer kritische succesfactoren voor je team
 • Maak duidelijke afspraken waar iedereen achter staat

Wat kun je verwachten?

Overzicht

Voor als je de performance van je team wilt vergroten

Je wilt bouwen aan de performance van je team. En met je team een goede nieuwe start maken. Je wilt helder krijgen: Wie zijn we? Waar staan we voor? Hoe werken we effectief samen en helpen we elkaar? Hoe ondersteunen we elkaar? Zo vormen je mensen een echte eenheid. En kan je team daadkrachtig toewerken naar dat stipje op de horizon.

Download brochure - PDF

Je resultaten na Teambuilding | impactvol Incompany

 • Je kijkt kritisch hoe de samenwerking verloopt, viert de successen en bespreekt de knelpunten
 • Je houdt de werkwijze en de routines die daarin zijn ontstaan tegen het licht
 • Je bespreekt wat belangrijk is om als team de effectiviteit te vergroten
 • Je werkt actief aan het verbeteren van de persoonlijke verhoudingen tussen teamleden
 • Je legt een goede basis voor een optimale teamperformance
Programma

Dit ga je leren in Teambuilding | impactvol Incompany

Samen ontdek en onderzoek je in twee teamdagen:

De teamscan

 • Iedereen vult individueel de teamscan in: deze laat in één oogopslag zien waar winst valt te halen
 • Ook buitenstaanders (klanten, collega's) kunnen feedback aanleveren voor objectieve en (mogelijk) verrassende nieuwe inzichten
 • Met de teamscan krijg je de kritische succesfactoren voor je team helder

Het huishouden op orde brengen

 • Wat leert de teamscan ons over de manier van samenwerken
 • Wat willen we zijn
 • Wat willen we bereiken
 • Samen vertalen we de doelen van de individuele teamleden naar een collectieve ambitie waar iedereen achter staat
 • We formuleren aanknopingspunten om doelmatig(er) te werken

Onderstromen binnen dit team

 • Het teamklimaat: wat zegt de barometer
 • De ongeschreven regels en de routines in het team helder krijgen
 • Hoe willen we met elkaar omgaan en wat moeten we daarvoor doen en laten

Waar een wil is.......

 • Wat besluiten we samen
 • Wat gaan we (anders) doen
 • Wat gaan we morgen al aanpakken

Blijven ontwikkelen met New Heroes

Na afloop van de training ontvangen alle deelnemers 6 maanden toegang tot het online platform New Heroes, waar ze verder kunnen werken aan vaardigheden op het gebied van persoonlijke kracht, communicatie en leiderschap. Alles in eigen tempo, waar en wanneer zij het willen. Kijk op www.sn.nl/new-heroes voor meer informatie.

Programma

Intake

Online kick-off

In de online kick-off op de digitale leeromgeving MijnSN.nl brengt de deelnemer zijn werksituatie in kaart en bepaalt hij zijn leerdoelen. Zeven dagen voor aanvang van de training gaat hij aan de slag met werkplekopdrachten, die aansluiten op zijn persoonlijke werksituatie.

Programma

Trainingsdagen

Teambuilding | impactvol Incompany bestaat uit een online kick-off en 2 bijeenkomsten van 1 dag met een doorlooptijd van circa 6 weken. De tijdsinvestering is circa 4 uur aan zelfstudie: theorie- en praktijkopdrachten via de MijnSN leercommunity en gesprekken met de mentor.

START leertraject

Twee weken voor bijeenkomst 1

Bijeenkomst 1 en 2:

 • 1 dag van 09.30 tot 17.00 uur
Praktijkbegeleiding

Mentor

Je leert pas echt als je het geleerde toepast in de praktijk. Voor aanvang van de eerste bijeenkomst gaat de deelnemer binnen zijn eigen organisatie aan de slag met diverse praktijkopdrachten en kiest een mentor die hem begeleidt en stimuleert bij zijn leerproces. Dit kan de leidinggevende of een (senior) collega zijn. Op www.sn.nl/mentor vind je meer informatie over de rol van de mentor.

Groepsgrootte

Deelnemers

De maximale groepsgrootte van deze training is 10 deelnemers. Het didactisch minimum dat we hanteren is 4 deelnemers.

Afronding

Certificaat

Na afronding van de training ontvangt de individuele deelnemer, op basis van voldoende aanwezigheid en actieve deelname, een certificaat van Schouten & Nelissen. Hiermee heeft de medewerker een door het bedrijfsleven kwalitatief hoog gewaardeerd certificaat in huis.

Investering

Investering

Trainingskosten

Je betaalt voor Teambuilding | impactvol Incompany met een maximum van 10 deelnemers € 5.900,00 (exclusief 21% btw).

Dit bedrag is inclusief:

 • Voorbereidingstijd trainer
 • Reiskosten trainer
 • Certificaat deelnemers
 • Borgingsgesprek met de opdrachtgever (skype/telefonisch)

Btw

Indien jouw organisatie geen btw kan verrekenen, bieden wij de mogelijkheid om deze training vrijgesteld van het hoge btw-tarief te offreren. In dat geval hanteren wij een prijstoeslag van 10%. Omdat je de btw niet hoeft op te voeren betekent dit feitelijk een korting van 11%. Voor deze training komt de prijs dan op € 6.490,00, vrijgesteld van btw.

Trainingsmateriaal

Het pakket trainingsmateriaal bevat specifiek materiaal dat door deelnemers in deze training wordt gebruikt, zoals: syllabus, handouts en, indien van toepassing, een persoonlijke licentie voor de leercommunity en online tests/scans. Tevens ontvangt de deelnemer na afloop van de training 6 maanden toegang tot het online platform van New Heroes. Voor het materiaal wordt een bedrag van € 40,00 per deelnemer berekend. De prijs volgt het gekozen btw-regime van de training.

Trainingslocatie

Is de organisatie in het bezit van een geschikte trainingslocatie? Dan bestaat de mogelijkheid om de uitvoering daar te laten plaatsvinden. Gaat de voorkeur uit naar een externe locatie en wil je de operationele organisatie daarvan aan ons uitbesteden? Wij rekenen voor maximaal 10 deelnemers een bedrag van € 1.400,00 (exclusief 21% btw).

Facturatie

De factuurverzending vindt plaats maximaal 4 weken voor aanvang van het trainingstraject. We kunnen van start gaan met de training met een formeel akkoord van een tekenbevoegd persoon.

Factuurvereisten

Indien je wenst dat wij een kenmerk op de factuur plaatsen, zoals een kostenplaats of bestelnummer, kun je dit via het online formulier bij ons kenbaar maken. Daarnaast is er de mogelijkheid om dit aan het einde van het te downloaden document, bij ondertekening voor akkoord, te noteren.

Ervaringen

Ervaringen

Schrijf jouw beoordeling

Beoordeling

Vul je volledige naam in
Vul een correct emailadres in

Locatie

Wat zijn je ervaringen

Advies? 0418-683440
Susan Verburg
TWIJFEL OVER DEZE INCOMPANY TRAINING?

Erkende kwaliteit

 • Erkenningen en lidmaatschappen
 • Erkenningen en lidmaatschappen

Vergelijkbare trainingen