Medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek geeft je een helder beeld van de vitaliteit en wendbaarheid van jouw medewerkers. Het biedt je periodiek een handvat om jouw HR-beleid bij te sturen en gericht interventies in te zetten. Ook tijdens verandertrajecten helpt het je gericht te sturen en rendement te meten. Op individueel niveau faciliteert medewerkersonderzoek jouw medewerkers bij hun ontwikkeling. Aan de hand van actiegerichte, persoonlijke feedbackrapporten kunnen zij zélf hun verantwoordelijkheid en de regie nemen. 


Gratis demo

Benieuwd naar het online medewerkersonderzoek? Je kunt een gratis demo maken. Als je de vragenlijst hebt afgerond, krijg je desgewenst direct individuele feedback. Zo weet je meteen hoe het is gesteld met je eigen werkbeleving.


Gratis inspiratiesessie

Vraag een gratis inspiratiesessie aan bij jou op locatie. We gaan tijdens deze sessie in op actuele thema’s binnen je organisatie en hoe je deze met medewerkersonderzoek kunt aanpakken. En geven we je tips om te komen tot meer persoonlijk leiderschap en dialoog in je organisatie.

Medewerkersonderzoek in 5 stappen:

Intake en ontwerp

In een persoonlijke intake bespreken we jouw onderzoeksdoelen, waarna we de inhoud, stappen en timing van het onderzoek vaststellen.

Draagvlak creëren

Goede interne communicatie en een gedegen voor- en natraject zijn essentieel om draagvlak te creëren, zowel voor het onderzoek als de uitkomsten. Zowel praktisch als planmatig ondersteunen wij je graag.

Online vragenlijst en persoonlijke feedback

Iedere medewerker ontvangt per e-mail een persoonlijke uitnodiging voor de vragenlijst. Direct na het afronden hiervan, ontvangen medewerkers een persoonlijk feedbackrapport met hun scores, een vergelijking met de benchmark en persoonlijke, actiegerichte tips.

Rapportages, conclusies en aanbevelingen

We presenteren de resultaten voor alle organisatieniveaus. Deze zijn direct voor jou toegankelijk via een online dashboard. Samen
met jouw projectgroep duiden we de resultaten, vullen we de rapportages aan met conclusies en aanbevelingen en je ontvangt een prioriteitenanalyse.

Direct aan de slag

Wil je direct stappen zetten voor verbetering? Dan organiseren we samen met jou de opvolging van het onderzoek en ontwikkelen we samen interventies. Van een training voor jouw leidinggevenden om tot een plan van aanpak te komen tot een wendbaarheidstraining
voor medewerkers.