Duurzame inzetbaarheid

Wendbare organisaties vragen flexibel inzetbare medewerkers. Een goede ‘fit’ tussen mensen en hun werk en het nemen van regie over de eigen ontwikkeling zijn dé uitgangspunten voor duurzame inzetbaarheid. Passen jouw medewerkers bij hun werk? Nemen zij de regie over hun eigen ontwikkeling en marktwaarde? Hoe zitten ze in hun vel? Hoe wendbaar en duurzaam inzetbaar zijn ze?

Medewerkersonderzoek naar Duurzame Inzetbaarheid

De match tussen mensen en hun werk(omgeving) én de mate van eigen regie bepalen of medewerkers gezond, vitaal en gemotiveerd zijn. Belangrijke factoren die hun inzetbaarheid en prestaties beïnvloeden. De wetenschappelijk onderbouwde FIT-monitor geeft een scherp beeld van de inzetbaarheid en wendbaarheid van de medewerkers. En de effecten hiervan op de organisatieresultaten. Medewerkers ontvangen een persoonlijk feedbackrapport met actiegerichte tips om hun inzetbaarheid te vergroten. De organisatie krijgt concrete handvatten om verder aan de inzetbaarheid van de medewerkers te bouwen. Doelgericht en meetbaar.

Advies aanvragen Start demo FIT-monitorFit-monitor in 4 stappen:

Intake en ontwerp

In een persoonlijke intake bespreken we de doelen die je voor ogen hebt met het onderzoek. Op basis hiervan stellen we de inhoud van de vragenlijst vast. Je kunt specifieke onderwerpen toevoegen die voor jouw organisatie relevant zijn.

Online vragenlijst en persoonlijke feedback

Iedere medewerker ontvangt per e-mail een persoonlijke uitnodiging voor de vragenlijst. Direct na het afronden hiervan ontvangen medewerkers een persoonlijk feedbackrapport met hun scores plus persoonlijke, actiegerichte tips.

Rapportages, conclusies en aanbevelingen

We presenteren de resultaten voor alle organisatieniveaus. Deze zijn direct voor jou toegankelijk via een online dashboard. Samen met jouw projectgroep duiden we de resultaten en we vullen de rapportages aan met conclusies en aanbevelingen.

Direct aan de slag

Wil je direct stappen zetten voor verbetering? Dan bieden wij je het Employability Activatieprogramma aan. In dit programma krijgen medewerkers niet alleen individuele feedback, maar maken ze  middels een workshop job crafting ook een persoonlijk actieplan.

%MCEPASTEBIN%


Daarom Schouten Research:

  • De basis voor leren en ontwikkelen: effectief en maximaal renderend
  • Wetenschappelijk gevalideerd en praktisch toepasbaar onderzoek
  • Rapportages op alle organisatieniveaus
  • Gericht advies voor implementatie
  • Begeleiding van a tot z door Arbeid & Organisatie- psychologen

Fit of misfit?

Een goede balans tussen de werknemer en zijn werkcontext is een voorwaarde voor duurzame inzetbaarheid.

Lees verder

Sparren met adviseur?

Weten wat de mogelijkheden zijn voor een FIT monitor in jouw organisatie? Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan met een van onze onderzoeksadviseurs.