Gezondheidsonderzoek

Hoe betrek je leidinggevenden en medewerkers bij de RI&E PSA en het Pago onderzoek? En hoe zorg je dat de arbeidsrisico’s daadwerkelijk verkleinen en het verzuim vermindert? We helpen jou daarmee het verschil te maken! De Arbowet verplicht jou als organisatie om veiligheids- en gezondheidsrisico’s te verminderen. Deze risico’s leg je samen met de maatregelen vast in de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Als onderdeel van de RI&E zijn werkgevers verplicht om hun werknemers periodiek een onderzoek over fysieke risico’s (Pago) en psychosociale arbeidsbelasting (PSA) aan te bieden. En om hen voor te lichten over de risico’s en te nemen maatregelen. Met onze aanpak ben je verzekert van een positief resultaat!

Medewerkersonderzoek naar Veilig en Gezond Werken

Het Arbo onderzoek van Schouten Research wordt uitgevoerd met de Arbo-monitor. Met dit online instrument breng je de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en de fysieke arbeidsrisico’s binnen jouw organisatie in kaart. Medewerkers ontvangen direct na deelname aan het onderzoek persoonlijke feedback over hun scores en tips. Zo kunnen zij ook zelf direct met hun resultaten aan de slag. En leidinggevenden krijgen inzicht in de trends binnen hun team zodat ze samen met medewerkers acties kunnen formuleren. Wil je meer? Graag vullen we het onderzoek in overleg aan met aspecten die medewerkers motiveren in hun werk – en die hun helpen omgaan met de mentale arbeidsrisico’s. We maken hierbij onder andere gebruik van onze vitaliteit en duurzame inzetbaarheid modules. Zo voorkom je uitval én stimuleer je een positieve en productieve werkcultuur!

Advies aanvragen

RI&E PSA

Pak psychisch verzuim aan en breng de psychosociale arbeidsbelasting in het werk in kaart. Naast werkdruk vallen hieronder pesterijen, geweld, ongewenste seksuele aandacht, discriminatie, intimidatie en lichamelijk geweld. Indien gewenst vullen we deze onderwerpen aan met specifieke onderwerpen voor uw branche of organisatie, zoals mentale belasting of werk-privé balans.

Pago onderzoek

Stimuleer veilig werken en breng de gezondheids- en veiligheidsrisico’s in de organisatie in kaart. De persoonlijke feedback direct na het onderzoek bevorder de eigen regie van medewerkers. Want ook zij zelf dragen hiervoor medeverantwoordelijkheid. De organisatie resultaten bieden inzicht in trends die op beleidsniveau kunnen worden aangepakt.

Leefstijl

Stimuleer medewerkers gezonde keuzes te maken door hen inzicht te geven in hun dagelijkse gedrag. De feedback kan worden aangevuld met mogelijkheden en programma’s die de organisatie zelf aanbiedt. De leefstijl module kan worden ingezet als aanvulling op een RI&E PSA of Pago onderzoek.