Veelgestelde vragen

Is het onderzoek vertrouwelijk?
Ja. Schouten & Nelissen Inzicht is gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daarnaast zijn de volgende afspraken vastgelegd:

  • Het databestand met individuele gegevens zal niet overhandigd worden aan uw organisatie.
  • Schouten en Nelissen Inzicht rapporteert nooit individuele gegevens.
  • Een onderzoeksgroep moet minimaal uit 7 personen bestaan, waarbij individuele resultaten en demografische gegevens niet zichtbaar zullen zijn in de rapportage.

Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens?
Uw persoonlijke gegevens worden slechts gebruikt bij het samenstellen van de groepsrapportages. Zodoende kunnen resultaten eventueel gerelateerd worden naar leeftijd, geslacht, etc. Hierbij zullen de resultaten nooit herleidbaar zijn naar u.

Krijgt mijn leidinggevende mijn gegevens te zien?
Nee. De individuele gegevens zijn slechts inzichtelijk voor uzelf. Aan het einde van het onderzoek krijgt u de mogelijkheid om uw persoonlijke rapport te downloaden of naar uzelf te mailen. Er wordt nooit een rapport verstuurd naar uw leidinggevende of iemand anders binnen uw organisatie.

Wie heeft inzicht in mijn persoonlijke gegevens?
Uw persoonlijke gegevens worden in een centrale database bij het onderzoeksbureau opgeslagen. Dit bestand zal niet overgedragen worden aan uw organisatie. De gegevens zijn slechts bedoeld om gemiddelden over te berekenen. Individuele (uw) resultaten komen niet terecht in groepsrapportages. Daarnaast worden demografische gegevens niet gerapporteerd in de groepsrapportages.

Waar kan ik terecht met (technische) problemen?
Bij technische problemen kunt u contact opnemen met de helpdesk van Schouten & Nelissen Inzicht via onderzoek@sn.nl of 0418 688 581. Voor vragen over het onderzoek in het algemeen, kunt u contact opnemen met de contactpersoon binnen uw organisatie.

Waarom is mijn e-mailadres bekend bij het onderzoeksbureau?
Het e-mailadres is bekend bij het onderzoeksbureau vanwege 2 redenen:

  • Per e-mailadres wordt slechts 1 vragenlijst beschikbaar gesteld. Zodoende kan het onderzoek niet vertekend worden door medewerkers die de lijst een meerdere keren invullen.
  • Om u zo goed en efficiënt mogelijk te helpen bij mogelijke problemen, moeten wij uw vragenlijst kunnen vinden in ons bestand.

Hoe vaak mag/moet ik meedoen?
U kunt op basis van uw persoonlijke link, de vragenlijst slechts 1 keer benaderen. Wel kunt u tussentijds de vragenlijst stoppen om op een later tijdstip verder te gaan.

Mijn collega heeft een uitnodiging gehad, maar ik nog niet. Wat nu?
Wanneer wij veel medewerkers moeten uitnodigen voor een onderzoek, doen we dit soms verspreid over een aantal dagen. Mocht u na 3 dagen nog geen uitnodigingen hebben ontvangen, dan kunt u een email sturen aan onderzoek@sn.nl.

Mag ik weigeren mee te doen aan het onderzoek?
Ja, deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Echter, door mee te doen aan het onderzoek, kunt u uw stem laten horen wanneer het gaat om uw persoonlijke werkbeleving. Hierdoor stelt u uw organisatie in staat om actief te werken aan het verbeteren van de werkbeleving binnen uw organisatie. Daarnaast krijgt u inzicht in uw eigen werkbeleving, aan de hand van uw persoonlijke feedbackrapport.

Kan ik het onderzoek zowel op mijn werk als thuis invullen?
De vragenlijst is op elk gewenst moment, op elk gewenst tijdstip invulbaar

Kan ik de vragenlijst onderbreken en op een later tijdstip afmaken?
Links onderin het beelscherm ziet u de knop ‘vragenlijst onderbreken’. Middels deze knop kunt u een link naar uw eigen mailadres laten versturen, zodat u op een later tijdstip verder kunt gaan met het invullen van het onderzoek.

Er verschijnt de melding “U heeft niet alle vragen correct beantwoord”, wat nu?
Deze melding verschijnt slechts wanneer u 1 of meerdere vragen niet (volledig) heeft beantwoord. Deze vraag wordt automatisch rood gekleurd. Kijk vooral goed naar de manier waarop u uw antwoord heeft gegeven. Mogelijk is u scherminstelling dusdanig dat een vraag niet weergegeven wordt. Scroll in dit geval naar de onderkant van de pagina en u zult de vraag alsnog kunnen beantwoorden.

Ik wil terug naar een vorige pagina, maar krijg de melding “U heeft niet alle vragen correct beantwoord”.
Om terug te gaan naar de vorige pagina, dient u alle vragen te beantwoorden op de pagina waar u op dat moment bent. Vervolgens kunt u klikken op de knop “vorige” om de vorige pagina in te bekijken of wijzigen.

Het systeem is erg traag of blijft hangen op dezelfde pagina. Wat nu?
Als heel veel medewerkers gelijktijdig inloggen in de vragenlijst kan het voorkomen dat het systeem trager gaat reageren. U kunt stoppen met de vragenlijst door op de knop ‘onderbreek vragenlijst’ te klikken. Middels een link die u dan via ons per mail ontvangt kunt u de vragenlijst op een later tijdstip afronden.

Moet ik akkoord gaan met het opslaan van mijn gegevens?
Ja. Vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens is het verplicht invullers na afloop van de vragenlijst om een bevestiging te vragen voor het opslaan van de gegevens. Dit om u de kans te bieden af te zien van het opslaan van uw gegevens op basis van onderwerpen waar u geen antwoord op wilt geven. Wanneer u niet akkoord gaat met het opslaan van de gegevens, kan er ook geen persoonlijk feedbackrapport worden gegenereerd.

Wanneer heb ik de vragenlijst afgerond? Wanneer kan ik het scherm sluiten?
Na het akkoord gaan met het opslaan van uw gegevens, komt u op de pagina terecht waar u uw persoonlijke rapport kunt inzien. Daarvoor zijn twee mogelijkheden:

  • U kunt uw persoonlijke rapport downloaden.
  • U kunt een e-mailadres invullen, waar het rapport naar verzonden kan worden. U krijgt binnen enkele minuten een e-mail waarin u uw persoonlijke rapport bijgevoegd is. U zult zien dat de mogelijkheid bestaat om meerdere keren uw rapport te versturen. Dit betekent niet dat uw gegevens meerdere keren worden meegenomen in het onderzoek.

Welke internet browsers worden ondersteund?
Alle standaard browsers worden door het vragenlijstsysteem ondersteund. Mogelijk dat er wel bepaalde restricties gelden m.b.t. het gebruik van internet binnen uw organisatie. Neem bij problemen met het benaderen van de website daarom eerst contact op met de it-verantwoordelijke van uw organisatie.