Download whitepaper "Waarom bevlogenheid? Is tevredenheid niet voldoende?"

In de whitepaper "Waarom Bevlogenheid?" wordt toegelicht waarom organisaties zich niet tevreden zouden moeten stellen met tevreden medewerkers, maar met bevlogen werknemers. Dat zijn mensen die, zoals de Amerikanen het noemen, bereid zijn "to go the extra mile". Oftewel of in goed Nederlands, om een stapje extra te doen.