Een sterk managementteam.

 • Ontwikkel een sterk managementteam met een tweedaagse teambuilding
 • Stimuleer innovatie door een heldere visie voor de toekomst
 • Maak teamdoelen van individuele talenten en ambities

Het gedrag van leidinggevenden heeft invloed op het verandervermogen van organisaties. De organisatiecultuur en de strategie geven veranderingen in. Als de persoonlijke waarden en ambities van leidinggevenden hier connectie mee hebben, kunnen zij de organisatie bevlogen en effectief leiden. Het managementteam geeft het goede voorbeeld. Wil je de leiderschapskwaliteiten van je management team naar het volgende niveau tillen? De samenwerking tussen teams en afdelingen stimuleren? Zou je meer aan teambuilding willen doen, maar weet je niet goed op welke manier?

Ontwikkel visie en vergroot vertrouwen.

Vergroot het vertrouwen en de saamhorigheid binnen het team. Een goede sfeer en een optimale onderlinge verhouding zorgen voor high performing teams. 

Een gedragen visie gaat je helpen om daarna ook de rest van de organisatie te kunnen inspireren en aanzetten tot de gewenste veranderingen.

We gaan werken aan vragen als:

 • Waar staan we voor?
 • Waarom doen we wat we doen?
 • Waar is iedereen goed in?
 • Hoe werken we het beste samen?
 • Wat willen we samen bereiken?

Dit managementprogramma zorgt voor:

 • een hechte eenheid binnen het management team
 • een team dat in staat is om de visie op andere afdelingen over te brengen
 • betere samenwerking
 • en het team dat effectief kan omgaan met uitdagingen
 • reflectie op eigen gedrag, talenten, waarden en ambities
 • het verbinden van persoonlijke waarden met organisatiedoelen

Meer weten over een sterk managementteam?