Interventieonderzoek naar Job Crafting

De wereld in en om organisaties is sterk in beweging. Dit heeft een directe invloed op het werk van individuele medewerkers. Om blijvend van toegevoegde waarde te zijn, moeten zowel organisaties als medewerkers zich aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Hiervoor zijn wendbaarheid, flexibiliteit en vitaliteit van medewerkers alsook eigen regie op het werk randvoorwaardelijk. Duurzame gedragsverandering is hiervoor zelfs cruciaal. Een manier om duurzame gedragsverandering voor elkaar te krijgen is Job Crafting.

Klanten waar wij trots op zijn

Meer over Job Crafting

Interventieonderzoek van Schouten Research naar Job Crafting sluit aan op wetenschappelijke inzichten vanuit zowel de Europese als Amerikaanse Job Crafting benadering. Deze verschillende benaderingen delen het uitgangspunt dat Job Crafting proactief gedrag van de medewerker betreft. Dit gedrag is gericht op het beïnvloeden van de werkomgeving.

Het interventieonderzoek start met een online vragenlijst. Vervolgens gaan medewerkers in een interactieve Job Crafting training aan de slag met het maken van een persoonlijk Job Crafting plan. Medewerkers staan hierdoor zelf aan het stuur van hun werk. Na de trainingsperiode vullen ze opnieuw een online vragenlijst in.  De vragenlijsten leveren direct inzicht in de werksituatie binnen uw organisatie, alsook in het effect van de training. Daarnaast ontvangen medewerkers persoonlijke feedbackrapporten met actiegerichte tips om hun werksituatie op een positieve manier te beïnvloeden.

Het Job Crafting interventieonderzoek is in de afgelopen jaren in verschillende organisaties bewezen succesvol ingezet.

Job Crafting is het op een proactieve manier vormgeven van je baan. Medewerkers die job craften, nemen eigen regie in het werk. Ze maken kleine aanpassingen in hun werk, waardoor het optimaal aansluit bij hun persoonlijke behoeften, capaciteiten en talenten. Dit maakt het werk plezieriger, interessanter en – ook op de lange termijn – goed vol te houden. Kortom, gezonde en gemotiveerde medewerkers in de actiestand!

Download Infographic

Neem contact met ons op