Inspelen op verandering in een dynamische omgeving

De rol van leidinggevenden in het stimuleren van bevlogenheid en wendbaarheid

Verandering is een constante
Overal lezen we het, overal horen we het. De wereld verandert. Onder andere door ontgroening en vergrijzing, globalisering en de razendsnelle technologische ontwikkelingen is verandering een constante geworden. We leven in een VUCA wereld. Een wereld die snel en vluchtig is (Volatile), onzeker (Uncertain), complex (Complex) en ambigue (Ambiguous). Dit maakt dat organisaties continu in beweging zijn om zich aan te passen aan deze wereld. Dit zien we ook terug in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO. Uit onderzoek van TNO blijkt dat we steeds vaker te maken hebben met veranderingen op het werk. In 2013 had 51% van de medewerkers te maken met een grote reorganisatie of inkrimping in het bedrijf.

Verandering vraagt om wendbare organisaties en medewerkers 
Kortom, organisaties moeten wendbaar zijn om goed in te kunnen spelen op hun dynamische omgeving. En dat betekent dat medewerkers wendbaar moeten zijn. Ze moeten zich makkelijk kunnen aanpassen aan veranderingen in de organisatie en zich nieuwe werkwijzen snel eigen kunnen maken. Dit is niet alleen in het belang van de organisatie, maar minstens zo belangrijk voor de medewerkers zelf. Immers, zij moeten langer doorwerken en zich continu blijven ontwikkelen om hun (interne) marktwaarde op peil te houden. Oude banen verdwijnen en er komen nieuwe banen voor in de plaats. Zo blijkt uit onderzoek van de denktank van het World Economic Forum dat er de komende vijf jaar 5 miljoen banen zullen verdwijnen door onder andere robotisering en kunstmatige intelligentie[1]. Dit betekent dat medewerkers nieuwe competenties en vaardigheden moeten ontwikkelen die aansluiten bij de veranderende vraag. Niet ontwikkelen betekent dat je als medewerker het risico loopt om je baan te verliezen en de boot te missen.

Bevlogen medewerkers zijn wendbaar
Langer doorwerken en je continu blijven ontwikkelen als individu kan alleen maar als je met veel plezier naar je werk gaat. Als je werk aansluit bij jouw vaardigheden, capaciteiten en ambities. Wendbaarheid vraagt dus om bevlogenheid in het werk. Uit het onderzoek Vitality Connected 2015! blijkt dat bevlogen medewerkers hun lot in eigen handen nemen en regie nemen op hun eigen ontwikkeling. Kortom, bevlogen medewerkers zijn wendbaar. En wendbare medewerkers zijn onmisbaar in organisaties in de huidige tijd.

Bevlogen leiderschap stimuleert bevlogenheid en wendbaarheid bij medewerkers
Wanneer organisaties bevlogenheid en wendbaarheid willen stimuleren onder hun medewerkers, dan hebben leidinggevenden een sleutelrol. Zo blijkt uit onderzoek gepubliceerd in Harvard Business Review[2] dat effectieve leiders over het algemeen ook meer bevlogen medewerkers hebben. Dit blijkt ook uit ons eigen onderzoek, Vitality Connected 2015!. Sturen op bevlogenheid heeft een positief effect op het werkplezier en daarmee ook op de wendbaarheid van medewerkers. Wij noemen dit engaging leadership ofwel bevlogen leiderschap. Bevlogen leiderschap wordt gekenmerkt door leiders die medewerkers stimuleren om zich te ontwikkelen en regie te nemen in hun werk, die medewerkers uitdagend en realistisch werk bieden, en die zich bewust zijn van de hulpbronnen die nodig zijn in het werk. Medewerkers die ervaren dat hun leidinggevende hen bevlogen leiding geeft, gaan met meer energie naar het werk en nemen meer regie, zo blijkt uit Vitality Connected 2015!.

Hoe wendbaar is jouw organisatie?
Nemen de medewerkers in jouw organisatie de regie en spelen zij flexibel in op veranderingen? En welke rol spelen leidinggevenden hierin? Schouten Research helpt in kaart te brengen hoe het staat met de wendbaarheid en bevlogenheid van medewerkers en de rol die de leidinggevenden hierin spelen. Op basis van onderzoek ondersteunen we bij het inzetten van evidence-based interventies die de wendbaarheid van medewerkers vergroten en die de leidinggevenden leren hierin hun rol te pakken. Welk onderzoeksaanbod past het beste bij de ontwikkeling van medewerkers, teams en organisatie? Lees meer over organisatieonderzoek of laat je vrijblijvend adviseren. Zo kun je maximaal rendement behalen. 

[1] https://hbr.org/2016/01/the-trickle-down-effect-of-good-and-bad-leadership

[2] http://www.nu.nl/economie/4199696/vijf-miljoen-banen-verdwijnen-vierde-industriele-revolutie.html

 


Kenniscentrum

Schouten Research deelt haar inzichten in diverse publicaties en onderzoeksrapporten. Blijf volledig op de hoogte van de nieuwste inzichten op het gebied van vitale en bevlogen medewerkers. 

Publicatie overzicht