Van meten naar activeren

De tijd dat er binnen organisaties draagvlak was voor meten om het weten, ligt al ruime tijd achter ons. Want waarom zou je bijvoorbeeld meten hoe je de dienstverlening aan klanten kunt verbeteren als je er vervolgens niets mee doet? Datzelfde geldt ook voor thema’s die medewerkers in organisaties betreffen. Steeds meer worden inzichten die vanuit meten ontstaan omgezet naar actie. Maar wie is daarbij aan zet? Hebben de organisatie en haar leidinggevende hierin de regie? Of zijn medewerkers zelf aan zet?

Van meten naar activeren

Betrekken en activeren op 3 niveaus

Het activeren vanuit onderzoek gebeurt op minimaal 3 niveaus:

 • Medewerker
  Geef de medewerker direct na het onderzoek persoonlijke feedback. Deze feedback geeft hen inzicht in wat goed gaat en wat beter kan. Ook kunnen ze zien welke invloed zij hebben op de werkomgeving en hoe zij deze zelf kunnen veranderen. Pas de feedback aan op de mogelijkheden die de organisatie biedt om het medewerkers nog makkelijker te maken er direct mee aan de slag te gaan.
 • Team
  Geef medewerkers ook een terugkoppeling over de resultaten van het team of de afdeling. Wat is goed in de samenwerking, wat willen de teamleden vieren? Wat kan er verbetert of  verder optimaliseert worden? De leidinggevende van het team heeft een belangrijke rol in het op gang brengen van de dialoog en het concreet maken van de wensen en ambities die hieruit naar voren komen. In de feitelijke aanpak hebben de teamleden de hoofdrol.
 • Organisatie
  Welke inzichten kunnen de organisatie versterken en helpen in ontwikkeling en groei? Komen deze kansen in voldoende mate terug in de teamplannen of acties? Organisaties die bevlogenheid, ontwikkeling en groei een extra boost willen geven, kunnen hiervoor gerichte positieve organisatie-interventies inzetten.

Positieve organisatie-interventies

Positieve organisatie-interventies zijn erop gericht om zowel welzijn als prestaties te verbeteren. Uit interventiestudies is gebleken dat positieve psychologische interventies het welzijn en de prestaties van medewerkers te verhogen. Deze uitkomsten werden gevonden in:

 • Mindfulnesstrainingen
 • trainingen gericht op het versterken van persoonlijke effectiviteit
 • trainingen gericht op het vergroten van de veerkracht

Bevlogenheidsinterventies
Wil je als organisatie aan de slag met het vergroten van de bevlogenheid? Uit recente studies blijkt dat het dan goed is medewerkers te versterken in hun persoonlijke kracht (bijvoorbeeld weerbaarheid of persoonlijke effectiviteit) en ze te leren hoe ze hun eigen werkomgeving kunnen optimaliseren (job crafting). Medewerkers die hun eigen werkomgeving kunnen optimaliseren presteren beter en verzuimen minder.  

Wanneer welke interventie?
Zoals met veel interventies hangt de keuze van de best passende interventie af van zowel de context als de behoefte van de medewerker en/of organisatie. Een grondige analyse voorafgaand aan de keuze voor een interventie is daarom een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle implementatie. Dit kan vanuit een medewerkersonderzoek of vanuit leer-en ontwikkelonderzoek.

Sparren met adviseur?
Weten wat de mogelijkheden zijn voor organisatie- of interventieonderzoek in jouw organisatie? Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan met een van onze onderzoeksadviseurs.

Adviesgesprek aanvragen