Medewerkersonderzoek


Medewerkersonderzoek geeft je een helder beeld van de vitaliteit en wendbaarheid van jouw medewerkers. Het onderzoek is gebaseerd op het wetenschappelijk gevalideerde Werkstressoren en Energiebronnen model (WEB-model). Het biedt je periodiek een handvat om jouw HR-beleid bij te sturen en gericht interventies in te zetten. Ook tijdens verandertrajecten helpt het je gericht te sturen en rendement te meten. Op individueel niveau faciliteert medewerkersonderzoek jouw medewerkers bij hun ontwikkeling. Aan de hand van actiegerichte, persoonlijke feedbackrapporten kunnen zij zélf hun verantwoordelijkheid en de regie nemen. 

Klanten waar wij trots op zijn

Welke mogelijkheden bieden wij?


Gratis kennismaken?


Gratis demo

Benieuwd naar het online medewerkersonderzoek? Je kunt een gratis demo maken. Als je de vragenlijst hebt afgerond, krijg je desgewenst direct individuele feedback. Zo weet je meteen hoe het is gesteld met je eigen werkbeleving.

Start demo

Gratis inspiratiesessie

Vraag een gratis inspiratiesessie aan bij jou op locatie. We gaan tijdens deze sessie in op actuele thema’s binnen je organisatie en hoe je deze met medewerkersonderzoek kunt aanpakken. En geven we je tips om te komen tot meer persoonlijk leiderschap en dialoog in je organisatie.

Vraag nu aan

Medewerkersonderzoek in 3 stappen


  • Intake, ontwerp en draagvlak

    In een persoonlijke intake bespreken we jouw onderzoeksdoelen, waarna we de inhoud, stappen en timing van het onderzoek vaststellen. Goede interne communicatie en een gedegen voor- en natraject zijn essentieel om draagvlak te creëren, zowel voor het onderzoek als de uitkomsten. Zowel praktisch als planmatig ondersteunen wij je graag.

  • Online vragenlijst en persoonlijke feedback

    Iedere medewerker ontvangt per e-mail een persoonlijke uitnodiging voor de vragenlijst. Direct na het afronden hiervan, ontvangen medewerkers een persoonlijk feedbackrapport met hun scores, een vergelijking met de benchmark en persoonlijke, actiegerichte tips.

  • Rapportages, conclusies en aanbevelingen

    We presenteren de resultaten voor alle organisatieniveaus. Deze zijn direct voor jou toegankelijk via een online dashboard. Samen met jouw projectgroep duiden we de resultaten, vullen we de rapportages aan met conclusies en aanbevelingen en je ontvangt een prioriteitenanalyse.

Wij adviseren organisaties wereldwijd


Neem contact met ons op

Medewerkersonderzoek


Wat is een medewerkersonderzoek? We leggen je het eenvoudig uit. Een medewerkersonderzoek is een peiling naar de tevredenheid en de betrokkenheid van medewerkers in een organisatie. Het is met andere woorden een instrument waarvan het management van een bedrijf de resultaten kan gebruiken om zijn medewerkers beter te motiveren en meer tevreden te laten zijn. In essentie is de bedoeling van een medewerkersonderzoek dus dat de gedachten van alle medewerkers worden gebundeld om zo te peilen naar de algemene tevredenheid van de medewerkers.

Zo’n medewerkerstevredenheidsonderzoek is nuttig, omdat via enkele vragen waarop elke medewerker een antwoord geeft tot een groter inzicht leidt van de algemene tevredenheid van de werknemers binnen een organisatie. Dit is belangrijk, omdat organisaties met tevreden werknemers vaak het beste presteren. Dat komt, omdat iedereen dan de dezelfde doelstellingen heeft. Natuurlijk betekent dit niet dat een organisatie per definitie een familiecultuur heeft. Dit kan dan weer leiden tot een organisatie die te weinig prestatiegericht is. Een grote tevredenheid van je medewerkers betekent immers niet dat je per se een bedrijf met een familiecultuur hebt. Het betekent dat je medewerkers perfect matchen met je bedrijfscultuur en de manier waarop er gewerkt wordt in het bedrijf; hoe klantgericht dat bedrijf ook is. Met andere woorden: de medewerkersbetrokkenheid is hoog.

Regelmatig je werknemers een medewerkers tevredenheidsonderzoek laten afleggen, is alleen maar aanbevolen. De resultaten van het onderzoek zullen leiden tot een beter personeelsmanagement dat actie zal ondernemen bij eventueel tegenvallende punten. Maar wat kom je na een dergelijk onderzoek precies te weten?

• De meningen van je werknemers.
• De verwachtingen van je medewerkers.
• Het oordeel van je werknemers over de prestaties in het bedrijf.

Door dit soort onderzoeken te voeren krijgt het management enorm veel inzicht in de mening van haar medewerkers. Deze data zullen ervoor zorgen dat de leiding in staat is om de juiste beslissingen te nemen om de prestaties van het bedrijf te bevorderen. Door goed te weten wat je medewerkers belangrijk vinden, weet je wat hun motivatie is. Met deze motivatie voor ogen, kan je de medewerkers motiveren door een beleid uit te tekenen dat beantwoordt aan de pijnpunten die bloot zijn komen te liggen tijdens het onderzoek. Als het management hierin slaagt, hebben de medewerkers het gevoel dat zij een echte stem hebben binnen de organisatie en dat hun mening gehoord wordt. Dit zorgt er op zijn beurt weer voor dat de medewerkersbetrokkenheid verhoogt. Kortom, je medewerkers zullen echt het onderste uit de kan halen voor jouw bedrijf.