Pause to move faster programma

  • Stilstaan bij strategische vraagstukken
  • Afstand nemen van dagelijkse beslommeringen
  • Ruimte creëren voor creativiteit en nieuwe inzichten

Je ziet dat ontwikkelingen elkaar in een razend tempo opvolgen. Er lopen dan ook tal van projecten en programma’s in je organisatie om de ontwikkelingen in de markt bij te kunnen benen. Maar eigenlijk twijfel je of jullie wel de juiste keuzes maken. En je vraagt je af in hoeverre je als management- of directieteam nog allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben. Je zou eigenlijk wel eens afstand willen nemen van de dagelijkse beslommeringen en stil willen staan bij strategische vraagstukken, de samenwerking in het team en jouw persoonlijk leiderschap.

Doorbreek bestaande patronen.

Je bent steeds harder aan het werken om alle trends en ontwikkelingen in de markt bij te houden en te anticiperen op steeds veranderende omstandigheden. Je hebt weinig tijd om afstand te nemen en de stil te staan bij de (strategische) keuzes die zijn gemaakt. Je vind het belangrijk om dit te doen om er zeker van te zijn dat deze keuzes ook daadwerkelijk de juiste zijn. Het Pause to move faster programma is voor directie- en managementteams die het aandurven om bestaande patronen te doorbreken en gezamenlijk de juiste keuzes willen maken voor een toekomstbestendige organisatie.

 

Drijfveren, waarden en verlangens

Tijdens het 2-daagse programma Pause to move faster sta jij – samen met je management- of directieteam, op een unieke afgelegen locatie -  uitgebreid stil bij strategische keuzes, gezamenlijke waarden en persoonlijk leiderschap. Daarbij zoek je nadrukkelijk verbinding met persoonlijke, innerlijke drijfveren, waarden en verlangens. Op unieke en doeltreffende wijze creëren we rust voor jezelf, het team en je organisatie. Zo ontstaat ruimte voor creativiteit en nieuwe inzichten.

Het programma

Op de eerste dag starten we rond het middaguur met een gezamenlijke lunch. Na de lunch worden vanuit het management of de directie relevante maatschappelijke trends, ontwikkelingen en uitdagingen uiteengezet in relatie tot strategische keuzes en visie op de gekozen en/of te kiezen koers.

Ter inspiratie en overweging geven wij inzicht in trends en ontwikkelingen in de markt en bij onze klanten over strategie, leiderschap, cultuurverandering, veranderprogramma’s, leren en ontwikkelen. Daarnaast wordt stilgestaan bij het belang van reflectie  en het komen uit de waan van de dag het aanboren van creativiteit. Na het diner en een stiltewandeling deel je bij het haardvuur jouw levensverhaal met de andere deelnemers. Zo leer je elkaar nog beter kennen.

 

Ervaar de stilte
De volgende dag zetten we op bijzondere wijze de tijd stil en maken we ruimte voor intensieve innerlijke reflectie. Gedurfd en confronterend. Zo leer jij jezelf nog beter kennen en doe je nieuwe inzichten op over jouw persoonlijke waarden, je rol in het team en (strategische) keuzes voor je organisatie en daaruit voortvloeiende (lopende) projecten en programma’s.

Inzichten delen
Na het ervaren van de deel je de inzichten die je hebt opgedaan. We leggen de relatie met anderen in het managementteam, gaan op zoek naar gezamenlijke waarden, delen nieuwe inzichten en bespreken de mogelijke gevolgen voor de samenwerking, lopende acties en activiteiten en de strategische koers. Zo komen we nader tot elkaar zoeken we naar verbinding tussen jezelf, het team en de organisatie.

Manifest
Wat betekenen deze nieuwe inzichten voor de wijze waarop jullie als geheel? Wat betekent dit voor de lopende projecten en programma’s? Zijn jullie nog op de juiste weg? Gezamenlijk stellen we een manifest op waarin concrete acties en activiteiten worden vastgelegd over bijvoorbeeld gezamenlijke waarden, samenwerking, lopende projecten en programma’s, innovatie, vernieuwing en strategische koers. Dit is afhankelijk van de doelstellingen die we voorafgaand aan dit programma gezamenlijk vaststellen.

Kenmerken
Het Pause to move faster programma kenmerkt zich door:

  • Een intensieve innerlijke reflectie op een unieke locatie;
  • Een confronterende teamervaring;
  • Het creëren van ruimte voor creativiteit en nieuwe inzichten;
  • Een manifest met concrete acties en activiteiten rondom strategie, samenwerking en leiderschap;
  • Begeleiding door onze senior consultants met ruime ervaring in het begeleiden van management- en directieteams op het hoogste niveau.

Meer weten over het Pause to move faster programma?