PEP-Talk interventie

 • Krijg inzicht in werkbeleving van medewerkers
 • Stimuleer reflectie en persoonlijke ontwikkeling
 • Vergroot bevlogenheid en duurzame inzetbaarheid

Wil jij ook medewerkers die zelf de regie nemen in hun werkzaamheden? Zodat zij vol passie, energie en prestaties hun dagelijkse werkzaamheden uitvoeren? Wil jij je medewerkers inzicht geven in hun persoonlijke drijfveren en bevlogenheid, zowel persoonlijk als in hun werk? Geef je medewerkers een persoonlijk actieplan om ook in de toekomst bezig te blijven met individuele bevlogenheid en de fit in het werk.

Meer over PEP-talk

Duurzame Inzetbaarheid: Passie, Energie, Prestatie werkt!
Communicatie is de sleutel naar een succesvol programma. Om medewerkers te activeren bieden we jouw organisatie voorafgaand aan het activatieprogramma ‘Duurzame Inzetbaarheid: Passie, Energie, Prestatie werkt!’ een aantal workshops voor managers, waarin zij leren hoe zij de urgentie en het plezier van het activatieprogramma kunnen overbrengen naar de medewerkers. Tijdens deze workshops gaan we aan de slag met het waarom, de hoe en welke instrumenten er nodig zijn om de medewerker te enthousiasmeren.

Ons activatieprogramma bestaat uit verschillende stappen:

 • Inzicht in werkbeleving met de Passie, Energie, Prestatie Scan.
 • Persoonlijk feedbackrapport per deelnemer als basis voor reflectie en aanzet tot eigen regie.
 • Eéndaagse workshop: Passie, Energie, Prestatie werkt!
 • Activatie door ontwikkeling van persoonlijk actieplan.
 • Evaluatie en werken naar de blijvende fit in je werk. De medewerker neemt de regie.

Extra workshops
Het programma kan uitgebreid worden met additionele workshops. Deze workshops bieden jouw medewerkers de kans dieper in te gaan op hun individuele behoeften. Het niet kunnen vinden van de fit in je werk kan namelijk verschillende oorzaken hebben. We focussen in de extra workshops op de volgende drie componenten:

 • Inzetten van je persoonlijke kracht
 • Het opladen van de accu en het creëren van energie balans.
 • Hoe optimaliseer je proactief je eigen werkomgeving.

Alle workshops geven meer inzicht in het excelleren binnen je werkzaamheden en op de persoonlijke identiteit van de medewerker. Het versterken van het individu staat centraal in ons programma.

Neem contact met ons op