Strategy Alignment programma

  • Geef betekenis aan je strategie en creëer zo betrokkenheid en bevlogenheid
  • Een gedragen visie: Iedereen weet weer waarom ze voor je (willen) werken
  • Een ‘compelling story’ die je klanten raakt

Elke organisatie heeft een strategie maar niet elke organisatie is even succesvol. Het hebben van een goede strategie is blijkbaar geen garantie voor succes. Het vermogen van mensen in de organisatie om samen de strategie krachtig te executeren, staat of valt met alignment: de mate waarin iedereen als één blok achter de gekozen strategie staat en alle neuzen dezelfde kant op staan.

Een sterk verhaal.

Het Strategy Alignment programma is voor managementteams die de ‘compelling story’ voor hun organisatie willen ontwikkelen en uitdragen. In het programma werken samen aan het creëren van een strategisch toekomst perspectief. Het eindresultaat is een sterk en inspirerend verhaal dat je eigen mensen én je klanten raakt en jouw organisatie onderscheidt van anderen.

 

Essentiële drivers

Het programma begint met een Strategy Alignment-meting van onze Partner S-Ray. Op wetenschappelijke wijze onderzoeken we in hoeverre er sprake is van Strategic Alignment op 5 vooraf vastgestelde drivers. Het onderzoek maakt duidelijk in welke mate er een gezamenlijk beeld van het strategisch toekomst perspectief bestaat. De uitkomsten van dit onderzoek bepalen het vervolg van het programma.

Afhankelijk van de uitkomsten bepalen we de acties en interventies. Deze kunnen enerzijds gericht zijn op het gezamenlijk (opnieuw) vaststellen van het strategisch toekomst perspectief en anderzijds op het creëren van een inspirerend en sterk verhaal. En niet onbelangrijk, we leren jullie dit op aantrekkelijke en authentieke wijze te presenteren waardoor mensen echt in beweging komen.

 

Resultaat

Het Strategy Alignment programma zorgt voor:

  • inzicht in de mate waarin er strategic alignment bestaat;
  • een breed gedragen ‘compelling story’ waar iedereen trots op is;
  • competenties en vaardigheden om de missie en strategie uit te dragen;
  • het vergroten van de saamhorigheid binnen managementteams;
  • inzicht in kansen en mogelijkheden om het alignment binnen de organisatie verder te vergroten.

Meer weten over het Strategy Alignment programma?