Talent­ontwikkeling

 • Maak optimaal gebruik van het talent in je organisatie
 • Verhoog productiviteit en effectiviteit van medewerkers
 • Maak gebruik van bewezen effectieve interventies en leervormen

Je wilt dat medewerkers worden ingezet op hun talent. En dat ze kans krijgen sterke punten te ontwikkelen. Om zo de productiviteit te verhogen, samenwerking te optimaliseren en werkplezier te vergroten. Wij maken talenten inzichtelijk en ontwikkelen persoonlijke kracht van mensen. Daarbij maken we gebruik van bewezen effectieve interventies en leermethoden.

Talenten benutten, werkplezier vergroten

Uit (eigen) wetenschappelijk onderzoek weten we dat mensen optimaal functioneren als ze hun talent optimaal inzetten. Veel organisaties hebben echter geen zicht op het talent dat ze in huis hebben. Medewerkers weten in veel gevallen zelf ook niet over welk talent ze hebben. Wij geven mensen en organisaties inzicht in talenten waarover ze beschikken. En we stimuleren de ontwikkeling van talent  in effectieve talentprogramma’s.

Inzicht in talent

Om inzicht te krijgen in talent maken we gebruik van verschillende scans en feedbackinstrumenten. We maken mensen bewust van talenten en eigen gedrag. En we  laten ze hierop grondig reflecteren. We laten zien welke kansen er zijn om talenten van mensen optimaal te benutten binnen de werkcontext waarin ze opereren.

Als we een goed beeld hebben van de talenten van mensen stellen we effectieve programma’s samen om bestaande kennis en competenties verder te ontwikkelen. Naadloos afgestemd op team- en organisatiedoelstellingen.

Leervormen

Tijdens onze talentontwikkelingsprogramma’s maken we bij voorkeur gebruik van uiteenlopende innovatieve interventies en leervormen. Naast klassikale bijeenkomsten gebruiken we uiteenlopende vormen van e-learning en persoonlijke (e-)coaching. Voor elke medewerker stellen we een specifiek en persoonlijk ontwikkeltraject samen. Daarbij worden ze intensief begeleid, on the job.

6 pijlers voor duurzame ontwikkeling

Onze programma’s krijgen vorm op basis van een op wetenschap gefundeerde visie op leren en ontwikkelen. Daarbij gaan we uit van 6 pijlers voor duurzame ontwikkeling.

 1. Uitgaan van autonomie van de lerende
 2. Potentieel en persoonlijke ambitie centraal
 3. Bewust omgaan met belemmeringen
 4. Leren door te reflecteren en te doen
 5. Leren in de (werk)context
 6. Evidence based

Resultaat
We hebben ruime ervaring met het ontwikkelen van talent in tal van organisaties en binnen uiteenlopende branches. Telkens weer zijn de specifieke wensen en doelstellingen van teams en organisaties het vertrekpunt. Afhankelijk van de specifieke wensen van jouw organisatie:

 • zijn medewerkers zich bewust van eigen drijfveren, talenten en ambities;
 • zijn medewerkers zich bewust van hun eigen gedrag en de effectiviteit daarvan;
 • ontwikkelen medewerkers relevante en noodzakelijke talenten;
 • tonen medewerkers meer initiatief en vergroten zij hun impact binnen de organisatie;
 • worden talenten benut en is het werkplezier vergroot.

Klanten waar we trots op zijn:

Personal Development

Afhankelijk van de leervraag binnen jouw organisatie stellen we een programma samen. Wij bieden modules waarmee professionals hun persoonlijke vaardigheden ontwikkelen. En helpen hen te werken aan hun personal branding. 

Klantgericht werken

Wij leren medewerkers hoe zij de ervaring van klanten kunnen beïnvloeden en hoe zij dat in de praktijk brengen.

Resultaatgericht werken

Voor medewerkers die willen weten hoe zij waarden, talenten en ambities optimaal gebruiken. Voor beter resultaat.

Timemanagement

Priorteiten stellen is niet eenvoudig. Zeker niet met 1001 keuzes. Timemanagement geeft medewerkers handvatten en houvast.

Projectmanagement

Wat zijn de spelregels bij projecten? Medewerkers leren hoe ze een project starten, inrichten en succesvol laten verlopen.

Personal Branding

Wij helpen talenten hun onderscheidend vermogen te laten zien aan hun omgeving. En hun capaciteiten in te zetten in de praktijk. Ofwel te werken aan personal branding. 

Persoonlijke effectiviteit

Medewerkers leren hoe zij belemmerende gedachten om kunnen zetten naar gedachten die hen verder helpen.

Beïnvloeden

Strategisch beïnvloeden kun je leren. Medewerkers leren effectieve methodes.

Presenteren

Deze module biedt medewerkers houvast voor het geven van een presentatie. En zij leren zichzelf presenteren en positioneren.

Netwerken

Medewerkers leren zichzelf te positioneren. En leren de etiquette van netwerken.

Communicatie - en gespreksvaardigheden

Communiceren is ook luisteren. En interpreteren. Daarvoor zijn allerlei technieken in verschillende situaties.

Advies nodig?

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor talentontwikkeling binnen jouw organisatie? Bel voor advies of vul het contactformulier in. We nemen dan snel contact met je op!