Een positief werkklimaat

 • Werken aan vitale en veerkrachtige medewerkers
 • Zorgen voor verbinding tussen passie, energie en prestatie
 • Talenten benutten, werkplezier vergroten

Organisaties van nu kunnen niet stil blijven staan. Ze moeten continu veranderen, leren en verbeteren. Dit legt een grote druk op de mensen die er werken. Duurzaam succes vraagt dan ook om vitale en veerkrachtige medewerkers. Wij helpen organisaties bij het realiseren van een gezond en positief werkklimaat. Een klimaat waarin medewerkers met plezier werken en doen waar ze goed in zijn.

Zorgen voor een vitale en veerkrachtige organisatie

Talenten benutten, werkplezier vergroten

Uit (eigen) wetenschappelijk onderzoek weten we dat mensen vitaal blijven en proactief  inspelen op veranderingen als zij doen waar ze goed in zijn. Als ze hun talent optimaal inzetten. Als zij de mogelijkheid krijgen autonoom te opereren. Als zij situaties naar hun hand kunnen zetten. En als ze de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Wij geven organisaties inzicht in de mate waarin aan deze aspecten wordt voldaan. We laten zien op welke punten het werkklimaat verbeterd kan worden. En we ontwikkelen innovatieve en impactvolle interventies om ervoor te zorgen dat het werkklimaat een flinke stimulans krijgt. Bijvoorbeeld via onze Actieteamaanpak.

Met onze vitaliteitsprogramma’s vergroten we werkplezier en zorgen we voor vitale en veerkrachtige medewerkers. Onze trajecten kenmerken zich door:

 • Grondig inzicht in de pijnpunten
 • Een bottom-up aanpak met ruimte voor experimenten
 • Gerichte en op maat gemaakte acties en interventies
 • Het verder doorontwikkelen van best practices
 • Wetenschappelijk onderbouwd

5 pijlers voor een positief werkklimaat

Onze vitaliteitsprogramma’s krijgen vorm op basis van een op wetenschap gefundeerde visie. Daarbij gaan we uit van 5 pijlers voor een positief werkklimaat.

 1. Betekenisvol werk
 2. Erkenning en waardering
 3. Autonomie en beslissingsbevoegdheid
 4. Samenwerking en betrokkenheid
 5. Uitdaging en ontwikkeling

Doelstellingen en resultaatafspraken

We hebben ruime ervaring met het realiseren van een gezond werkklimaat in tal van organisaties en binnen uiteenlopende branches. Telkens weer zijn de specifieke wensen en doelstellingen van teams en organisaties het vertrekpunt. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan het effectief omgaan met veranderingen, het bijdragen aan vitaliteitsprogramma’s, het vergroten van werkgeluk van medewerkers, het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling, het gebruik maken van talent in organisaties of het realiseren van vernieuwing en innovatie. Op basis van grondige analyse formuleren we de gezamenlijke doelstellingen en maken we resultaatafspraken.

Plan adviesgesprek in

Klanten waar we trots op zijn:

 

Verhalen om van te leren.