We leven in een VUCA world

De term VUCA world omschrijft de wereld waarin wij ons op dit moment als mensen en organisaties bevinden. De wereld om ons verandert continu, is onzeker en complex. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om plannen te maken voor de lange termijn en deze tot in detail uit te werken.

VUCA world staat voor

  • Volatile – snel veranderend
  • Uncertain – onzeker
  • Complex – complex
  • Ambiguous – vaag, dubbelzinnig

De term VUCA world is geïntroduceerd door het U.S. Army War College, als poging om de complexiteit en onvoorspelbaarheid van de wereld te typeren. Al snel werd de term ook door het bedrijfsleven opgepakt.


Wat betekent de VUCA world?

Volatile gaat over de dynamiek van veranderingen en de snelheid waarmee ze plaatsvinden. Uncertain verwijst naar de afname van voorspelbaarheid, de toename van verrassingen en de behoefte aan inzicht in hoe situaties ontstaan. Complex gaat over meervoudige krachtenvelden, chaotische samenhang en verwarring. Ambiguous verwijst naar de dubbelzinnigheid van de realiteit, de kans om verkeerde conclusies te trekken en het verwarren van oorzaak en gevolg. Hierdoor dwingt de VUCA wereld ons om onzekerheid te omarmen of in ieder geval als onvermijdelijk te beschouwen. Het is voor mensen, teams en organisaties van levensbelang om veerkrachtig te zijn, snel te schakelen in nieuwe situaties en als netwerk te opereren.  

Ontwikkeling in een VUCA world