Download Whitepaper Grip op een positief werkklimaat

In het whitepaper 'Grip op een positief werkklimaat' delen we de ervaringen van 20 organisaties die aan de slag gingen met het verbeteren van een positief werkklimaat met de actieteamaanpak. Ook beschrijven we wat een positief werkklimaat is, welke factoren eraan bijdragen en welke storende factoren er zijn.