Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Corona maatregelen


English version below 

Trainingen en opleidingen t/m 11 november virtueel

Op 13 oktober heeft premier Rutte voor 4 weken een gedeeltelijke lockdown afgekondigd om het aantal contactmomenten en reisbewegingen verder te beperken en als samenleving het coronavirus onder controle te krijgen. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en geven gehoor aan deze oproep. Ook sluiten verschillende van onze accommodaties.

Heb je in de komende 4 weken een training of opleiding bij ons? Dan zal/zullen jouw lesdag(en) tussen 15 oktober en 11 november virtueel plaatsvinden.

Wat houdt virtueel les krijgen in?

We hebben het afgelopen half jaar veel ervaring opgedaan met virtueel lesgeven en kunnen oprecht zeggen dat dit succesvol is verlopen met volle tevredenheid van deelnemers als resultaat. We garanderen dezelfde kwaliteit en uitkomsten als via een klassikale les.

Het enige verschil is dat bij een training een volledige klassikale trainingsdag wordt opgeknipt in twee virtuele halve dagen om de concentratie optimaal te houden. Het eerste dagdeel vindt plaats op de oorspronkelijke ochtend uit je lesrooster. De middag wordt herpland door jouw trainer samen met alle deelnemers uit je groep. Dit geldt niet voor ons masteronderwijs (masters, mastermodules en masterclasses). Je collegedagen blijven ongewijzigd.

Wij werken met het online platform Zoom. Je ontvangt per e-mail van je trainer of docent een uitnodiging met toegangslink tot de virtual classroom. Kijk hier voor alle informatie over virtueel trainen en opleiden.

Wat gebeurt er na deze 4 weken?

Loopt jouw training of opleiding door na 11 november? Vooralsnog gaan we er vanuit dat je jouw training of opleiding dan weer klassikaal kunt volgen, uiteraard te allen tijde volgens de anderhalve meter regels. Hierover word je uiteraard weer geïnformeerd. We volgen altijd de richtlijnen van de Rijksoverheid.

Heb je nog vragen?

Onze collega’s zitten voor je klaar! Je kan ons op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur telefonisch bereiken op (0418) 688 666 of via e-mail op klantenservice@sn.nl.

 

English version

Trainings will take place virtually until 11 November 

On 13 October Prime Minister Rutte announced a partial lockdown for 4 weeks to further limit the number of contact and travel moments and bring down the number of coronavirus infections. We take our social responsibility and respond to this call. Also, several of our accommodations are closing.

Do you follow a training with us in the next 4 weeks? Your training day(s) will take place virtually between 15 October and 11 November. 

What does a virtual training involve?

We have gained a lot of experience with virtual training over the past six months and can honestly say that this has been a success with full satisfaction of our participants as a result. We guarantee the same quality and results as in a classroom lesson.

Your training schedule remains unchanged. The only difference is that an entire classroom day is cut into two virtual half-days to keep everybody focused. The first part of the day takes place on the original morning of your training schedule. The afternoon will be rescheduled by your trainer with all group participants.

We use the online platform Zoom. You will receive an invitation by e-mail from your trainer with an access link to the virtual classroom. Here you can find all the information about virtual classrooms.

What happens after these 4 weeks?

Does your training continue after 11 November? For now, we assume that you will be able to follow your training in class again. Of course always with 1.5 metres distance and following the basic rules. You will be informed about this later. We follow the guidelines of our government.

Do you have any questions?

Our colleagues are there for you! Please call +31 (0)418 688 666 (on workdays between 8 a.m. and 5.30 p.m.) or send us an e-mail: klantenservice@sn.nl.