Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Corona maatregelen

Op deze pagina vind je de laatste status van de maatregelen en de impact ervan op je training of opleiding. Lees hieronder de update n.a.v. de persconferentie van vrijdag 14 januari 2022.

English version below


Trainingen en vakopleidingen volg je t/m 25 januari online

Tijdens de persconferentie van 14 januari kwam voor onze trainingslocaties helaas nog niet het verlossende woord. Het zijn namelijk allen doorstroomlocaties met horecagelenheid. Hiervoor blijft de lockdown nog van kracht. We vinden dit uiteraard ontzettend jammer en hadden op meer gehoopt. Dit betekent dat lessen t/m 25 januari online zijn in de virtual classroom. Dit geldt voor trainingen, vakopleidingen en masterclasses.

Kies je bij je inschrijving voor de 'Virtual Class', omdat je je training of opleiding sowieso graag online wilt volgen? Dan verandert er voor jou uiteraard niks. Al je lessen vinden gewoon volgens het rooster online plaats, ook na 25 januari.

We zorgen voor inspirerende online lessen

Vind je het geen probleem, omdat je training op deze manier in ieder geval door kan gaan? Of vind je het idee van online lessen toch nog even wennen? In deze video vertelt directeur Ronald de Vries je graag hoe we zorgen voor online lessen die persoonlijk, inspirerend, uitdagend en leerzaam zijn.

We garanderen online dezelfde kwaliteit en resultaten

Je bent bij ons door de ruim 40 jaar ervaring altijd verzekerd van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Sterker nog, we garanderen via de virtual classroom dezelfde kwaliteit en resultaten als via fysieke lessen op locatie. Aan die belofte mag je ons te allen tijde houden. Na bijna twee jaar corona is de virtual class een blijvend passend alternatief. Afgelopen jaar beoordeelden je voorgangers, zowel de fysieke als online uitvoeringen met een 8,3.

Wél fysieke lessen in Zaltbommel en in het hoger onderwijs

De trainingslocatie 'Schouten & Nelissen' in Zaltbommel is de uitzondering op de regel. Dit is een eigen locatie en de richtlijn vanuit de NRTO, onze branchevereniging, is dat fysieke lessen daar wél zijn toegestaan. Heb je je ingeschreven voor een training, vakopleiding of masterclass in Zaltbommel? Dan worden je lessen niet omgezet naar online, maar gaan dus fysiek door op locatie.

Fysieke lessen zijn ook weer toegestaan in het hoger onderwijs. Deze versoepeling gaat per 15 januari in. Dit betekent dat colleges voor de hbo-modulesmastermodules en masters op de locatie in het lesrooster plaatsvinden. Goed nieuws dus.

Wel gelden er een aantal voorwaarden voor fysiek verantwoorde lessen op de locatie:

  • Je neemt je geldige QR code en identiteitsbewijs mee. Deze worden bij binnenkomst gecheckt;
  • Je draagt een mondkapje bij het verplaatsen buiten de les- of collegezaal;
  • Je houdt 1,5 meter afstand tot anderen. De zaal- en lunchopstelling zijn aangepast, zodat je te allen tijde voldoende afstand kunt bewaren.
  • Je volgt de overige basisregels en de quarantaine-richtlijnen. Zo blijf je thuis bij klachten;
  • Je volgt, waar aanwezig, de looproutes in het gebouw, zodat contact beperkt blijft.

Op onze beurt zullen we ervoor zorgen dat er te allen tijde voldoende wordt geventileerd.

Wat gebeurt er na 25 januari?

Kies je voor een training, vakopleiding of masterclass op een andere locatie dan Zaltbommel en met een startdatum na 25 januari? Of heeft deze ook lesdagen na 25 januari? We hebben de belofte van de minister-president gehoord dat (doorstroom)locaties met horeca als eerste worden heropend, wanneer de cijfers het toelaten. Dat zou betekenen dat iedereen weer fysiek les kan krijgen. Je vindt hier de update, zodra er meer bekend is.

Heb je nog vragen?

We kunnen ons voorstellen dat je na al deze informatie nog met vragen zit. Bel gerust één van onze collega’s van de klantenservice op (0418) 688 666 (op werkdagen van 8:00 tot 17:30) of stuur je e-mail naar klantenservice@sn.nl.

English version

Training and professional courses will be online until January 25

Unfortunately, during the press conference on January 14, the Dutch Government did not announce any lifted COVID-19 restrictions for our training locations. Our training locations are food and beverage venues, which remain closed for now. Of course, we find this very unfortunate and had hoped for more. This means that until January 25, classes for training and professional courses and masterclasses will be online in the virtual classroom.

Did you choose for the 'Virtual Class' when you enrolled, because you want to follow your training course online anyway? Then, of course, nothing changes for you. All your classes will take place online according to the schedule, also after January 25.

We make sure online classes are inspiring

Are you relieved, because your training course can continue in this way? Or are you still a bit hesitant about taking your classes online? In this video (unfortunately only available in Dutch), director Ronald de Vries tells you how we make sure our online classes are personal, inspiring, challenging and informative.

We guarantee the same quality and results online

With over 40 years of experience, we can assure you high-quality education. In fact, we guarantee the same quality and results with virtual training as with in-person training. And you can hold us to that promise. After almost two years of COVID-19, the virtual classroom is here to stay as a suitable alternative. Last year, both the in-person and online courses were rated with an average score of 8.3.

In-person learning in Zaltbommel and in higher education

According to the NRTO, our branch association, the 'Schouten & Nelissen' training venue in Zaltbommel may reopen. This venue is an exception to the to the current COVID-19 restrictions. Have you registered for a training course, professional training or master class in Zaltbommel? Then your classes will not be converted to online, but continue in-person.

In addition, higher education can reopen for in-person learning. The restrictions will be lifted starting January 15, which means that lectures for the hbo-modulesmaster modules and masters will take place as scheduled.

However, there are a number of conditions for attending in-person classes:

  • Bring your valid QR code and identification. These will be checked upon entry;
  • Wear a face mask when moving outside the classroom or lecture hall;
  • Keep 1.5 metres distance from others. The hall and lunch layout are adjusted so that you can keep a sufficient distance at all times.
  • Follow the other basic rules and the quarantine guidelines. Stay at home if you have symptoms;
  • Where available, follow the directions in the building, so that contact is limited.

We will ensure that there is sufficient ventilation at all times.

What happens after January 25?

Are you opting for a training, professional course or master class at a location other than Zaltbommel and with a starting date after 25 January? Or does it also have class days after January 25? We have heard the prime minister's promise that food and beverage locations will be the first to reopen, if the number of infections allows it. That would mean that all classes can take place in-person again. We sincerely hope this will be the case. You can find the update here, as soon as more is known.

Do you have any questions?

We can imagine that you may have some questions after all this information. Please feel free to call one of our colleagues on +31 (0) 418 688 666 (on working days from 8 a.m. to 5.30 p.m.) or send them an e-mail via klantenservice@sn.nl.