Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

English version below 

Voor ons staan jouw veiligheid en gezondheid en die van onze trainers, docenten en medewerkers altijd voorop. Samen met onze locaties hebben we hard gewerkt om het volgen van een klassikale training of opleiding op een gezonde en verantwoorde wijze mogelijk te maken. We volgen hierbij de richtlijnen van de Rijksoverheid en ons NRTO brancheprotocol.

Basisregels voor iedereen

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg
 • Schud geen handen
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen

Blijf thuis

 • Bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid.
 • Wanneer een huisgenoot last heeft van bovengenoemde verschijnselen.

Je kunt in dit geval niet deelnemen aan een klassikale training of opleiding. Neem contact op met onze klantenservice. We boeken je kosteloos om naar een andere uitvoering. Virtueel of op een later moment klassikaal.

Op de locatie

Onze locaties hebben maatregelen getroffen om anderhalve meter afstand te borgen. In de algemene ruimtes en in de trainingsruimte. In het algemeen geldt:

 • Looproutes zijn aangepast
 • Alle ruimtes (toiletten, zalen, coffee lounges etc.) en contactpunten (deurklinken, trapleuningen etc.) worden extra schoongemaakt
 • Desinfectiemiddelen zijn aanwezig
 • De zaalopstelling borgt anderhalve meter afstand
 • Lunch wordt in de zaal geserveerd. Met het assortiment wordt rekening gehouden, zodat dit veilig genuttigd kan worden. Koffie, thee, water, fris en snacks worden op een veilige manier aangeboden
 • We blijven zoveel mogelijk in de trainingsruimte en niet op andere plekken in het gebouw. Op sommige locaties is het wel mogelijk om naar buiten te gaan
 • Iedere locatie communiceert de geldende afspraken in het pand duidelijk voor bezoekers

Tijdens de training of opleiding

 • We starten de training/opleiding met het bespreken van ons coronaprotocol
 • De trainer/docent zal bij de start nog een keer checken of er deelnemers zijn met klachten. Als dit het geval is, vragen we hen de training of opleiding te verlaten. Wij zorgen dat de deelnemer kosteloos wordt omgeboekt
 • De trainer/docent gebruikt werkvormen waarbij deelnemers, trainer/docent en eventueel acteur op anderhalve meter afstand van elkaar blijven
 • We delen benodigdheden tijdens de training/opleiding (stoelen, tafels, pennen, etc.) niet met elkaar

Onze trainers/docenten zijn op de hoogte van de richtlijnen en zullen er ook voor zorgdragen dat deze in de klassen in acht worden genomen.

English version

In person training at a distance of 1.5 meters

Your safety and health and that of our trainers and staff are top priority. We collaborate with our training venues to ensure we can provide a safe training on location. Following the proper rules and regulations set by the Government and our industry.

Ground rules

 • Wash your hands regularly
 • Cough and sneeze into the crook of your elbow
 • When blowing your nose, use paper tissues and dispose of them directly afterwards
 • Do not shake hands
 • Keep 1.5 meters distance from each other

When to stay at home

 • If you have any symptoms such as a cold, a runny nose, sore throat, respiratory complaints such as coughing, a fever, shortness of breath or slight temperature (38 degrees Celsius or up)
 • If one of the people you are sharing a household with has any of the above symptoms.

In any of these cases, you cannot attend the training on location. Please contact our customer support department and we will change your booking to a later session without any costs. This can be a virtual training or a training on location at a later date.

At the venue

All our venues have taken measures to ensure the 1,5 meter regulation will be secured. Generally this means:

 • Walkways are adjusted
 • All used spaces such as the training room, toilets, coffee corners, doorknobs and railings will be cleaned regularly and more often
 • Sanitizers are at your disposal
 • The room layout has been set, taking the 1,5 meter rule into account. The layout cannot be changed
 • Lunch is served in the training room and offered to you in a safe way. This also applies to coffee, tea, water, soda and snacks
 • We will stay in the training room for most part of the day. At some locations you will have the ability to go outside, this may vary
 • Every venue will communicate the rules that apply in the building in a clear manner to their visitors

During the training

The trainer will outline our COVID-19 policy at the start of the training.

This kickoff will start with a safety check: participants will be asked to verify they do not have cold-like symptoms related to COVID-19. Anybody with said symptoms will be asked to leave the training and will be booked into another session of this training without any costs.

All assignments in the training are set up as such so they can be executed while maintaining 1.5 meters distance from each other.

Training tools such as pens/ papers/ chairs/ tables will be allocated to each person and will not be shared.