Erkenningen en lidmaatschappen

Schouten & Nelissen is aangesloten bij de belangrijkste brancheorganisaties en heeft diverse erkenningen en accreditaties:

Lidmaatschappen


NRTO is dé overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. NRTO is een vanzelfsprekende gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media. Schouten & Nelissen conformeert zich aan de gedragscode van NRTO en is in het bezit van het NRTO keurmerk voor kwaliteit en professionaliteit.


CRR Global is een ICF gecertificeerde Coach Training School en de ontwikkelaar van het internationaal befaamde ORSC™-model. Dankzij onze samenwerking met CRR kunnen wij het ORSC Programma exclusief aanbieden in Nederland en Duitsland.


CTI® is de oudste en grootste trainingsorganisatie voor coaches in de wereld. CTI heeft wereldwijd meer dan 35.000 coaches opgeleid en werknemers getraind in meer dan de helft van de Fortune 100-bedrijven. In samenwerking met CTI, biedt Schouten & Nelissen de opleiding voor Co-Active Coaching, een Accredited Coach Training Program (ACTP) van ICF.


In het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs Register voor Instellingen (CRKBO) staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Erkenningen & accreditaties


CEDEO biedt inzicht in het aanbod van HR-dienstverlening door het maken van preselecties waar inkopers om vragen. CEDEO meet bovendien de klanttevredenheid van aangesloten leden en geeft daarbij een keurmerk af.


De Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) is opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid als onafhankelijke accreditatieorganisatie. De NVAO werkt zowel binationaal als internationaal. Op basis van de oordelen van de NVAO worden opleidingen in het hoger onderwijs erkend en krijgen studenten een waardig diploma. De masteropleidingen van Schouten University of Applied Sciences zijn erkend door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)


De International Coach Federation (ICF) is de grootste beroepsorganisatie van coaches ter wereld. Het ICF-predicaat is wereldwijd normstellend in coaching. ‏Daardoor weet je als cliënt dat je in de meest bekwame handen bent en weet je als coach dat jouw kwaliteit en professionaliteit eruit springen.


NOBCO is er voor iedereen die op zoek is naar een professionele coach en voor coaches die willen werken aan verdere professionalisering van het coachvak. NOBCO staat voor het opbouwen en delen van goede (wetenschappelijke) kennis over coaching. Een continu proces van kwaliteitsverbetering in coaching is wat NOBCO haar coaches, afnemers van coaching en opleiders biedt. Twee van onze coachopleidingen zijn geaccrediteerd bij NOBCO.


CPION staat voor Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland. CPION is een onafhankelijke organisatie, die post-initiële en permanente educatie-opleidingen toetst, diplomeert of certificeert en registreert. CPION doet dit in opdracht van vijf stichtingen, die zijn belast met het toezicht op de kwaliteit van deze opleidingen. In het verlengde van dit mandaat beheert CPION de diverse registers waarin deze opleidingen na een positief afgesloten toetsing worden opgenomen. Deze opleidingen mogen zich dan ‘Registeropleiding’ noemen. Daarnaast bewaakt CPION de kwaliteit en actualiteit van de registers door middel van een jaarlijkse evaluatie. Onze Leergang Professioneel Trainer is door CPION gecertificeerd op Post-hbo niveau.


De Stichting Nederlandse Orde van Beroepstrainers (NOBTRA) heeft als doel beroepstrainers te toetsen, te erkennen, te ontwikkelen en te verbinden. De NOBTRA bevordert en bewaakt de kwaliteit van het trainersvak in Nederland. Onze Leergang Professioneel Trainer is door NOBTRA erkend.


Noloc is de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches en verbindt vakgenoten in hun professionele ontwikkeling. De vereniging telt circa 3.000 leden. Zij draagt bij aan toekomstgerichte beleidsvorming daar waar mensen, werk en organisaties centraal staan. Zij werkt daarbij nauw samen met onder andere de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Noloc-erkende loopbaanprofessionals en jobcoaches voeren een kwaliteitskeurmerk, zijn opgenomen in een beroepsregister, en dragen daarmee bij aan een hoogstaand niveau van loopbaandienstverlening.


Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is de autoriteit op het gebied van mediation in Nederland. Schouten University of Applied Sciences biedt een door de MfN gecertificeerde basisopleiding Mediation.


Green Key is een bekend internationaal keurmerk voor duurzame bedrijven in de markt van vergader- en congreslocatie. Hiermee gaan we in ons Zalencentrum net een stap verder dan de normale wet- en regelgeving vereist. We ondernemen op duurzame en bewuste manier, zonder dat onze gasten aan comfort hoeven in te leveren.


Schouten & Nelissen is ISO 9001 gecertificeerd. Hiermee tonen wij aan dat ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de gestelde normen van ISO 9001. Kortweg betekent dit dat wij zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en dit ook bewijzen.


Schouten & Nelissen is ISO 27001 gecertificeerd. Hiermee tonen we aan dat we zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en voldoen aan de privacy wetgeving. Het betekent dat we een managementsysteem voor informatiebeveiliging hebben en medewerkers volgens gedragsregels en vaste processen werken met persoonsgegevens.