Erkenningen en lidmaatschappen

Schouten & Nelissen is aangesloten bij de belangrijkste brancheorganisaties en heeft diverse erkenningen en accreditaties:

Lidmaatschappen


NRTO
is dé overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. NRTO is een vanzelfsprekende gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media. Schouten & Nelissen conformeert zich aan de gedragscode van NRTO en is in het bezit van het NRTO keurmerk voor kwaliteit en professionaliteit.
www.nrto.nl


CRR Global is een ICF gecertificeerde Coach Training School en de ontwikkelaar van het internationaal befaamde ORSC™-model. Dankzij onze samenwerking met CRR kunnen wij het ORSC Programma exclusief aanbieden in Nederland en Duitsland.
www.crrglobal.com


CTI® is de oudste en grootste trainingsorganisatie voor coaches in de wereld. CTI heeft wereldwijd meer dan 35.000 coaches opgeleid en werknemers getraind in meer dan de helft van de Fortune 100-bedrijven. In samenwerking met CTI, biedt Schouten & Nelissen de opleiding voor Co-Active Coaching, een Accredited Coach Training Program (ACTP) van ICF.
www.coactive.com


In het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs Register voor Instellingen (CRKBO) staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.
www.crkbo.nl

Erkenningen & accreditaties


CEDEO
biedt inzicht in het aanbod van HR-dienstverlening door het maken
van preselecties waar inkopers om vragen. CEDEO meet bovendien de 
klanttevredenheid van aangesloten leden en geeft daarbij een keurmerk af. 
www.cedeo.nl


Diverse van onze masters en mastermodules zijn erkend door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Dit is bij de betreffende masters in de omschrijving aangegeven. 
www.nvao.net


De International Coach Federation (ICF) is de grootste beroepsorganisatie van coaches ter wereld. Het ICF-predicaat is wereldwijd normstellend in coaching. ‏Daardoor weet je als cliënt dat je in de meest bekwame handen bent en weet je als coach dat jouw kwaliteit en professionaliteit eruit springen.
www.coachfederation.org


Green Key is een bekend internationaal keurmerk voor duurzame bedrijven in de markt van vergader- en congreslocatie. Hiermee gaan we in ons Zalencentrum net een stap verder dan de normale wet- en regelgeving vereist. We ondernemen op duurzame en bewuste manier, zonder dat onze gasten aan comfort hoeven in te leveren. 
www.greenkey.nl 


Schouten & Nelissen is ISO 9001 gecertificeerd. Hiermee tonen wij aan dat ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de gestelde normen van ISO 9001. Kortweg betekent dit dat wij zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en dit ook bewijzen.


Schouten & Nelissen is ISO 27001 gecertificeerd. Hiermee tonen we aan dat we zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en voldoen aan de privacy wetgeving. Het betekent dat we een managementsysteem voor informatiebeveiliging hebben en medewerkers volgens gedragsregels en vaste processen werken met persoonsgegevens. 

PE-uren
Diverse vakverenigingen hebben Schouten & Nelissen aangewezen als erkend trainingsinstituut. Zo kennen onder meer de MfN, NOBCO en het schoolleidersregister permanente educatiepunten toe aan een groot aantal van onze trainingen en opleidingen.