Visie op leren en ontwikkelen

 • Onze aanpak is gericht op de mens. Zo maken we teams en organisaties sterker.
 • Talenten en ambities van mensen staan centraal. We focussen op het potentieel.
 • Door mensen in beweging te brengen stimuleren we veranderkracht en innovatievermogen.

Wij helpen mensen het beste uit zichzelf te halen. Zo zorgen we voor duurzame ontwikkeling van teams en organisaties. Onze visie op het ontwikkelen van mensen in organisaties is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten uit de psychologie, leertheorie en gedragstherapie.

De 6 pijlers voor duurzaam ontwikkelen

Snel schakelen, inspelen op veranderingen en veerkracht staan hoog op de agenda in veel organisaties. Hiervoor is ‘learning agility’ nodig, het vermogen om van ervaringen te leren en deze inzichten toe te passen voor nieuwe vraagstukken. Om dit te bereiken, gaan we uit van 6 pijlers. Deze vormen het vertrekpunt voor persoonlijke ontwikkeling en daarmee de ontwikkeling van teams en organisaties.

1. Uitgaan van autonomie van de lerende

Ontwikkelen is niet mogelijk als de motivatie ontbreekt. Daarom is het belangrijk dat de lerende zelf verantwoordelijkheid krijgt en neemt. Als mensen zelf de regie kunnen pakken over hun werk en ontwikkeling, dan versterkt dat hun vitaliteit in het werk. Medewerkers gaan energiek en met plezier aan het werk en zetten hun kwaliteiten beter in. Dit draagt bij aan het succes van teams en organisaties.

2. Potentieel en persoonlijke ambitie centraal

Werkelijk leren en ontwikkelen met duurzaam resultaat vraagt om een aanpak die aansluit bij het potentieel van mensen. We richten ons op het vrij maken van iemands kracht en talenten. En verbinden deze met de ambities van het team en de organisatie. Hierdoor ontstaat een andere mindset en meer durf. Zo komen mensen tot creatievere oplossingen en worden talenten beter benut.

3. Bewust omgaan met belemmeringen

Iedereen heeft een bepaalde historie en neemt deze mee in het leren. Wanneer de druk toeneemt, kunnen mensen terugvallen in
belemmerende denkpatronen. Wij helpen mensen die patronen te herkennen, zich bewust te zijn van hun blokkerende overtuigingen of gedachten en hier anders mee om te gaan. We leren medewerkers om ruimte te maken voor reflectie, zodat zij bewust kunnen kiezen voor effectief gedrag.

4. Leren door te reflecteren en te doen

Leren wordt leuker als je dit kunt verbinden met het verwezenlijken van je waarden. Wij weten tegelijkertijd dat leren moeilijk kan zijn en groeipijn oplevert. Door deelnemers te confronteren en feedback te geven, dagen we ze uit tot diepgaande reflectie. We zorgen voor een veilige omgeving, waarin je je kwetsbaar kunt opstellen en kunt experimenteren met nieuw gedrag. De leerstijlen en -voorkeuren.

5. Leren in de (werk)context

De leervraag van een individu of team zal direct of indirect afgeleid zijn van de organisatiedoelstellingen. De werkplek is dan ook dé plek om te leren en oefenen. Wij zorgen dat we de context kennen en bieden hulpbronnen, zoals het creëren van een goed leerklimaat. We helpen om gedrag en routines te bevorderen waarin het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid vanzelfsprekend wordt.

6. Evidence based

Wij meten het rendement en werken met wat wetenschappelijk bewezen en effectief is. Vanuit onze expertise op het gebied van leren en ontwikkelen in organisaties hebben we een nieuwsgierige en onderzoekende houding. Als strategisch HRD-partner brengen wij eerst de context van de ontwikkelvraag in kaart in relatie tot de organisatiedoelstellingen. Daarna kiezen of ontwikkelen wij in samenspraak met jouw organisatie de meest geëigende en effectieve interventie.

Een rijk palet aan leervormen

In onze ontwikkeltrajecten combineren we verschillende leervormen en werken we op basis van blended learning. Uit (eigen) wetenschappelijk onderzoek weten we dat met een combinatie van leervormen de beste resultaten worden geboekt. Iedereen heeft tenslotte persoonlijke leervoorkeuren. Door daarop aan te sluiten bereiken snel en effectief de beoogde leerdoelen.

We maken gebruik van onderstaande leervormen.

Klassikaal en ontmoeten

 • Face-to-face
 • Trainingsacteurs
 • Intervisie
 • Simulatie

Coaching

 •  Face-to-face
 • E-coaching
 • Buddysysteem
 • Peer groups
 • Skype calls
 • Coaching on the job
 • Mentoring

Online leren

 • E-learning
 • Online content bibliotheek
 • Video’s
 • Webinars

Nieuwe media

 • Virtual Reality
 • Gamification
 • Serious Gaming

Boeken en spellen

 • Boeken
 • Spellen
 • Kaarten
 • Waaiers

Scans & Tests

 • Persoonlijkheid scan
 • Competentie test
 • Talenten scan
 • 360 graden feedback

Wij stimuleren medewerkers regie te pakken over hun eigen ontwikkeling. En we helpen organisaties om ontwikkelruimte te bieden en een positief leer- en ontwikkelklimaat te creëren.

Marieke Schouten, directeur Sales bij Schouten & Nelissen

Meer weten?