Basiscompetenties van mensen

De basiscompetenties zijn de competenties die al lang gebruikt wordt in de psychologie in de driedeling:

  • DENKEN (symbool het hoofd, kleur is het koele heldere blauw van het denken)
  • VOELEN (symbool het hart, kleur is het warme rood van gevoel en emotie)
  • DOEN (symbool de handen, kleur is het activerende stimulerende geel van het doen).

Competentiemodel basis

Je zou kunnen zeggen dat alle kwaliteiten, vaardigheden en competenties van mensen een combinatie zijn van deze vermogens van denken, voelen en doen. Hieraan hebben we het Zijn toegevoegd.

ZIJN

Zonder “zijn” is er geen denken, voelen en doen. De kwaliteit van het denken, voelen en doen is afhankelijk van de Zijns-toestand. Als je goed uitgerust bent, en dus helder bewust, is je denken helderder, je voelen zuiverder en je doen energieker, dan wanneer je bijvoorbeeld erg vermoeid bent. Werken aan je zijnstoestand is werken aan al je competenties.

Van de basiscompetenties afgeleide competenties

Logica in de linkerhersenhelft (linkerkant van de denk-as). De kleur is het rustgevende groen van de exacte, onaantastbare en objectieve wereld van de cijfers, getallen, instrumenten, apparaten.

Verbeeldingskracht in de rechterhersenhelft (rechts van de denk-as). Het paars / violet staat voor het mystieke, mysterieuze, geheimzinnige, ongrijpbare gebied van de verbeelding en creativiteit.

Figuur: Basismodel van Schouten & Nelissen (SNCM ©)

Interactie ontstaat door het combineren van voelen en doen: Hier ben je samen met anderen actief en stem je met je gevoel af op de anderen. De bijbehorende kleur is oranje de combinatie van het geel van actie en het rood van voelen.

Meer lezen?