Competentiemodel organisatie en managementaspecten

Je kunt met het competentiemodel van Schouten & Nelissen ook het verband leggen tussen competenties en verschillende organisatie- en managementaspecten. Deze kunnen steeds op 2 manieren gebruikt worden:

  1. Vanuit de medewerker: bijvoorbeeld om te bepalen welke managementrollen, afdelingen, organisatierollen bij hem passen
  2. Vanuit de organisatie: om te bepalen welke medewerker waar past, en om te bepalen wat de afdeling of organisatie nodig heeft (bijvoorbeeld wat voor soort manager).

Organisatiedoelen in het SNCM ©

We tonen hieronder enkele figuren: Organisatiedoelen, organisatieculturen, managementrollen Adizes, managementrollen Quinn, managementniveaus, afdelingen, organisatierollen.

 

 

Figuur: Organisatiedoelen in het SNCM ©

 

Figuur: Organisatieculturen in het SNCM ©

Figuur: Managementrollen Adizes in het SNCM ©

Figuur: Managementrollen Quinn in het SNCM ©

Figuur: Managementniveaus in het SNCM ©

Figuur: Afdelingen in het SNCM ©

Figuur: Organisatierollen in het SNCM ©

Meer lezen?