Subsidies en vergoedingen

De kosten voor training of opleiding hoef je in veel gevallen niet volledig zelf te betalen. Zo zijn scholingskosten vaak aftrekbaar van de belasting en soms kom je zelfs in aanmerking voor vergoeding. We hebben de belangrijkste mogelijkheden voor je op een rijtje gezet:

Belastingdienst: scholingskosten zijn aftrekbaar

In veel gevallen zijn kosten voor scholing aftrekbaar van de belasting. Voor zowel werkgever als voor particulieren kan dit een flinke korting op een training opleveren. Veel van de trainingen en opleidingen van Schouten & Nelissen komen hiervoor in aanmerking. 

  • Voorwaarden aftrek studiekosten werkgever: Voor de werkgever geldt dat de studie of opleiding van de werknemer gericht moet zijn op zijn of haar huidige of toekomstige baan. De vergoeding die een werknemer hiervoor ontvangt vanuit het bedrijf valt niet onder het loon, daarom zijn deze uitgaven voor het bedrijf aftrekbaar. Een andere voorwaarde voor het krijgen van aftrek is dat de vergoeding toegezegd moet zijn in het jaar waarin de kosten worden gemaakt.
  • Voorwaarden aftrek studiekosten particulieren: De studie of opleiding moet gericht zijn op je huidige of toekomstige beroep, jij (of je fiscaal partner) betaalt de studiekosten (en bijv. boeken) en er is sprake van een leertraject.

De exacte regels hiervoor kunnen elk jaar veranderen en tref je op de website van de Belastingdienst. Vaak kan je afdeling HR je hierover verder voorlichten.

ESF (Europees Sociaal Fonds)

Om de flexibiliteit van de Europese beroepsbevolking te stimuleren, steunt het ESF projecten in de EU-lidstaten die:

  • werknemers opleiden om werkloosheid te voorkomen en erop te anticiperen;
  • steun bieden aan carrière- en persoonlijke begeleiding die personen aanmoedigt om hun carrière actief te sturen;
  • steun bieden aan programma's voor outplacement en werknemersmobiliteit die werknemers aanmoedigen om zich te verplaatsen door de regio's, of zelfs door de hele Europese Unie, naar plaatsen waar vraag is naar hun vaardigheden;
  • zorgen voor verbetering van de toegang tot opleiding, met name voor lagergeschoolde en oudere werknemers;
  • bijdragen tot het identificeren van beroepen en vaardigheden waar in de toekomst behoefte aan zal zijn.

Een training of opleiding die hieraan voldoet, kan tot 40% vergoed worden door het ESF. Mits het opleidingsinstituut ook aan de eisen van de ESF voldoet. Schouten & Nelissen voldoet aan al deze eisen. Wanneer je denkt dat je training of opleiding in aanmerking komt voor ESF-subsidie, kun je dit zelf aanvragen bij je branchevereniging.

IRO (Individuele Reïntegratie Overeenkomst)

Wanneer je werkloos bent en zelf wilt reïntegreren via een reïntegratiebedrijf, kun je scholing vergoed krijgen. Jouw reïntegratiebedrijf (en het UWV) bepaalt samen met RBO Groningen of je scholing bijdraagt aan versnelde reïntegratie. Wanneer dat het geval is, kunnen ze tot € 5.000,- inclusief BTW vergoeden. Van dit geld wordt ook jouw reïntegratiebedrijf betaald, dus niet het volledige bedrag kan aan scholing worden besteed. Veel van onze trainingen dragen bij aan versnelde reïntegratie, bijvoorbeeld Persoonlijke stressbestendigheid of Doeltreffend zelfmanagement.

Provinciale regeling

Om vestiging van nieuwe organisaties in de regio te stimuleren, zijn er diverse provinciale subsidiemogelijkheden in het leven geroepen. Subsidiering van scholing hoort hier ook bij. Kijk op de website van je provincie voor meer informatie over dit onderwerp.

BTW-vrijstelling

Schouten & Nelissen biedt iedereen de mogelijkheid om een factuur zonder BTW aan te vragen. Dit voor mensen die BTW niet bij de overheid kunnen terugvorderen. Kijk snel of je voor een BTW-vrijstelling in aanmerking komt.