Teambuilding

  • Krijg inzicht in de talenten en ambities binnen je team
  • Vertaal individuele ambities en talenten naar teamdoelen
  • Maak het verschil met een heldere visie voor de toekomst

We helpen medewerkers om effectief samen te werken en maken leidinggevenden bewust van de rol die zij spelen op de effectiviteit van teams. We zorgen voor heldere afspraken om de samenwerking te verbeteren. En houden de werkwijze en routines die zijn ontstaan tegen het licht. 

Bouw een sterk team

Vergroot het vertrouwen en de saamhorigheid en teams. Zorg voor een goede sfeer en een optimale onderlinge verhouding. We verzorgen drie verschillende teambuilding programma's.

Teambuilding | Kort & Krachting - 1 dag

Verbeter de samenwerking van je team. Vanuit kennis van elkaars unieke talenten schep je onderling vertrouwen en verbinding. Teamleden leren wat ieders kracht is en wat ze aan elkaar hebben. Vervolgens formuleer je heldere en concrete afspraken die de samenwerking versterken.

Advies aanvragen

Teambuilding | impactvol - 2 dagen

Bouw aan de performance van je team en maak een goede nieuwe start. Je wilt helder krijgen: Wie zijn we? Waar staan we voor? Hoe werken we effectief samen en helpen we elkaar? Zo vormen je mensen een echte eenheid. En kan je team daadkrachtig toewerken naar dat stipje op de horizon.

Advies aanvragen

Teambuilding | intensief - 3 dagen

Je team moet innoveren en meebewegen met veranderingen. Samen met je mensen onderzoek je welke impact dit heeft. Neem tijd om te bouwen aan een (nieuwe) gemeenschappelijke ambitie en leer je team vertrouwde doelen loslaten en daar aan wennen. Ga samen de toekomst vormgeven.

Advies aanvragen

Teambuilding

Iedereen is bekend met het begrip teambuilding, het vormen van een team om te zorgen voor een goede samenwerking in de toekomst. Vaak wordt hier veel in geïnvesteerd op het moment dat het team zich begint te vormen. Bijvoorbeeld in het begin van een project of reorganisatie. Wat we vaak zien is dat na verloop van tijd het team minder goed gaat communiceren, teamleden niet constructieve feedback geven en dat er van samenwerking weinig sprake meer is. De teambuilding lijkt te zijn uitgewerkt. 

Het is belangrijk de teambuilding-activiteiten regelmatig te herhalen, wil je de samenwerking verbeteren. In onze teambuildingprogramma's maken we de menselijke kant van collega's inzichtelijk. Daardoor groeit de sympathie voor elkaar en worden persoonlijke eigenschappen en talenten meer gewaardeerd. Dit vergoot de werksfeer en de samenwerking in teams.

Door onze teambuilding programma's vergroten we het werkplezier van medewerkers. Zij gaan met meer plezier naar hun werk en presteren daardoor beter. Er ontstaat meer creativiteit en het vergroot de productiviteit. Ook helpt het conflicten tussen collega's te voorkomen.

Neem contact met ons op