Teamcoaching


  • Haal het maximale rendement uit je team
  • Zorg dat individuele teamleden zich kunnen ontwikkelen
  • Laat je team optimaal samenwerken

Via teamcoaching ontsluiten en verbinden het potentieel binnen teams. Zo versnellen we het ontwikkelproces in teams en zorgen we ervoor dat teams een waardevolle bijdrage leveren aan organisatiedoelstellingen.

Behaal klinkende resultaten met hechte teams


Wil jij het ontwikkelproces van jouw team versnellen? Wil je meer inzicht ambities en talenten binnen je team? Om daarmee de ambities die je met het team hebt waar te maken? Via teamcoaching behaal je snel resultaten met een hoog en duurzaam rendement. We werken vanuit een eigen unieke visie. En de werkcontext staat centraal. Onze coaches zij zorgvuldig geselecteerd.

Zorgvuldig geselecteerde coaches

We werken alleen met zorgvuldig geselecteerde, geaccrediteerde en gecertificeerde coaches. Dit zijn coaches die een assessment hebben doorlopen en aantoonbaar werken volgens onze visie en aanpak. Daardoor kunnen we een vaste kwaliteitsstandaard garanderen. Een coachadviseur zorgt via een intake voor een goede match tussen uw team en een coach. Met de grootste coach pool in Nederland kunnen we altijd een passende match bieden.

Kompasvisie

Al onze coaches werken volgens onze Kompasvisie. Die is gebaseerd op de principes van positieve psychologie. Daarbij staan de waarden, talenten en ambities van de teamleden, het team en de teamleider voorop. Door daarop aan te sluiten versnelt het ontwikkelproces aanzienlijk en is de gewenste verandering aantoonbaar duurzamer. Pas als het teamlid, het team en de teamleider de eigen kernwaarden koppelt aan de zakelijke ambitie, komen de kwaliteiten van het team en de afzonderlijke teamleden echt tot hun recht.

Werkcontext centraal

Bij teamcoaching hebben we nadrukkelijk aandacht voor de organisatiecontext en het krachtenveld waarbinnen het team functioneert, de taken en de te behalen resultaten. We kijken zowel naar het individu, de leidinggevende als het team in zijn geheel. Wij dagen teamleden en het team uit én ondersteunen bij het bereiken van de doelen. We zetten aan tot experimenteren met nieuw gedrag en doorbreken ineffectieve patronen. Daarmee halen we het beste uit het individu en het team én creëren we meer succes in de werkomgeving.

Werkwijze

  1. Doelstellend gesprek: Samen bespreken we uw doelstellingen en de rol die coaching daarin kan spelen. Ook krijgen we meer achtergrondinformatie over uw organisatie en de groep deelnemers. Zo kunnen we de teamcoaching 100% afstemmen op uw organisatiecontext. U ontvangt van ons een voorstel voor de opzet van het verdere traject.
  2. Matching: In overleg selecteren we uit onze pool van geaccrediteerde coaches diegenen die het beste bij uw vraag, die van uw bedrijf en de individuele leden van de groep passen. Wij zorgen dat de coaches goed ingewerkt zijn en passen bij uw specifieke organisatiecontext.
  3. Kick-off: Voor de groep begint het traject met een gezamenlijke kick-off. Hier gaan we in op het gezamenlijke doel en krijgen de deelnemers uitleg over de aanpak. Deze bijeenkomst werkt inspirerend en verbindt de groep met het beoogde resultaat. De kick-off heeft de vorm van een training of workshop.
  4. Persoonlijke Coaching: Na de kick-off volgen alle teamleden een persoonlijk coachtraject. Daarin werkt de coach vanuit de kompasvisie en met onze aanpak van integrated coaching. Dat betekent dat hij de deelnemer op de werkplek bereikt en aansluit bij de waarden, talenten en ambitie van de deelnemer. De deelnemer zal daardoor krachtiger keuzes maken en zich sneller ontwikkelen, met een meer duurzaam resultaat.
  5. Effectmeting: Een traject voor teamcoaching is nooit vrijblijvend, er is een duidelijk bedrijfsdoel en te behalen resultaat. Dat betekent dat hij de deelnemer op de werkplek bereikt en aansluit bij de waarden, talenten en ambitie van de deelnemer. Dit commitment aan resultaat typeert de professionele aanpak van individuele coaching bij Schouten & Nelissen.
  6. Evaluatie: Natuurlijk evalueren we het traject en onze dienstverlening ook. Ons commitment aan kwaliteit en resultaat typeert de professionele aanpak van persoonlijke coaching bij Schouten & Nelissen.

Neem contact met ons op