Teamtraining

 • Breng de kennis en competenties van je team naar een hoger niveau
 • Realiseer duurzame gedragsverandering van teamleden
 • Vergroot effectiviteit en efficientie in je team

In onze teamtrainingen reiken teams de juiste kennis aan. We maken teamleden bewust van hun gedrag en laten ze hierop grondig reflecteren. We trainen ander gedrag en laten zien en ervaren wat dit oplevert. Daarbij hebben we nadrukkelijk aandacht voor de context waarbinnen teams opereren. Zo vergroten we de effectiviteit en de impact van de training.

Hoogwaardige trainingen met impact

Uitdagend, confronterend en effectief

We beschikken over hoogwaardige trainingsprogramma’s met bewezen effectiviteit. Deze programma’s voeren we in tal van organisaties en binnen uiteenlopende branches met succes uit. Altijd afgestemd op specifieke leerwensen en -doelen binnen teams. Daarbij maken we gebruik van actuele praktijksituaties en praktijkvoorbeelden. Heb je hele specifieke leerwensen dan stellen we specifiek voor jouw collega’s een programma op maat samen. Helemaal afgestemd op de situatie waarin jouw team opereert.

6 pijlers voor duurzame ontwikkeling

Onze teamtrainingen krijgen vorm op basis van een op wetenschap gefundeerde visie op leren en ontwikkelen. Daarbij gaan we uit van 6 pijlers voor duurzame ontwikkeling.

 1. Uitgaan van autonomie van de lerende
 2. Potentieel en persoonlijke ambitie centraal
 3. Bewust omgaan met belemmeringen
 4. Leren door te reflecteren en te doen
 5. Leren in de (werk)context
 6. Evidence based

Doelstellingen en resultaatafspraken

Of het nu gaat om persoonlijke effectiviteit, communicatie, samenwerking, leidinggeven, projectmatig werken of projectmanagement, we hebben ruime ervaring met teamtrainingen en duurzame gedragsverandering op al deze gebieden. Telkens weer zijn de specifieke leerwensen en –doelen van teams en organisaties het vertrekpunt. In nauwe samenspraak formuleren we doelstellingen en maken we resultaatafspraken.

Pluspunten

Maak gebruik van onze kennis en expertise en zorg voor hoogwaardige kwaliteit. Onze trainingsprogramma's zijn:

 • Uniek – Het programma sluit naadloos aan bij de leer- en ontwikkelwensen van jouw collega’s
 • Effectief – Optimaal afgestemd op team- en organisatiedoelstellingen
 • Doordacht – Actuele praktijkcases vormen het uitgangspunt bij de samenstelling van het trainingsprogramma
 • Altijd - Jij bepaalt het moment waarop we het maatwerktraject starten. 
 • Overal - We organiseren het trainingsprogramma waar jij dat wil. Binnen of buiten je organisatie.

Kunnen we je helpen? Bel ons of vul het contactformulier in