Docenten

Vooraanstaande hoogleraren, universitair (hoofd) docenten en senior trainers van Schouten University of Applied Sciences (SUAS) verzorgen de opleidingen. Onze docenten relateren de theorie zoveel mogelijk aan jouw praktijk. Werken en leren vallen dus voor een belangrijk deel samen. Zo kun je actuele wetenschappelijke inzichten direct vertalen naar krachtig handelen in de praktijk.

Prof. Dr. P. Robert-Jan Simons

is wetenschappelijk coördinator en docent Master Human Development bij Schouten University of Applied Sciences. Hij was van 1972 tot 2013 verbonden aan verschillende universiteiten in Nederland (Amsterdam, Nijmegen, Tilburg, Utrecht), de laatste 25 jaar als hoogleraar. Steeds hield hij zich bezig met onderwijs en onderzoek op het gebied van leren en ontwikkeling in allerlei typen organisaties. Hij heeft zijn eigen adviesbureau “Visie op leren” en schreef verschillende boeken. Zijn belangrijkste thema’s zijn: feedback en reflectie, collectief leren, verschillende manieren van leren, werkplekleren, digitaal leren, visies op leren, leiding geven aan en gesprekken voeren over leren. www.visieopleren.nl.

Prof. Dr. Ir. Olaf Fisscher

Prof. Dr. Ir. Olaf A.M. Fisscher studeerde Industrial Engineering & Management in Twente. Hij promoveerde op onderzoek naar het management en de organisatie van R&D laboratoria aan de Rijksuniversiteit Groningen. Olaf Fisscher is emeritus hoogleraar Organisatiekunde en Bedrijfsethiek aan de Universiteit Twente. Zijn expertise betreft organisatiekunde, bedrijfsethiek, innovatiemanagement en kwaliteitsmanagement. Hij heeft tal van publicaties op zijn naam staan, waaronder Why quality management programs fail: a strategic and operations management perspective (2009) en Managing and organising collaborative improvement: a system integrator perspective (2007). Olaf Fisscher is inhouds-verantwoordelijk voor de Master Kwaliteitsmanagement (MKM), kerndocent van de module ‘Basis van kwaliteitsmanagement’ en docent binnen de module ‘Systematisch verbeteren en innoveren’. Deze modules kunnen losstaand of geïntegreerd in de master Kwaliteitsmanagement worden gevolgd.

Drs. Mieke Reidinga

Drs. Mieke Reidinga studeerde Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vandaag de dag is ze werkzaam als adviseur en teamcoach bij haar eigen onderneming Mieke Reidinga Organisatieontwikkeling & Professionalisering BV. Haar interesse ligt bij het adviseren, begeleiden, en coachen om de brug te slaan van strategie naar organisatie- en teamontwikkeling. Mieke Reidinga is inhoudsverantwoordelijke van en geeft les in de modules Professioneel Adviseren en Psychologie van verandermanagement. Deze modules kunnen losstaand of geïntegreerd in de master Human Development worden gevolgd.

Prof. Dr. Tijs Besieux

Prof. Dr. Tijs Besieux studeerde Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Leuven. Hij verdiepte zich in mediation (Harvard University) en bedrijfseconomie (Antwerp Management School). Hij promoveerde op leiderschap, engagement en prestatie in de financiële sector. Daarnaast is hij managing director bij Leuven Center for Collaborative Management (Universiteit Leuven) en fellow bij de Antwerp Management School. Zijn fascinatie betreft leiderschapseffectiviteit, onderhandelen en management consulting. Over deze thema’s publiceert Tijs in wetenschappelijke tijdschriften. In zijn laatste boek “Mama, waarom zijn wij rijk?” laten Tijs en professor Alain Laurent Verbeke een licht schijnen op leiderschap en conflictresolutie binnen vermogende families. Tijs Besieux is inhoudelijk verantwoordelijk van de module Organisatietheorie en strategisch HRM en geeft les in de module Conflictmanagement. Deze modules kunnen losstaand of geïntegreerd in de master Human Development worden gevolgd.

Dr. Mirjam Klein Wassink

Dr. Mirjam Klein Wassink studeerde Ontwikkelingspsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze promoveerde op onderzoek naar persoonlijkheidsontwikkeling tijdens de volwassenheid aan de Universiteit Utrecht. Hedendaags is ze eigenaar van Klein Wassink & De Bie. Kernbegrippen van haar expertise zijn executive coaching, loopbaancoaching, teamcoaching, training en HR-advies. Mirjam Klein Wassink geeft les in de module Psychologie van mensen in organisaties en de module Evidence informed coaching. Deze modules kunnen losstaand of geïntegreerd in de master Human Development worden gevolgd.

Drs. Arend Oosterhoorn

Drs. Arend Oosterhoorn studeerde Wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hedendaags is hij werkzaam adviseur kwaliteits- en verbetermanagement en Lean Six Sigma Master Black Belt vanuit zijn eigen onderneming Oosterhoorn Advies BV. Zijn expertise betreft lean management, six sigma, statistiek en organisatie ontwikkeling via kwaliteitsmanagementlijn. Hij heeft het boek 111 instrumenten voor kwaliteitsverbetering (2013) gepubliceerd. Arend Oosterhoorn geeft les in de module Organisatietheorie en strategisch HRM. Deze module kan losstaand of geïntegreerd in de master Human Development worden gevolgd. Daarnaast geeft hij les in en is hij inhoudsverantwoordelijke van de modules Inzicht in kwaliteit en risico’s en Systematisch verbeteren en innoveren. Deze modules kunnen losstaand of geïntegreerd in de master Kwaliteitsmanagement worden gevolgd.

Ir. Jos Groenendijk

Ir. Jos Groenendijk studeerde Vliegtuigbouwkunde aan de Technische Universiteit van Delft op digitale vliegtuigbesturing. Vandaag de dag is hij als toetscoördinator werkzaam bij Project A2 Maastricht en Noorderbrugtracé Maastricht en tevens als adviseur kwaliteitsmanager bij het project Stationsrenovatie Oostlijn en Zeesluis IJmuiden. Zijn interesse ligt bij verschillende vormen van management: van het proces tot aan kwaliteit en verandermanagement. Hij is mede auteur van het boek Kwaliteitsmanagement in de praktijk (2013) en examinator persoonscertificatie NNK / EOQ. Jos Groenendijk is zowel docent als inhoudsverantwoordelijke voor de module Inrichting van kwaliteitsmanagement. Deze module kan losstaand of geïntegreerd in de master Kwaliteitsmanagement worden gevolgd.

Drs. Cristel van de Ven

Drs. Cristel van de Ven studeerde Beleids- en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Vandaag de dag is ze werkzaam als partner bij Factor Vijf. Haar expertise betreft duurzame personele inzet en ontwikkeling, dialoog, diversiteit en inclusie, CAO vernieuwing en sociale innovatie. Ze publiceert regelmatig artikelen in wetenschappelijke en vakbladen, waaronder Teams vervlechten mens- en organisatieontwikkeling (2015), An i-deal career: on the relationship between i-deals and career development (2015) en Krachtige loopbaanstappen (2014). Cristel van de Ven geeft les in de module Organisatietheorie en strategisch HRM. Deze module kan losstaand of geïntegreerd in de master Human Development worden gevolgd.

Ir. Bob Alisic

Ir. Bob Alisic studeerde Electronica aan de Universiteit van Zagreb. Hij heeft ervaring opgebouwd bij Philips Electronics, KPMG Consulting en Atos Consulting. Dit vormt de basis voor zijn tegenwoordige activiteiten als consultant, trainer en onafhankelijke auditor vanuit zijn eigen bedrijf ActinQ. Hij treedt vaak op als key-note spreker op internationale en nationale congressen met thema’s als kwaliteitsverbetering, business excellence, innovatie, procesmanagement en verandermanagement. Als lid van ISO Technical Committee van ISO 9000 familie is hij direct betrokken bij de ontwikkelingen van deze normen. Bob Alisic geeft les in de modules Inzicht in Kwaliteit en risico’s en Basis van Kwaliteitsmanagement. Deze modules kunnen losstaand of geïntegreerd in de master Kwaliteitsmanagement worden gevolgd.

Dr. Katalien Bollen

Dr. Katalien Bollen werkt als Assistant Professor aan de afdeling Educational Research and Development van de Universiteit van Maastricht. Daarnaast is ze als onderzoekster verbonden aan de onderzoeksgroep ‘Arbeids- en Organisatiepsychologie en Professionele Ontwikkeling’ (KULeuven, België) en het Leuven Centre for Collaborative Management (LCM). Ze promoveerde op onderzoek naar mediation in hiërarchische arbeidsconflicten aan de Universiteit van Leuven, waarbij er specifieke aandacht werd geschonken aan de rol van macht, emoties en online tools in bemiddeling.

De onderzoeksthema’s waar zij onderzoek naar verricht zijn conflict management (mediation), leiderschap, informeel leren, innovatief werkgedrag, professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Ze publiceert met regelmaat in internationale en nationale tijdschriften, is zelf een gecertifieerd mediator, en verzorgt regelmatig seminars en workshops rond conflictmanagement, bemiddeling, professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

Katalien Bollen geeft les in de module Conflictmanagement. Deze module kan losstaand of geïntegreerd in de master Human Development worden gevolgd.

Prof. dr. Fred Korthagen

Prof. Dr. Fred Korthagen is emeritus hoogleraar Onderwijskunde van de Universiteit Utrecht en heeft als specialisaties opleiden, training en coaching. Vanuit zijn eigen bedrijf werkt hij als senior-onderzoeker, trainer, onderwijs-ontwikkelaar en adviseur. Zijn fascinatie betreft reflectie en zelfsturing als centrale aspecten van professionele ontwikkeling. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan, waaronder Leren van binnenuit (2011), Werken vanuit je kern (2011), Een leraar van klasse (2014) en Krachtgericht coachen (2015). Hij ontving diverse internationale prijzen voor zijn werk. Fred is ook opgeleid als Gestalt-therapeut en geschoold in diverse andere therapeutische benaderingen. Fred Korthagen geeft les in de module Evidence informed coaching. Deze module kan losstaand of geïntegreerd in de master Human Development worden gevolgd.

Nol Groot

Nol Groot heeft een lange ervaring als senior manager in grote en kleine dienstverlenende organisaties in Europa en het Midden-Oosten. Ook heeft hij bij de Nederlandse Spoorwegen verschillende directiefuncties vervuld en is lid geweest van de NS-Groepsraad. In een poging de ups en downs in zijn eigen managementloopbaan beter te begrijpen heeft hij een reflexief onderzoeksprogramma afgerond aan het Complexity en Management Centrum van de Universiteit van Hertfordshire in Engeland. Hier is hij in 2007 gepromoveerd. Zijn belangrijkste ervarings- en interessegebieden zijn leiderschap, strategie en complexiteit. Hij heeft de nodige publicaties over deze onderwerpen op zijn naam staan, waaronder Zelforganisatie en Leiderschap: Een uitdagende Paradox (2010). Na zijn managementloopbaan is hij in 2009 benoemd tot bijzonder hoogleraar Management en Complexiteit aan de Open Universiteit in Heerlen. Als inmiddels oud hoogleraar, is hij nog steeds actief in deze en andere onderzoeksgroepen. Nol Groot levert een bijdrage aan de leergang Leiderschap en complexiteit, de masterclass Leiderschap en complexiteit en aan de masterclass Excellentie in praktijk.

Prof. Dr. Ir. Johannes Halman

Prof. Dr. Ir. Johannes (Joop) Halman studeerde Bouwkunde aan de TU Delft en Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij promoveerde aan de TU Eindhoven op onderzoek naar de ontwikkeling van een risicodiagnosemethode RDM voor innovatieprojecten. Deze methode wordt wereldwijd toegepast o.a. bij innovatieprojecten van Unilever en Shaanxi in China.

Vandaag de dag is Halman werkzaam als hoogleraar innovatie en risicomanagement bij de Universiteit Twente en is hij de wetenschappelijk programmaleider van de master of science in Risicomanagement aan de UT. Halman publiceert met regelmaat in internationale wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van innovatiemanagement en risicomanagement. Bij S&N is Halman betrokken als docent bij het module Inzicht in kwaliteit en risico’s. Deze module kan losstaand of geïntegreerd in de master Kwaliteitsmanagement worden gevolgd.

Prof. Dr. Thijs Homan

Prof. Dr. Thijs H. Homan heeft Bedrijfskunde gestudeerd aan de Nyenrode University en aan de Interuniversitaire Interfaculteit Bedrijfskunde te Delft. Hij is gepromoveerd op het management van coöperatieve organisaties: hoe run je grote bedrijven als je feitelijk niet de baas bent? Op dit moment is Thijs Homan hoogleraar Change and Implementation bij de Open Universiteit Nederland en zelfstandig adviseur, trainer en opleider. Kernbegrippen zijn organisatieverandering, -ontwikkeling en –dynamica. Hij publiceerde tal van artikelen en boeken, waaronder Teamleren (2007), Organisatiedynamica (2010) en Het Etcetera-principe (2013). Thijs Homan geeft les in de leergang Verandermanagement en organisaties, in de leergang Leiderschap en complexiteit, de masterclass Leiderschap en complexiteit en de module Psychologie van verandermanagement. Deze laatste module kan losstaand of geïntegreerd in de master Human Development worden gevolgd.

Drs. Ton de Korte

Drs. Ton de Korte heeft onder meer Management consulting aan de Vrij Universiteit Amsterdam gestudeerd. Vandaag de dag is hij werkzaam als hoofd van de afdeling projecten en advies bij CAOP – een kennis- en dienstencentrum voor arbeidszaken in de publieke sector. Daarnaast is hij vicevoorzitter van de Orde van Organisatieadviseurs (OoA). Zijn interesse omvat sociale innovatie, slimmer werken en arbeidsverhoudingen. Hij publiceert met regelmaat, waaronder Arbeidsverhoudingen 2020 (2012), The Aging Company (2002) en Organiseren in tijden van schaarste (2001). Ton de Korte geeft les in de module Professioneel adviseren. Deze module kan losstaand of geïntegreerd in de master Human Development worden gevolgd.

Prof. Dr. Wilmar Schaufeli

Prof. Dr. Wilmar Schaufeli studeerde Klinische Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen waar hij promoveerde op onderzoek naar de psychologische effecten van werkloosheid. Momenteel is hij werkzaam als hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht en de KU Leuven. Hij is een internationaal erkend en veel geciteerd expert op het gebied van de psychologie van arbeid en gezondheid. Zijn onderzoek richt zich vooral op burn-out en bevlogenheid. Wilmar Schaufeli geeft les in de module Organisatietheorie en strategisch HRM. Deze module kan losstaand of geïntegreerd in de master Human Development worden gevolgd.

lr. Kees de Vaal

Ir. Kees de Vaal studeerde Elektrotechniek aan de Technische Universiteit Delft en volgde managementopleidingen bij ISBW. Tegenwoordig is hij werkzaam als managing director bij zijn eigen onderneming De Vaal Advies. Zijn fascinatie betreft projecten, processen en kwaliteit. Hij publiceert met regelmaat, waaronder Kwaliteitsmanagement in de praktijk (2013) en Perspectieven op Kwaliteit (2012). Kees de Vaal geeft les in de module Inzicht in kwaliteit en risico’s. Deze module kan losstaand of geïntegreerd in de master Kwaliteitsmanagement worden gevolgd.

Dr. Peter Zomer

Dr. Peter Zomer studeerde Arbeid- en Organisatiepsychologie en promoveerde op de team confrontatie methode, een methode voor teams om zichzelf te verbeteren. Hij is werkzaam als trainer en adviseur bij Zomer & Cornelissen met name op het gebied van leidinggeven, teambuilding en verandermanagement. Ook is hij docent bij de Technische Universiteit Eindhoven en afstudeerbegeleider bij de Open Universiteit Nederland. Van zijn hand is o.a. het boek Patronen Doorbreken in Teams (2009) . Peter Zomer geeft les in de module Teamcoaching en Groepsinterventies. Deze module kan losstaand of geïntegreerd in de master Human Development worden gevolgd.

Prof. mr. Antoni Brack

Prof. mr. Antoni Brack heeft Rechten gestudeerd aan de Universiteit Groningen. Hij promoveerde aan de Universiteit Twente op het proefschrift “Consument, recht en koopkracht - juridische en sociaal-economische verkenningen”. In onderwijs, onderzoek en in de advies- en toezichtpraktijk heeft hij bedrijfsrecht en bedrijfskunde bij elkaar gebracht door de methode Managerial Law: de betekenis van recht voor het management van organisaties. Zijn studieboek “Bedrijfsrecht op een bedrijfskundige manier” heeft vijf drukken beleefd. Sinds zijn emeritaat als hoogleraar Juridische aspecten van bedrijfskunde aan de Universiteit Twente ligt de focus op Compliance & Governance: juridisch risicomanagement. Als ABC Antoni Brack Consulting is hij verbonden aan TQC (Twente Quality Centre). Hij geeft les in Inrichting van kwaliteitsmanagement. Deze module kan losstaand of geïntegreerd in de master Kwaliteitsmanagement worden gevolgd.

Prof. dr. Bernard Nijstad

Prof. dr. Bernard Nijstad studeerde Psychologie aan de Universiteit Utrecht. Hij promoveerde op onderzoek naar brainstormgroepen, en is geïnteresseerd in creativiteit, groepsprestaties en groepsdynamiek. Hij is werkzaam als Professor bij de afdeling Human Resource Management and Organizational Behavior aan de Universiteit van Groningen. Hij publiceerde naast wetenschappelijke artikelen de boeken Group Performance (2009) en in samenwerking met P. Baulus Group Creativity (2003). Bernard Nijstad geeft les in de module Teamcoaching en groepsinterventies. Deze module kan losstaand of geïntegreerd in de master Human Development worden gevolgd.

Drs. Gerard Berendsen

Drs. Gerard Berendsen studeerde Biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Vandaag de dag is hij werkzaam als voorzitter van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmangement (NNK), eigenaar en consultant van Twente Quality Centre (TQC) en bestuursvoorzitter van Our Common Future 2.0. Zijn expertise betreft kwaliteitsmanagement, procesverbetering, management van organisatienetwerken, duurzaam ondernemen en human resource management. Gerard Berendsen geeft les in de module Basis van Kwaliteitsmanagement. Deze module kan losstaand of geïntegreerd in de master Kwaliteitsmanagement worden gevolgd.

Dr. Hans Heerkens

Dr. Hans Heerkens studeerde Public Administration aan de Universiteit van Twente. Hij promoveerde op onderzoek naar het modellering van afwegingsprocessen in niet-routinematige beslissingsproblemen. Momenteel is hij assistent Professor bij de Universiteit van Twente en hoofddocent methodologie bij de Business School Nederland. Zijn interesse betreft integratie van technische en management disciplines in onderzoek, beslissingen maken en probleem oplossen in de luchtvaartindustrie. Hij publiceert met regelmaat, waaronder Importance assessment of decision attributes (2011), The future of unmanned flight (2013), en Safety in commercial aviation (2015). Hans Heerkens is inhoudsverantwoordelijke van en geeft les in de module Onderzoek in organisaties. Dit is één van de verplichte basismodules in zowel de master Human Development als de master Kwaliteitsmanagement.

Drs. Jelle de Boer

Drs. Jelle de Boer (1955) studeerde Onderwijs- en Ontwikkelingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vandaag de dag is hij werkzaam bij een grote zorgorganisatie als coördinator van opleidingsadviseurs binnen de afdeling ‘onderzoek en ontwikkeling’. Zijn expertise betreft het ontwikkelen en verzorgen van opleidingen, trainingen én individuele coaching binnen het sociale domein. Daarnaast legt hij zich toe op het begeleiden van zich ontwikkelende teams, richting zelfsturing. Daarin ziet hij een parallel met de ontwikkeling van kinderen, richting volwassenheid. Jelle de Boer geeft les in de mastermodule Psychologie en persoonskenmerken.

Drs. Karel van Berkel

Drs. Karel van Berkel studeerde sociale wetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Hedendaags is hij werkzaam als management- en organisatieconsultant. Zijn expertise betreft beleidsvorming en besluitvorming in complexe omgevingen. Hij heeft de boeken Zelfsturende Teams (1999) en Levende Organisaties (2002) op zijn naam staan. Karel van Berkel geeft les in de masterclass Strategievorming in een dynamische omgeving en in de module Systematisch verbeteren en innoveren. Deze module kan losstaand of geïntegreerd in de master Kwaliteitsmanagement worden gevolgd.

Prof. dr. Peter de Jong

Prof. dr. Peter de Jong heeft Klinische Psychologie gestudeerd. Hij promoveerde in Maastricht op onderzoek naar de rol van cognitieve processen bij het ontstaan van fobische angst. Momenteel is hij werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen als hoogleraar experimentele psychopathologie en is voorzitter van de eenheid Klinische Psychologie. Zijn onderzoek richt zich op de rol van automatische aandachts- en geheugenprocessen bij allerlei vormen van psychische klachten en probleemgedrag waaronder eetstoornis, verslaving, seksuele disfuncties, angst en depressie. Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan. Peter de Jong geeft les in de mastermodule Psychologie en persoonskenmerken.

Dr. Hinze Hogendoorn

Dr. Hinze Hogendoorn is gepromoveerd op onderzoek naar de kwestie van tijd in visuele waarneming. Hij is Universitair Docent bij de vakgroep Psychologische Functieleer van de Universiteit van Utrecht. Daarnaast is hij Honorary research associate aan de Universiteit van Sydney en betrokken bij de Cognitieve Neurowetenschappen aan University College Utrecht. Kernbegrippen zijn psychologie, het brein en visuele perceptie. Hinze Hogendoorn heeft tal van artikelen gepubliceerd, waaronder ‘Mapping the Route to Visual Awareness’(2011) en ‘Tijd in het brein: de illusie van het nu’ (2015). Hinze Hogendoorn is inhoudsverantwoordelijke van en geeft les in de module Psychologie van mensen in organisaties. Daarnaast geeft hij les in de module Psychologie en persoonskenmerken en de masterclass Psychologie in 1 dag.