Mastermodules Kwaliteitsmanagement

De hedendaagse kwaliteitsmanager wordt geacht naast zijn klassieke rol als expert op het vakgebied méér te kunnen bieden. Hij moet zich bijvoorbeeld door analyse van de strategische en/of maatschappelijke omgeving van een organisatie een beeld kunnen vormen van de gewenste competenties en eigenschappen van groepen, afdelingen, leveranciers en partners in en buiten de organisatie (antenne- en innovatierol). Ben jij verantwoordelijk voor de kwaliteit binnen jouw organisatie? Of adviseer je het management daarover? In de master(modules) Kwaliteitsmanagement leer je vanuit verschillende perspectieven naar kwaliteit te kijken.