Praktische informatie

Onze masters en mastermodules zijn stuk voor stuk interactief opgebouwd. In groepen van maximaal 20 deelnemers ga je samen met een hoogleraar of universitair docent aan de slag om jouw theoretische achtergrond te verdiepen – met een praktische insteek. Daarbij stimuleren we dat je situaties uit je dagelijkse praktijk als oefenstof gebruikt, zodat je de opgedane kennis meteen kunt toepassen. Met senior trainers van Schouten University of Applied Sciences (SUAS) train je je communicatieve en beroepsvaardigheden. Daarnaast is tijd en aandacht ingeruimd voor reflectie op jouw persoonlijke ontwikkeling in jouw professioneel functioneren.

Locaties

De masteropleidingen van SUAS worden verzorgd op locatie Zaltbommel of Utrecht. De vakopleidingen zijn op verschillende locaties in Nederland te volgen.

Betaling Masters

Een master kan op 3 manieren worden betaald:

 • In 1x de hele master: € 21.960,-
  • De kosten voor thesisbegeleiding (€ 2.000,-) worden dan niet in rekening gebracht.
 • In 2x een jaarfactuur: 1x € 10.480,- en 1x €12.480,-
  • Per jaarfactuur mag maximaal 1x een opstartmoment worden overgeslagen
  • Per jaarfactuur wordt € 500,- korting gegeven
  • De thesisbegeleiding (€ 2.000,-) is verwerkt in de jaarfactuur waarin de module Onderzoek in organisatie zit
 • In 6x per module: 5x € 3.660,- en 1x € 5.660,-
  • Geen korting
  • Thesisbegeleiding (€ 2.000,-) zit in de factuur van de module Onderzoek in organisaties

Kosten masters

De masteropleidingen zijn NVAO geaccrediteerd en zodoende BTW vrijgesteld. Je betaalt je masteropleiding per module. Wij staan voor transparantie en doen niet aan addertjes onder het gras. De prijs voor de mastermodule is inclusief inschrijfgeld, arrangementskosten, gebruik van de leeromgeving en online bibliotheek en 1 tentamen en 1 hertentamen. Alleen de studieboeken zijn niet inbegrepen bij de prijs. Kijk voor de meest actuele prijs bij de opleidingspagina’s. Studiekosten zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. Kijk voor meer informatie hierover op www.belastingdienst.nl.

Ben je HBO docent? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een lerarenbeurs

Toelatingseisen

Om de kwaliteit tijdens de opleiding te borgen hanteren we toelatingseisen. Met een HBO- of bachelordiploma heb je automatisch toegang tot de masters en modules. Heb je deze niet?  Dan is er de mogelijkheid om de toelatingsprocedure te doorlopen. De studiebegeleider bekijkt dan of je op basis van elders verworven capaciteiten kunt instromen en geldt de regel dat je de eerste mastermodule of pre-master Pyschologie met een voldoende dient af te ronden. 

Voor deelname aan het vakprogramma dien je te beschikken over aantoonbaar HBO werk-en denkniveau. Tijdens de intake bespreek je met de trainer jouw ontwikkelvraag en wordt er beoordeeld of je voldoende bagage hebt om deel te nemen aan de opleiding. Bij twijfel adviseren wij eerst een verkorte vakopleiding te volgen zoals praktische coachingsvaardigeden of praktische trainingsvaardigheden. Lees meer over de toelatingsprocedure.

Vrijstellingen masters 

Heb je het gevoel dat je de stof uit een mastermodule al beheerst en heb je een getuigschrift op masterniveau waar dit uit blijkt? Dan is het mogelijk om 3 maanden voor aanvang van de mastermodule een vrijstelling aan te vragen.

Je kunt uw vrijstellingsverzoek indienen via master@sn.nl. In jouw vijstellingsverzoek geef je aan voor welke mastermodule je vrijstelling wilt en op basis van welke NVAO-geaccrediteerde master (of onderdeel daarvan) je de aanvraag doet. Verder moet jouw vrijstellingsverzoek voorzien zijn van de volgende informatie:

 • Een kopie van het getuigschrift met cijferlijst (maximaal 5 jaar oud)
 • Inhoud, literatuur en leerdoelen van de gevolgde opleiding
 • Aantal ECTS van de gevolgde opleiding
 • De gemaakte eindopdracht
 • De beoordeling (inclusief beoordelingscriteria) van de gemaakte eindopdracht

Schouten University of Apllied Sciences (SUAS) zal naar aanleiding van jouw vrijstellingsverzoek contact met je opnemen om het verzoek met je te bespreken. Mocht je naar aanleiding van dit gesprek besluiten tot het officieel indienen van een vrijstellingsaanvraag bij de Examencommissie zal SUAS het aanvraagproces starten. Je hoort dan binnen 6 weken of je in aanmerking komt voor een vrijstelling voor de betreffende mastermodule.

Binnen een masteropleiding (bestaande uit 6 mastermodules + een thesis) kan voor maximaal 3 mastermodules een vrijstelling worden verleend.

Binnen een masterprogramma (bestaande uit 3 mastermodules) kan voor maximaal 1 mastermodule een vrijstelling worden verleend.

De kosten voor het in behandeling nemen van een vrijstellingsaanvraag bedragen €500.

Studiebegeleiding

Tijdens de opleiding word je begeleid door een studiebegeleider, jouw eerste aanspreekpunt voor je studievoortgang en studieplanning. In een intakegesprek voor aanvang van je opleiding maak je kennis met jouw studiebegeleider en bespreek je je verwachtingen, studiepad, persoonlijk leerplan en eventuele onderwerpen voor de masterthesis.

Presentie

SUAS registreert aanwezigheid. Wij adviseren bij ten minste 85% van de bijeenkomsten aanwezig te zijn, ook gezien de interactiviteit van de bijeenkomsten en het belang van ervaringsleren. Dat betekent dat je maximaal één bijeenkomst per mastermodule kunt missen. Voor de vakopleidingen geldt een 100% aanwezigheidsplicht.

Bibliotheek

Naast de verplichte literatuur zul je mogelijk andere literatuur gaan gebruiken, al dan niet op aanbeveling van de docent. Wij adviseren om lid te worden van een (Universiteits)bibliotheek. Je hebt dan ook online toegang tot bronnen. 

Tentamen masters

Je sluit iedere mastermodule af met een tentamen.  Afhankelijk van de mastermodule geldt er een van de 3 tentamenvormen: een schriftelijk examen, een paper of een portfoliotoets.  Meer informatie over tentamens vind je op de opleidingspagina’s.  De mastermodules kunnen in 2,5 jaar tot 5 jaar tijd worden gestapeld tot een volledige master.

Diploma en judicia masters

Na geslaagde afronding van de masteropleiding, ontvang je twee officiële geschriften:

 • Getuigschrift/masterdiploma: dit is het officiële diploma waarop staat dat je het masterexamen met goed gevolg hebt afgelegd. Het getuigschrift is ondertekend door de voorzitter van de Examencommissie en de directeur van SUAS en gedateerd op de dag van de diplomauitreiking. Als het een examen was van een door de NVAO geaccrediteerde masteropleiding, krijg je de mastergraad met bijbehorende titel. Deze worden vermeld op het masterdiploma.
 • Supplement: dit is een officiële bijlage bij het diploma, met een overzicht van alle onderdelen van het masterexamen die je met voldoende resultaat hebt afgerond, onder vermelding van het aantal behaalde ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System: het systeem voor de toekenning van studiepunten in het hoger onderwijs). Een master kent 60 ECTS en een mastermodule 8 ECTS. Indien je geen masterstudent bent, maar enkel een mastermodule volgt en deze met goed resultaat afrondt, ontvang je een deeldiploma.

Judicium cum laude

Aan de uitslag van het masterexamen kan het judicium ‘met lof’ (cum laude) worden toegekend. Dit wordt vermeld op het getuigschrift. Je bent cum laude geslaagd als je:

 • voor alle onderdelen van het programma minimaal een 8,0 hebt behaald
 • die cijfers allemaal tijdens de eerste tentamenkans hebt behaald
 • maximaal voor twee modules een vrijstelling hebt (16 ECTS)

Resultaten die niet met een cijfer zijn gehonoreerd worden niet opgenomen in de berekening van het judicium. In individuele gevallen kan de examencommissie, al dan niet op voorspraak van een docent, van deze regeling afwijken.