Schouten University of Applied Sciences: Toelatingsprocedure

Na ontvangst van jouw aanmeldingsformulier ontvang je van ons een plaatsingsbrief. Hierin nodigen wij je uit om naar deze webpagina te komen. Hier lichten we toe hoe het toelatingsproces in z’n werk gaat.

1. Toelating op basis van CV

Op basis van je CV, toetsen we of je voldoet aan de toelatingseisen. Vul daartoe bijgaand document volledig in en stuur dit naar university@sn.nl.

Download CV en toelichting

 

2. Toelatingsonderzoek EVC’s

Indien je niet direct voldoet aan de toelatingseisen, dan kun je een toelatingsonderzoek ontvangen. Met deze procedure worden de zogenoemde Elders Verworven Competenties (EVC) beoordeeld. Deze kun je aantonen in je CV. Hoe je dat doet? Zie bijgaand document. Stuur jouw informatie naar university@sn.nl.

Download EVC en toelichting

 

3. Doelstellend gesprek

Indien je voldoet aan de toelatingseisen volgt een doelstellend gesprek. Wanneer je een enkele module gaat volgen, neemt de studiebegeleider telefonisch contact met je op. Tijdens dit gesprek stemmen we jouw en onze verwachtingen op elkaar af. Wanneer je een gehele masteropleiding gaat volgen, nodigt de studiebegeleider je uit voor een persoonlijk gesprek in Zaltbommel. In dit gesprek gaan we dieper in op je studiepad en persoonlijk studieplan. Voor dit gesprek neem je de originele diploma’s mee. We vragen je dit gesprek voor te bereiden met bijgevoegd document.

Download Onderwerpen intake

 

4. Inschrijving

Na het doelstellend gesprek word je definitief ingeschreven. Je ontvangt een bevestigingsbrief van definitieve plaatsing. Hierin krijg je gedetailleerdere informatie over de module die je gaat volgen. Zodra de module is vastgesteld ontvang je de factuur voor de lesgelden en jouw inloggegevens voor onze digitale leeromgeving. Hierop vind je de opleidingsinformatie, het actuele rooster, literatuur et cetera. Ook kun je hier contacten onderhouden en samenwerken met je collega-studenten.

Na jouw aanmelding verwachten wij dus ten minste een CV met bijbehorende documenten (kopieën). Mogelijk aangevuld met extra informatie over EVC's voor het toelatingsproces. Je bespoedigt het proces wanneer je alles in 1 keer samen met jouw inschrijfformulier digitaal toezendt aan university@sn.nl.

Heb je nog vragen? Bel gerust met onze klantenservice op 0418 – 688 666.