Wet werk en zekerheid

Wat betekent de WWZ voor jou?

Het zal je niet ontgaan zijn: de Wet werk en zekerheid (WWZ) verandert het arbeidsrecht ingrijpend. De WWZ treedt gefaseerd in werking en bevat aanpassingen op drie terreinen: flexibele arbeid, het ontslagrecht en de Werkloosheidswet (WW).

De wijzigingen rond flexibele arbeid zijn bedoeld om de rechtspositie van flexwerkers te versterken. De herziening van het ontslagrecht beoogt ontslag eerlijker, sneller en goedkoper te maken. En de aanpassingen in de WW richten zich erop om mensen die onverhoopt werkloos worden, weer snel aan het werk te krijgen. In onze Factsheet WWZ vind je de belangrijkste wijzigingen op een rij. 

Samenwerken wordt nog belangrijker
De wijzigingen, waaronder ook de introductie van een wettelijke scholingsplicht voor de werkgever, hebben consequenties voor werkgevers én werknemers. Zorg dat je goed op de hoogte bent van de nieuwe regels en jouw rol hierin. Want in veranderende arbeidsverhoudingen wordt de dialoog nog belangrijker.