Wat betekent de WWZ voor jou als HR-professional?

Als HR-professional weet je hoe belangrijk een goede dossieropbouw is, zowel voor werkgever als werknemer. Want het gebeurt nog altijd dat een manager zijn verwachtingen van een medewerker niet duidelijk uitspreekt en hem daarmee ook geen faire kans geeft zijn functioneren/gedrag aan te passen.

Onder het nieuwe ontslagrecht leidt dit vervolgens voor de werkgever mogelijk tot lastige situaties. Bijvoorbeeld omdat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met een werknemer die volgens de werkgever disfunctioneert, alleen kan ontbinden als:

  • De werkgever de werknemer tijdig heeft laten weten dat hij niet goed functioneert.
  • De werknemer voldoende gelegenheid heeft gehad om zijn functioneren te verbeteren.
  • Het disfunctioneren niet het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer of voor diens arbeidsomstandigheden.
  • Het niet mogelijk is of in de rede ligt om de werknemer binnen een redelijke termijn te herplaatsen in een andere passende functie, ook niet met behulp van scholing.

HR-adviseurs kunnen ervoor zorgen dat medewerkers en leidinggevenden begrijpen dat vroegtijdig duidelijk zijn naar elkaar, ertoe leidt dat er heldere afspraken komen die opgevolgd kunnen worden.

De basisregel in elk gesprek tussen medewerker en manager zou moeten zijn:

  • Bespreken
  • Afspreken
  • Aanspreken

Leidinggevende en medewerker bespreken hun verwachtingen en zetten ze om naar SMART-afspraken. Aanspreken op die afspraken wordt dan makkelijker, omdat zowel manager als medewerker begrijpt waar die op gebaseerd zijn. Eenzijdige opdrachten zoals ‘jij moet klantgerichter zijn’, moeten niet verward worden met afspraken. Die zijn immers tweezijdig en omvatten de verwachting over het resultaat, het waarom erachter en concrete acties.

Een goed dossier opbouwen is ook in het belang van de medewerker. Want het vastleggen van wat goed gaat, van plannen voor de toekomst en van afspraken over ontwikkeling is ook van waarde als de huidige manager vertrekt.

Tips

Deel informatie over de WWZ via allerlei interne kanalen, zoals e-mail, intranet en nieuwsbrief/bulletin en leg uit wat dit voor betrokkenen betekent.

Betrek de ondernemingsraad (OR) en bespreek samen hoe je medewerkers hierover informeert (let op: de werkgever heeft in principe de instemming van de OR nodig voor voorgenomen besluiten tot het vaststellen, wijzigen of intrekken van regelingen op het gebied van het aanstellings-/ontslagbeleid en op het gebied van personeelsopleiding).

Help leidinggevenden verwachtingen helder uit te kunnen spreken; door mee te denken, de dialoog op gang te brengen en on the job te coachen.

Zorg dat medewerker en manager hun verantwoordelijkheid pakken voor een goed personeelsdossier. Stimuleer ook medewerkers hun gegevens in te zien en eventueel te laten corrigeren.

Introduceer voor duidelijke communicatie tussen werknemers en leidinggevenden de spelregel: bespreken, afspreken, aanspreken.