Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Bevlogenheidsonderzoek voor Gemeente Heerhugowaard

Thema: HRM en HRD
Rubriek
Klantverhaal
Datum
5 december 2017
1 minuten leestijd

De Gemeente Heerhugowaard streeft naar meer gepassioneerd, bevlogen personeel. Daarvoor is een goede balans nodig tussen energiegevers en -vreters, tussen de ruimte die medewerkers krijgen en de uitdagingen in hun werk. Hoe is die verhouding nu? Schouten Research, afdeling van Schouten & Nelissen deed een Bevlogenheidsonderzoek.

Bestaande situatie

Elke twee jaar voert de Gemeente Heerhugowaard een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uit. Dit onderzoek voldeed echter niet meer. Binnen het HR-beleid zijn nieuwe speerpunten geformuleerd: naast goed werkgeverschap zijn eigenaarschap (eigen initiatief van medewerkers), meesterschap (vakmanschap plus) en omgevingsbewustzijn belangrijk. Hoe scoort de gemeente hierop? Er is behoefte aan een onderzoek dat aansluit op deze nieuwe, bredere focus.

Plan van aanpak

Evelien Bults, projectmanager/adviseur bij Schouten Research: "We ontwikkelden een Bevlogenheidsonderzoek op maat – een wetenschappelijk onderbouwde, online vragenlijst naar werkbeleving, die we inhoudelijk toespitsten op de wensen van de gemeente. Dat betekende: meer aandacht voor energiebronnen, werkstress, bevlogenheid en de HR-pijlers. Voor leidinggevenden verzorgden we twee workshops: een kick-off voorafgaand aan het Bevlogenheidsonderzoek, zodat de leidinggevenden hun medewerkers konden informeren en stimuleren om mee te doen. En een afsluitende sessie om de resultaten te duiden en te vertalen naar concrete acties.”

”Met een respons van bijna 90%, weten we nu waar onze uitdagingen liggen. De lat mag nog hoger!” - Robert Wijk, Strategisch Adviseur P&O Gemeente Heerhugowaard

Het resultaat

Robert Wijk: "De respons was hoog – bijna 90%! We hebben op drie niveaus een rapportage ontvangen: een HR & Arbo Beleidsrapportage voor het MT, Teamrapportages voor leidinggevenden en persoonlijke online feedback voor alle medewerkers. Het onderzoek wees uit dat onze club zeer tevreden is, maar te weinig bevlogen. Er is best wat ruimte om de uitdagingen, de zogenaamde ‘job demands’ te vergroten. We zitten nu middenin de omslag naar meer bevlogenheid en eigenaar- en meesterschap. En zijn heel benieuwd hoe we er bij de volgende meting voorstaan. Die zal Schouten Research opnieuw verzorgen; de samenwerking is zeer goed bevallen.”

Meer weten?

Ben je benieuwd wat Schouten Research kan betekenen voor jouw organisatie? Informeer geheel vrijblijvend naar onze Researchmogelijkheden.

VRAAG ADVIES AAN

De lat hoger leggen? Lees dan eens meer over het organisatieonderzoek van Schouten & Nelissen.

Gerelateerde artikelen